Hvad er Poecilia

Poecilia Scandinavia er et nordisk selskab, der arbejder for at bevare og udbrede de ungefødende akvariefisk som de ser ud i naturen.

De fleste akvarister kender ungefødende akvariefisk som guppyer, sværddragere og platyer, men der findes mange flere arter. En stor del af dem er truede i naturen og Poecilia støtter bevaringsarbejde i naturen.

Kun naturformer

Poecilia er ikke imod kulturformer af fisk med fine farver og flotte finner, men vi arbejder udelukkende med naturformerne.  

 

Mange af arterne er sjældne at se i butikkerne, så der er en stor udveksling af fiskene mellem medlemmer. Der er tradition for en "Poecilia-ånd", hvor vi gerne giver og bytter fisk blandt medlemmerne uden at involvere penge. 

Sikre bevaring

Ved at dele vores fisk kan vi lettere bevare dem. Jo flere, der holder en art, jo mindre er risikoen for, at arten forsvinder på grund af sygdom eller uheld hos en enkelt akvarist. 

 

 

Som enhver anden forening eller selskab er Poecilia udelukkende hvad medlemmerne gør det til. Hjemmesiden hjælper med kontakten mellem medlemmer og med en artliste, der viser medlemmer, hvem der har hvilke fisk.  

Se under Aktivitet, hvis du vil vide mere om hvad der sker i Poecilia.