Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Ordet er frit

Tilbage til forum

Nyt forslag til ændring af vedtægter ved GF 2009

Denne post er låst og der kan derfor ikke laves flere indlæg.
Forfatter / Dato Emne
Bestyrelsen
Skrevet d. 04/03-2009
kl. 01:31:14

På baggrund af debatten i tråden "Debat vedr. forslag til ordinær generalforsamling 2009" - se eventuelt her: https://poecilia.org/webforum/post.asp?id=3036 - har bestyrelsen besluttet at trække sit første forslag tilbage. Debatten har budt på mange gode argumenter, og nye ideer har fundet vej, hvilket nu er blevet taget til efterretning, og er en del af det nye forslag.

Det nye forslag til ændring af vedtægterne indeholder væsentlige ændringer i forhold til tidligere omkring § 4 (kontingent) og § 5 (generalforsamling).


Vedrørende kontingent:
For at gøre overgangen til Euro, som stadig foreslåes til fastsættelse af kontingent, mere rimelig og retfærdig, er der indført en overgangsperiode med et loft for prisen i national valuta.
Kontingent foreslåes fastsat til 33,00 Euro, dog med den betingelse, at beløbet ikke må overstige 280,00 i DKK, SEK eller NOK. Det vil betyde en stigning i kontingent for alle lande, og dermed betyde, at vi alle løfter i flok. Desuden er der indført, at der med virkning fra 2012 sker fuld omregning uden loft. Såfremt kursen - i forhold til DKK - ikke ændre sig væsentligt inden 2012, så må en generalforsamling eventuelt forlænge overgangsperioden, eller tilpasse loftet på national valuta. Denne ordning giver os mindst to år til at følge de nationale kurser, og vi kan nå at gribe ind såfremt det bliver nødvendigt.
Bestyrelsen håber alle finder denne ordning tilfredsstillende, da vi på ingen måde ønsker at straffe et land mere end et andet.

Desuden ønsker bestyrelsen en mulighed for at tilbyde forskellige typer af medlemskaber, hvorfor der er indsat et nyt pkt. 8 i vedtægterne. Som vores vedtægter er nu, er der ikke noget der hindre os i at gøre det, men regler herfor skader jo ikke.Vedrørende generalforsamling:
Da der var tvivl om hvorvidt vi skulle holde en årlig fysisk generalforsamling eller ej, og der samtidig var opbakning til at lave online generalforsamlinger, har vi nu taget konsekvensen heraf.
Bestyrelsen foreslår derfor, at vi udelukkende afholder årlig online generalforsamling over en hel uge.
Det vil forhåbentlig betyde øget deltagelse i beslutninger, mere demokrati, og giver mulighed for en glidende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, som var et af argumenterne for en årlig fysisk generalforsamling.

Det nye forslag til vedtægter finder du i vores arkiv under overskriften "Vedtægter og beslutninger" med titlen "Forslag til vedtægter 2009".

Vi har forsøgt at medtage alle de ideer, der indtil nu er fremkommet, og mener også vi har fundet en fornuftig løsning på overgang til Euro, så vi håber alle vil tilslutte sig de nye vedtægter.

Bestyrelsen
Per Ivar Nyberg
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 10:28:51
Synes jo ordningen om at alle betalte samme beløp i respektive lands valuta var helt ok og det ga en god følelse av toleranse og forståelse av kursvingninger i valutamarkedet.
(En av de få plassene det ikke ble gjort stor forskjell her i Scandinavia skikkelig solidarisk.)

Og valutakursene svinger jo hele tiden i den ene eller andre retningen så det er bare noe en får ta med.For det blir jo kjipt for bl.a. Svenskene som for øyeblikket har en lav kurs om det blir endret til Euro.
(Og plutselig endres kursene igjen og Sverige ligger på topp igjen i valuta ingen ting er statisk)

Jeg stemmer derfor for å beholde ordningen som den er og heller høyne kontigenten solidarisk litt for alle om det er nødvendig at gjennomsnittet må opp.

