Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Ordet er frit

Tilbage til forum

Fremtidens Poecilia-blad

Følg denne post: Du har her mulighed for at følge denne post. Dvs. at du fremover vil modtage en email hver gang der er nyt i denne post.

Din email:

Forfatter / Dato Emne
Michael Winther
Skrevet d. 27/11-2017
kl. 20:40:26
Fremtidens Poecilia-blad

Vi nærmer os julemåneden. Med den måneds begyndelse er der kun 31 dage til årsskiftet, og dermed også til vores nuværende redaktørs sidste ”arbejdsdag” på jobbet. Thue Grum-Schwensen stopper som redaktør på vores medlemsblad. Det er endnu ikke lykkedes at finde en afløser, og bladets fremtid er derfor temmelig usikker.

Blad 3/2017 er netop sendt ud. Mange uger forsinket. Den første sending blade forsvandt i posten fra trykkeri til sekretær. Herefter blev bladet genoptrykt, og er altså nu på vej til medlemmerne. Forhåbentlig når bladene frem. Samtidig er blad 4/2017 sendt til layout. Forhåbentlig kommer dette blad også snart ud til medlemmerne. Jeg skriver ”forhåbentlig” fordi PostNords service er blevet voldsomt forringet. Portoen er steget markant og forsendelsestiden er blevet meget længere og mere ustabil.

Ovenstående giver anledning til at overveje Poecilia-bladets fremtidige form og udseende. Er tiden inde til at overgå til et rent elektronisk ”blad”. Skal vi overhovedet have en udgivelse fire gange om året? Findes der en mere moderne måde at lave medlems-blad på? Er det tid at bruge www.poecilia.org mere aktivt til artikler, nyheder, billeder osv.? Hvordan gør vi?

Bestyrelsen ønsker at drøfte alle muligheder med medlemmerne. Deltag i debatten her.
Michael Winther
Skrevet d. 27/11-2017
kl. 21:53:40
Skal vi f.eks. helt opgive tanken om et blad, en pdf eller lignende og bestemme at Poecilia Scandinavia er en facebook-gruppe, en artsliste og et Poecilia-træf hvert andet år? Ikke andet.
Ronny Lundkvist
Skrevet d. 27/11-2017
kl. 21:54:06
Ett Blad i elektronisk form är säkert mycket billigare och kräver mindre fysisk aktivitet i form av distribution mm. Dessutom behöver man ju inte alltid fylla ett Blad. Antalet sidor kan ju variera. Det behövs ju inga ev. reklamintäkter.

På så sätt skulle kanske kontingenten kunna sänkas. Någon form av nyhetsbrev (Blad) är nödvändigt för att hålla ihop föreningen.

Ronny Lundkvist
1977336
Dag Leonard Fjeldstad
Skrevet d. 27/11-2017
kl. 21:57:36
Det vil være naturilg å senke kontigenten vist bladet vi ikke har bladet. Da vil jo også utgiftene også gå ned.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/11-2017
kl. 00:52:45
At opgive et blad - også elektronisk (evt. som pdf) vil stride mod vedtægterne - og det bliver nok ikke helt nemt at få vedtaget, da det vil kræve et flertal på 80 procent.
Siger det bare.
Tror også det er en dårlig ide. Mere tilhænger af et elektronisk blad - gerne som pdf - og varieret i størrelse, da man ikke længere vil være bundet af sidetal, fordi det ikke skal trykkes. Og i øvrigt med muligheder for også at bruge video og andre udtryksformer i hvert fald på sigt.
Men det kræver selvsagt, der er nogen til at lave det. Det bedste vil være, der melder sig en redaktør - og det indebærer ikke, at bladet skal komme på tryk.
Michael Winther
Skrevet d. 28/11-2017
kl. 06:20:19
Det var for at sætte situationen på spidsen, at jeg fremsatte tanken om at skrælle ned til en Facebook-gruppe, en artsliste og et Poecilia-træf. Jeg er også mest tilhænger af et elektronisk blad, men det kræver at der er nogle, der laver det. Er der ikke en redaktør kommer der ikke et blad, også selvom det står i vedtægterne, at der skal komme et blad.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/11-2017
kl. 06:42:43
Man skal hverken overdrive eller underdrive. Hvis bladet er elektronisk, man er ikke afhængig af et bestemt sidetal, eleverne på medieteknik i Aalborg laver layout - så er opgaven at læse, redigere, vælge billeder - og hvis man er meget udadfarende at henvende sig til mulige skribenter m.m. for at få skrevet eller oversat artikler. Processen bliver meget kortere og nemmere end i dag.

