Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Ordet er frit

Tilbage til forum

Mulig udvidelse til artslisten

Følg denne post: Du har her mulighed for at følge denne post. Dvs. at du fremover vil modtage en email hver gang der er nyt i denne post.

Din email:

Forfatter / Dato Emne
Mikkel Andersen
Skrevet d. 19/10-2012
kl. 10:05:02
Der findes en del ungefødere som har forskellige former af hanner på samme lokationer. f.eks. har X. nigrensis 2 (måske 3) typer af hanner, en dominerende og en diskret sniger. Der er sikkert forskel på om det er genetisk eller om det er udviklet ud fra predatorer eller dominans. I de tilfælde at det er genetisk kunne det være rart at kunne beskrive at man har enten eller- eller forhåbentligt både og i sin stamme. Artslisten behøver ikke tage stilling til om at det er genetisk eller ej, men kan tilføje en brik ud fra de arter det drejer sig om.

Det kunne tilføje endnu et element af overskuelighed til den fine liste.

Hvad siger i?
Kai Qvist
Skrevet d. 19/10-2012
kl. 10:44:16
Jeg tror vi skal passe på med at bruge for mange symboler og lignende, det kan hurtigt gøre det svært at forstå artslisten.
Muligheden for at skrive en kommentar til arten findes allerede, og jeg syntes man skulle benytte den mulighed. Her kan man uddybe de ting man gerne vil.
Michael Winther
Skrevet d. 20/10-2012
kl. 08:57:49
Jeg er enig med Kai i at det ikke er nødvendigt med flere muligheder i artslisten. Kommentar-feltet kan bruges til at tilføje de fakta du beskriver Mikkel.

Har man en art/stamme med forskellige typer af hanner er det vigtigt, i forhold til vedtægterne, at man ikke udvælger/favoriserer den ene type frem for den anden. Målet må være at tilstræbe en procentvis fordeling af de forskellige typer hanner, der svarer nogenlunde til den procentvise fordeling i naturen på den aktuelle lokation.
I tilfælde af, at et medlem har en unaturlig overvægt, eller helt mangler, en type han, kan både vores Køb & Salg forum, Opslagstavle eller kommentar-feltet benyttes til at søge efter nye fisk (komme af med hanner, som man har for mange af/søge hanner man mangler).
Michael Winther
Skrevet d. 20/10-2012
kl. 09:13:02
Se i øvrigt PoeciliaBladet 3/2011 https://poecilia.org/arkiv/filer/24201130739PM.pdf Artiklen om netop X. nigrensis og X. multilineatus: "Nogle kurtiserer - andre sniger"
Albert Johann Palner
Skrevet d. 21/10-2012
kl. 11:16:02
Hej

Tiden er måske inde til at danne en Xiphophorusgruppe
med en intern artslidte (som Goodeide-gruppen har) så
kan vi skrive hvad vi vil uden at vi chikanere nogle.

Jeg mener det rigtigt med nogle fodnoter når der er så stor foeskel på hannens
farve, stærrelse og opførsel

Hvad mener i ?

Hilsen

Albert
Mikkel Andersen
Skrevet d. 21/10-2012
kl. 12:43:47
Det er klart at muligheden for at forvirre endnu mere er aktuel, men set i lyset af at det kun (og her er jeg nok flink ved tallet) er ca 50% af os medlemmer som i forvejen har udfyldt vores artsliste og at det højest er 10% af dem, som benytter sig af muligheden for at tilføje noter. Det er klart at enhver ændring af artslisten skal ske meget gennemovervejet både i henhold til taksonomi og overskuelighed. Men det er også tydeligt at ingen benytter sig af muligheden- inkl mig selv, til at påføre noter vedr. hantyper. Det tætteste den kommer er at enkelte har overvægt eller kun den ene køn repræsenteret.


Artslisten er noget af det som står stærkest i ps og sammen med bladet den vigtigste grund til at melde sig ind for mange. Derfor er det både ærgeligt at der mangler så mange, men også at man igennem sin indberetning ikke bliver gjort opmærksom på typer af hanner. Jeg taler nok meget for at gøre ting så åbent og tilgængeligt som muligt, så derfor har jeg ikke behov for at lave en Xiphophorus gruppe- hellere gøre det offentligt. At jeg så ser en masse muligheder i at netværke omkring ens viden indenfor eks. Xiphophorus er en anden sag- dét vil være fedt.

Selve problematikken omkring hanner er jo ret spændende- specielt i akvarier hvor at den begrænsede plads virkelig er problematisk i forhold til udviklingen af en naturlig fordeling af hanner.