Jeg er altså fortsatt for likt kronebeløp fra alle scandinaviske land i respektive lands valuta.
Johnny Christensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 11:52:33
Syntes forslaget ser godt ud og Bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde,Om så alle syntes det er godt må tiden vise.

Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 13:38:37
Selvfølgelig svinger kurserne - i hvert fald hvis de ikke er låst til Euroen. Netop derfor vi foreslår en overgangsordning - for at undgå nogle rammes urimelig hårdt, hvis fastsætter i Euro og omregner derfra.
Hvad fremtiden bringer, kan vi selvfølgelig ikke vide. Måske får alle tre lande Euro. Måske forbliver det som i dag med svingende kurser. Måske forbliver det tre forskellige valutaer, men alle tre låst til euroen. Og der er også andre muligheder.
Det er helt udenfor vores indflydelse - heldigvis :-)
Men -i dag er der underskud på hvert svensk medlem - og det er ikke en bebrejdelse mod nogen. Det er en konstatering. Derfor skal der findes en løsning. En kortsigtet er at fastholde et ens kroneløb, men bare sætte taksten op (og det er bestemt én mulighed). Jeg foretrækker en mere langsigtet løsning - også fordi nogle (til dels med rette) kan mene, de betaler for andre, når kursforskellene er meget store (som de er i øjeblikket).
Per Ivar Nyberg
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 15:55:33
Om Danskene som det virker som er de eneste som vil endre dette nå pga. sin "fordel" med høy kurs for øyeblikket, så må det jo være mulig og returnere noe av differansen til dem for øyeblikket om dette er så viktig for dem.

For meg betyr det 0 og niks og er ikke intressert i å få tilbakebetalt noe og stiller meg fortsatt solidarisk med Svenskene selv om jeg er Norsk.

Så mitt standpunkt er fortatt like kronebeløp i kontigent i de Scandinaviske land.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 16:14:50
Men uændret ?

Personlig er jeg fuldstændig ligeglad med beløbets størrelse(som jeg også har skrevet i en anden tråd). Men vi er nødt til at foretage os et eller andet, fordi udgifterne pr. medlem i Sverige er større end indtægterne. I Norge er der et lille overskud pr. medlem (MEGET lille faktisk) og i Danmark et lidt større. Det illustrerer meget godt, at der er et problem, som vi gør det nu. Ved at fastsætte det i Euro, men samtidig en overgrænse i kroner (i alle valutaer) er alle solidariske: Alle får en stigning, men ingen stiger ekstremt voldsom. Uden maksimumgrænsen ville især svenskerne blive meget hårdt ramt, hvis bare rent gik over til Euro - men nu er en stigning (i forhold til et kontingent på 31 Euro) halveret i Sverige, og der kommer endda lidt ekstra ind. Ingen kommer til at betale mere end 280 kroner i enten SEK eller NOK eller DKK for den sags skyld i 2010. Dermed betaler danskere og nordmænd stadig lidt ekstra i forhold til svenskerne, hvis kursforskellen regnes med - og det synes jeg også er helt OK. Meningen med en overgangsordning er at undgå, nogle stiger ekstremt voldsomt på en gang - det vil ikke ske nu.

Men vi har bestemt lov til at have forskellige meninger. Man kan godt fastholde, at vi gør det ens i kroner (i dag 230), men så bliver nødt til at forhøje det lidt for at få det til at hænge sammen (overgangsordningen indebærer også et højere kontingent). Jeg går ud fra, at det er det, du foreslår ?

Uanset hvordan vi gør (det gælder også bestyrelsens NYE forslag), kommer ALLE altså til at betale lidt mere i 2010. Vi kan ikke fortsætte med kroner OG samme beløb som i dag, hvis økonomien skal hænge sammen, og der også skulle være lidt til eventuelt nye aktiviteter m.m. Netop for at kunne det bør hvert medlem hvert år give et lille overskud efter, at udgifter, blad og web samt tilskud til bevaringsprojekt er betalt :-)Jørn Steiness
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 16:28:02
jeg syntes at bestyrelsen virkeligt har gjort et fantastisk stykke arbejde, og der skal ikke være tvivl om at jeg stemmer ja til det. Kontigenten er lav, men jeg kan stadig ikke forstå at voksne mennesker, vil bruge tid på at mundhugges om så små beløb, til kontigent som det jo er. Men var det øl som vi taler om, betyder prisen intet, det ser jeg dagligt da jeg bor 1,5 km. fra grænsen og det er ikke kun Danske overlæssede biler, jeg ser som kører nord på med øl.
Venligst Jørn
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 16:40:11
Jørn - jeg er helt enig med dig om, at det små beløb, og at kontingentet er lavet. Prøv bare at del med 12 og se, hvad det er om måneden (også gerne efter det nye forslag)...men når folk læsser bilerne med øl i Tyskland, skyldes det så ikke, at de er lidt billigere der ?