Men så skal vi stadig på en generalforsamling have 80 procent til at stemme for, at det kan være en mulighed.
Michael Winther
Skrevet d. 28/11-2017
kl. 17:22:17
Jeg tror at det sværeste bliver at få nogle til at skrive noget.
Michael Winther
Skrevet d. 28/11-2017
kl. 18:09:14
Kommentar fra Jens V. Bruun (2011106)(som har problemer med koden til hjemmesiden, derfor sætter jeg den ind):

"Bladet bør så evt. videreføres som E-blad, men hvordan ved vi så når der er noget?"
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/11-2017
kl. 18:19:34
En mulighed kunne være at sende det ud som pdf-fil pr. email. PT kan man vist ikke bedlægge noget i vores email, men det er et teknisk problem, der burde kunne løses.
Peter Iversen
Skrevet d. 29/11-2017
kl. 21:52:35
Jeg synes, det er svær diskussion - og deler derfor mit indlæg op i flere dele.

Jeg tror, det hjælper med at fastholde medlemmerne, at der dumper et blad ind af brevsprækken med jævne mellemrum. Man kan også se, at mange vælger at betale det høje kontingent og får det trykte blad med posten.

Imod et trykt blad taler selvfølgelig:
* at portoen er blevet så høj
* at man ikke kan stole på Post Nord
* at det koster meget frivillig tid til blandt andet at sende blade

Og lige nu er det største problem nok, at vi mangler en redaktør
Peter Iversen
Skrevet d. 29/11-2017
kl. 22:08:49
Jamen skal vi så have et digitalt/online blad.

Så er pladsen ubegrænset og distributionen nærmest gratis - og man kunne jo tilføje en række digitale funktioner. Der kunne være:
* Videoer
* Kommentarer til artiklerne
* Interaktiv grafik
* Flere mulighed for at dele
* osv osv.

Men mulighederne stiller samtidig krav til dem, der laver bladet, alt efter ambitionsniveau. Ofte har vi jo haft svært ved bare at få gode billeder til bladet.

Mit andet "men" er, at jeg er bekymret for om man kan holde gejsten oppe med at lave blad online.

Deadline, udgivelseshyppighed og mængde/kvalitet af indhold meget lettere at slække på, når det er digitalt. Det vil være pinligt at sende et trykt Poecilia Blad ud på fire sider, men det er måske knap så pinligt, hvis bladet er digitalt.

Der er også nogle svære valg.
* Hvordan skal det fungere teknisk
* hvor tit skal det udkomme
* må man rette i bladet
* kommer der løbende artikler
* hvis der er kommentarer, hvem holder øje med dem, giver svar og evt. sletter indlæg, der ikke overholder god debatkultur.

Et online blad kræver også en redaktør/redaktion - og er vel ikke lettere at skaffe stof til end et trykt blad?

Er der forresten nogen, der kender gode online blade, vi kan lade os inspirere af?
Peter Iversen
Skrevet d. 29/11-2017
kl. 22:17:14
En helt tredje vej er at lade hjemmesiden være et stort levende magasin, hvor der hele tiden blev tilføjet nye artikler, nye billeder og videoer og debat. Poecilias wiki (http://wiki.poecilia.org) kunne udvikles på den måde.

I praksis tror jeg, at det er et voldsomt og urealistisk spring.

Hvorfor skulle medlemmerne begynde at bidrage mere fordi vi ændrer på bladet?

Min frustration er bare tit, når jeg ser på især Facebook, at der er en fantastisk erfaringsudveksling og lyst til at dele info om vores fisk - men i løbet af temmelig kort tid er det næsten umuligt at genfinde al den gode viden, fordi den synker ned i Facebooks gemmer.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 30/11-2017
kl. 06:41:54
Det sidste er jeg helt enig i - det er Facebooks store svaghed. Alting - selv det bedste - er utrolig hurtigt glemt igen.

Ellers er Peter jo ind over mange ting. Jeg frygter ikke så meget et elektronisk blad som en sovepude. Når jeg tidligere skrev, at man ikke vile være bundet af sidetal, skyldes det, at et et trykt blad altid springer med 4. Altså 20, 24, 28 eller 32 sider. Hvis et elektronisk blad ender på, hvad der svarer til 26 sider kan det sagtens lade sig gøre. Allerede på den led er det mere frit.