Jeg ved godt, du mener, det også handler om prioritering: Øl eller kontingent til Poecilia...jeg er glad for, at jeg nok lige kan klare begge dele :-)

Johnny Christensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 17:10:30

--------------------------------
Per Ivar Nyberg skrev:
Om Danskene som det virker som er de eneste som vil endre dette nå pga. sin "fordel" med høy kurs for øyeblikket, så må det jo være mulig og returnere noe av differansen til dem for øyeblikket om dette er så viktig for dem.

For meg betyr det 0 og niks og er ikke intressert i å få tilbakebetalt noe og stiller meg fortsatt solidarisk med Svenskene selv om jeg er Norsk.

Så mitt standpunkt er fortatt like kronebeløp i kontigent i de Scandinaviske land.
--------------------------------

Der er ju ingen i denne verlden der kan køre en forening,foretning,hushold eller whatever på minus,Ok at den svenske krone engang var mere værd og danmark tjente en del på at være medlemmer dengang,men da havde poecilia ingen webplats der krævede underhold,jeg tvivler på at bladet kostede det samme dengang som nu.
Min tankegang var dengang jeg startede denne debat var at jeg som dansker betalte 70 kr mere end en fra sverige,hvori der med sunt fornuft måtte være en forlust fra et af landene,Nu er jeg medlem i sportfiskerforbundet og en lokal forening kontigentet der er 665 kr min ældste datter giver 350 kr for et års medlemskab i ride klubben uden ride timmer.
Hvad vi får for medlemskabet og samtidigt hvad man betaler for sin hobby kan ikke gøres op i penge jeg syntes man får enormt meget for de små penge man betaler i kontigent og jeg er da ligeglad om jeg skal betale 100 kr eller 1000 kr i kontigent jeg skulle nok være medlem aligevel men som sagt jeg nægter og være med til at betale mere i en forening hvor det ene land giver forlyst,Det er da ikke en demokratisk forening.
Det sverige skulle betale mere,jeg tror ikke engang man kan gå ned og købe en pizza for de penge.

Johnny Christensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 17:19:04

--------------------------------
Per Ivar Nyberg skrev:
Om Danskene som det virker som er de eneste som vil endre dette nå pga. sin "fordel" med høy kurs for øyeblikket, så må det jo være mulig og returnere noe av differansen til dem for øyeblikket om dette er så viktig for dem.

For meg betyr det 0 og niks og er ikke intressert i å få tilbakebetalt noe og stiller meg fortsatt solidarisk med Svenskene selv om jeg er Norsk.

Så mitt standpunkt er fortatt like kronebeløp i kontigent i de Scandinaviske land.
--------------------------------

Glemte lige og tilægge til dig per at jeg ikke vil have noget tilbage betalt fra foreningen derimod kunne et evt større plus i regnskabet medføre nogle bedre aktiviteter og flere penge til fishlab og et evt. reserve kapital hvilket mange foreninger har.
Per Ivar Nyberg
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 18:07:47
Om beløpet er 230,- eller 280,- betyr lite og ingenting jeg er enig i det.

Ett greit og solidarisk gjennomsnitt hadde jo vært greit f.eks. 255,- kroner i det enkelte Scandinaviske lands valuta.

Da hadde en jo fått dekket inn rundt regnet de ekstra 70,- kronene som etterlyses "mangler" for øyeblikket på Svensk side.

Og som kunne vært brukt til noe positivt som det sies her over.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 18:22:43
Er det et forslag, Per ?

For det vil jeg synes er fint og greit - for som sagt har vi helt lov til at være uenige om måden at skrue det her - som jo også er kontingentforhøjelse for alle - sammen på.

Mvh

Thue
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 18:24:18
Altså - jeg synes, det er fint, forslaget er der i givet fald. Jeg vil ikke stemme for det. Men det er jo også noget andet - og lige for at gøre det klart :-)

Christina Ghiasvand
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 22:16:28
33 Euro är idag 383:50 Svenska kronor

Phuuuh.... :-(
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 06/03-2009
kl. 22:21:21
Ja, men kontingentet bliver 280 SEK i 2010 og sandsynligvis 2011 - for det er maksimum ifølge forslaget (i kroner i alle tre valutaer).
Enhver overgangsperiode kan forlænges, hvis der er behov for det. Det er jo svært at vide, hvordan det hele ser ud i 2011 (hvor kontingent for 2012 fastlægges).
Kai Qvist
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 02:34:07

Jeg syntes det er ærgeligt, at kontingent stadig skal fylde så meget i en debat. Bestyrelsen har virkelig forsøgt at fordele sol og vand lige, endda på trods af forskellen mellem de nationale valutaer. Uanset hvilken model vi vælger at fastsætte kontingent efter, så vil der være både fordele og ulemper, afhængig af de øjne der ser på det.

Kurserne på den svenske og norske krone, i forhold til den danske, er i øjeblikket meget lave, endda noget lavere end de normalt er. De kurser skal nok blive højere igen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Som det tydeligt fremgår af de to kurver herunder, ligger begge valutaer normalt noget højere.Ved at skifte til Euro, som den valuta vi fastsætter kontingent i, ligger vi os tæt op af den model som bruges i andre nordiske foreninger. SKS fastsætter kontingent udelukkende på baggrund af Euro (uden loft), og NCS har forskellige beløb fra land til land. At Poecilia Scandinavia så også ønsker at gøre det samme, skal tilsyneladende udløse en stor lavine af utilfredshed.

Hvis forslaget om skift til Euro bliver vedtaget, og kontingentet fastsættes til 33 Euro, vil det med dagens kurs betyde:

- at danskere skal betale kr. 246,00 - en stigning på kr. 16,00

- at svenskere burde betale kr. 387,00 men på grund af max. loftet skal betale kr. 280,00 - en stigning på kr. 50,00

- at nordmænd burde betale kr. 295,00 men på grund af max. loftet skal betale kr. 280,00 - en stigning på kr. 50,00

Eftersom denne stigning, hvis den gennemføres, vil være den første i otte år, så kan jeg på ingen måde se noget urimeligt i det.
Det er muligt vi så har et højere kontingent end de andre nordiske selskaber, sat i forhold til antal sider i medlemsbladet og andre serviceydelser, men vi er også mindre medlemmer til at betale de faste omkostninger. Omkostninger pr. medlem falder og stiger proportionelt med antallet af medlemmer, et faktum vi ikke kan ændre på.

Det handler ikke om, at danskere betaler for meget, eller svenskerne betaler for lidt. Der er udelukkende tale om, at vi skal have dækning for de faktiske udgifter, der er forbundet med at drive selskabet som én samlet enhed. Det må være i alles interesse, at vi som ét samlet selskab står stærkere, end tre mindre nationale selskaber.

-kq

Per Ivar Nyberg
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 06:34:41
------------------------
Er det et forslag, Per ?
--------------------------------

Ja det er mitt forslag.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 11:04:15
Fint Per. Dermed er der to forslag, som begge indebærer den kontingentstigning, der er brug for på sigt.
Bestyrelsen på 33 Euro, men med en overgrænse på maksmimalt 280 (i alle tre valuaer) - med dagens kurs følgende kontingent:
DK: ca. 246
SEK: 280
NOK: 280

Og Pers - så vidt jeg har forstået:
DK: 255
SEK: 255
NOK: 255


Jeg foretrækker bestyrelsens, fordi det efter min mening er en mere langsigtet løsning at begynde på en overgang til Euro - men selvfølgelig med en overgangsordning, så kontingentet IKKE pludselig stiger med en tredjedel i Sverige. Det vil være skidt også for PS.
Men PS kan sagtens leve med Pers forslag (måske vil det nok være bedre med 260, men det er en detalje).