At skaffe billeder er ikke det helt store problem. Efterhånden har vi et pænt arkiv - som selvfølgelig overdrages til min efterfølger. Der kunne sagtens ryddes op og systematiseres i det. I dag ligger alle numre fra omkring 2006 tror og frem til i dag i hver sin mappe på min computer med manus og billeder og alt. Og det meste - også af fisk - findes der faktisk brugbare billeder og nogen gange rigtig gode billeder af. Jeg finder dem normalt via computerens søgesystem, men det kunne gøres mere effektivt i en god database. Det når jeg ikke at lave - men det kunne være en opgave :-)

Jeg er enig i, at et blad, der kommer dumpende mindst fire gange årligt, har en funktion. Bliver den funtion meget ringere af, det i stedet kommer på email fremfor at have ligget 14 dage hos Post Nord først? Og hvor alle links faktisk med et enkelt klik får én videre til det, der linkes til?

Men af ovenstående grund tror jeg ikke rigtig på, at en hjemmeside kan erstatte det - selv om de to ting sagtens kan og i den ideelle verden skal supplere hinanden.Kai Qvist
Skrevet d. 05/12-2017
kl. 11:48:32
Interessen for at få selskabet til at virke bag kulissen har i mange år været et problem, da der er flere nydere end ydere i Poecilia. Det viser sig jo ganske tydeligt i denne debat, hvor flertallet forholder sig tavse. Det er ikke et problem som Poecilia står alene med, det er desværre mere reglen end undtagelsen i de fleste foreninger.

Når det er sagt, så gælder det først og fremmest om at skaffe en ny redaktør. Gerne en der er udfarende og opsøgende, så bladet kommer til at indeholde nye og spændende artikler om det der sker på ungeføderområdet.

Jeg tror personligt på, at tiden for det trykte blad i Poecilia regi er en saga blot. Et elektronisk blad - med alle de interaktive muligheder det indebærer - tror jeg er vejen frem.
Et elektronisk blad bør efter min mening udkomme på faste tider, så man fastholder flow, interesse og tilknytning til selskabet. Bladet behøver nødvendigvis ikke at blive udsendt på mail, men man skal selvfølgelig via mail og hjemmeside informere om når en ny udgivelse ligger klar til download.

Ved at skifte til elektronisk blad reduceres omkostninger, tid, håndtering og ikke mindst ventetid, og alt det gør at kontingentet kan nedsættes betydeligt. Lavere kontingent, mere aktiv hjemmeside og et blad der kommer til tiden, kan måske have den sideeffekt, at der kommer flere medlemmer.

Der er intet i de nuværende vedtægter der taler i mod, at bladet udelukkende kan udgives elektronisk. Vedtægterne siger blot, at der skal udgives mindst fire blade årligt, jævnt fordelt i kalenderåret.

Jeg håber på selskabets vegne, at der findes en ny redaktør og man tør prøve nye muligheder af, for ellers er der kun en vej tilbage for selskabet – og den vej har man længe bevæget sig længere og længere ud af ..!
Jørgen Hedegaard Andersen
Skrevet d. 23/01-2018
kl. 12:57:48
Til Kai Q.
Det har altid været et problem men lav engagement, det har det været i de 25 år jeg har været med og sikkert også før.

Det ligger i tiden,tiderne er meget anderledes nu, men så længe der er folk som arbejder for klubben, vil den består.

Det kan godt være at medlems tallet daler, så der måske kun er folk der holder fisk, og er seriøse akvarister tilbage, det er ikke nødvendigvis dårligt.

Jeg synes vi har en stærk bestyrelse som arbejder godt sammen, en gammel formand Thue som tager det alvorligt med at overdrage ledelsen til os nye.

I modgang lære man sig selv at kende, og det må klubben også sande.

jeg ved ikke hvor klubben er på vej hen, men jeg vil være med hele vejen. 😉

Jørgen Hedegaard Andersen
Skrevet d. 23/01-2018
kl. 13:00:34
Jeg vil senere komme med en eller flere kommentarer til bladets fremtid.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 23/01-2018
kl. 13:06:42
Selv om jeg ikke rigtig har fisk længere, har jeg nu tænkt at forblive som medlem. I hvert fald så længe det med bevaring også er en del af selskabets DNA ;-)