At der er forskellige opfattelser, synes jeg er ok. Og det er IKKE kun et dansk anliggende. I den første tråd var der både én svensker og nordmænd (i flertal), der argumenterede for at fastsætte kontingentet i Euro, og der var også en dansker, som argumenterede imod. Det er altså ikke en deling efter nationalitet - heldigvis. Og begge forslag - både Pers og bestyrelsens - sikrer altså, at vi i hvert fald alle sammen er med til at betale lidt mere end i dag - OG at ingen stiger voldsomt (altså maks. 280 kroner i kontingent i egen valuta efter bestyrelsens forslag).

De to forslag kan vi stemme om til generalforsamlingen. Så ville det da være dejligt, at der også var andet at debattere end denne - trods alt - relativ beskedne kontingentstigning (som der nu efter begge forslag er lagt op til), så den debat ikke fylder det hele :-)


Johnny Christensen
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 12:45:41
Det er da kun sundt der er en debat omkring kontigentet kaj,Det er ju bedre end at der er en masse passive medlemmer som hopper af PGA at de har været utilfredse med hvad bestyrelsen har gennemført uden at kunne komme til ord.

Forøvrigt kom kjell med et forslag bestyrelsen ikke har kommenteret:
Citat:Kjell Fohrman
"Ett förslag från min sida är att istället plocka bort bidraget till Fishark från de medlemmar som inte är danskar. Istället så ange ett frivilligt bidrag på 50 kr som man kan betala in samtidigt med medlemsavgiften. Detta tror jag att många kommer att göra eftersom medlemsavgiften då känns mindre och den frivilliga avgiften då känns mer OK."

Johnny Christensen
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 12:48:54

--------------------------------
Johnny Christensen skrev:
Det er da kun sundt der er en debat omkring kontigentet kaj,Det er ju bedre end at der er en masse passive medlemmer som hopper af PGA at de har været utilfredse med hvad bestyrelsen har gennemført uden at kunne komme til ord.

Forøvrigt kom kjell med et forslag bestyrelsen ikke har kommenteret:
Citat:Kjell Fohrman
"Ett förslag från min sida är att istället plocka bort bidraget till Fishark från de medlemmar som inte är danskar. Istället så ange ett frivilligt bidrag på 50 kr som man kan betala in samtidigt med medlemsavgiften. Detta tror jag att många kommer att göra eftersom medlemsavgiften då känns mindre och den frivilliga avgiften då känns mer OK."


--------------------------------

Rettelse Bestyrelsen/Generalforsamlingen har genemført....
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 12:55:28
Johnny - Jeg synes ikke, at vi har hørt en masse fra en masse passive medlemmer. Jeg synes heller ikke, der er en massiv utilfredshed i det, der er kommet frem.

Jeg vil meget nødig droppe, at en del af kontingentet går til bevaring. Det mener jeg, det skal - og det er en del af vores profil - uanset hvilken kontingentmodel vi vælger. Jeg mener også - uanset model - bestyrelsen skal have mulighed for at lave differentieret kontingent - hvor man for eksempel kan få det billigere mod ikke at få bladet tilsendt (men selv skal hente det som pdf) - eller kan betale mere til bevaring.

Desuden er det jo rent faktisk en debat om meget små ændringer i forhold til, hvad den enkelte kommer til at betale. Der kunne man måske godt argumentere for, at der er vigtigere emner også...:-)


Johnny Christensen
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 13:12:01
Vi er helt enige Thue ang.fishlab vilket også fremgår i tråden hvor dette tages op.Men det er ju stadigvæk et forslag fra en medlem om man så er uenig er en anden side af sagen.

Og ang. passive medlemmer så siger Kaj,det syndt at det er ærgeligt, at kontingent stadig skal fylde så meget i en debat.Der er ju en del medlemmer der ikke har sagt noget og hvad jeg kan se ud fra tråden kommer der stadigvæk folk der ikke har sagt noget.

Men jeg hopper bare af debatten og stemmer for indkomne forslag Den 2 maj
Henning Vibæk Buus
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 13:50:04
jeg har lidt svært ved at se problemet med ens kontigent for alle 33 Euro eller hvad det nu bliver har vi ikke alle en fælles interesse (ungefødere) er det så ikke rimeligt at vi alle betaler lige meget og det ikke kun er de danske medlemmer der trækker læsset for at holde det i Euro ( 33 Euro ) det er ikke engang 10 Cent om dagen omregn det så kan i se hvor lidt vi egentlig betaler.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 14:06:17
Jo, Henning. Men gør det noget, at vi som danskere betaler lidt mere i 2010 (og måske længere) for at undgå en meget voldsom forhøjelse i Sverige ? Alt andet lige vil danskerne trække læsset lidt mindre end i dag, men alligevel være med til at bære den kontingent-forhøjelse, der jo også er tale om. Vi er enige om, at det er småpenge - men det er jo også for os (i Danmark).
Om nogle år bliver kontingentet i Euro - uden maksimumbeløb. Det er jeg overbevist om - egentlig uanset, hvad vi beslutter nu (og det er en helt anden debat)..
Så du kan jo også se det her som første skridt. Som kurserne er lige nu - og med de invendinger (som ikke er urimelige), svenskerne kom med i den tidligere tråd (om bestyrelsens første forslag), synes jeg, det er rimeligt med en overgangsordning.
Kai Qvist
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 14:42:08

--------------------------------
Johnny Christensen skrev:
Det er da kun sundt der er en debat omkring kontigentet kaj,Det er ju bedre end at der er en masse passive medlemmer som hopper af PGA at de har været utilfredse med hvad bestyrelsen har gennemført uden at kunne komme til ord.

Forøvrigt kom kjell med et forslag bestyrelsen ikke har kommenteret:
Citat:Kjell Fohrman
"Ett förslag från min sida är att istället plocka bort bidraget till Fishark från de medlemmar som inte är danskar. Istället så ange ett frivilligt bidrag på 50 kr som man kan betala in samtidigt med medlemsavgiften. Detta tror jag att många kommer att göra eftersom medlemsavgiften då känns mindre och den frivilliga avgiften då känns mer OK."
--------------------------------

Passive medlemmer eller ej, som vores vedtægter er skruet sammen i øjeblikket, er det kun dem der personligt møder frem til en generalforsamling, der har "retten" til at bestemme eller være utilfredse. Ved at tage forslag op her i forum, endda før sidste frist for indlevering af forslag, taler jo for, at bestyrelsen ønsker så mange meninger som overhovedet muligt. At flertallet af medlemmerne så vælger ikke at deltage, kan jo tolkes på forskellige måder.
I bund og grund tror jeg, at flertallet er ligeglade med diskussionen omkring kontingent, og af den grund ikke deltager.
En diskussion kan også blive så lang, at det ikke gavner noget i den sidste ende. Jeg syntes efterhånden denne debat er blevet vendt så rigeligt, og er bange for det kan udvikle sig i en negativ retning. Det er på ingen måde gavnligt, uanset om man er for eller i mod et forslag.

Hvad angår forslaget fra Kjell, så skal han have lov til at mene og foreslå lige hvad han vil - det er en ret alle medlemmer har - men det betyder nødvendigvis ikke, at bestyrelsen skal tage stilling til det. De ting vi taler om her kan kun ændres på en generalforsamling, så uanset om du eller jeg kan støttet et forslag, så er det op til flertallet at bestemme hvad der reelt skal ske.
Om jeg personligt kan, eller ikke kan, tilslutte mig forslaget fra Kjell, er ikke relevant i denne sammenhæng, hvorfor jeg ikke vil komme med min kommentar.

-kq
Albert Johann Palner
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 16:26:10
Hallo,

jeg mener at alle betaler det samme - 33,00 EURO. Samme klub samme kontigent. Det kan ikke være Poecilia´s problem om den svenske, danske eller norske krone går op eller ned.

Når Christina G. skal betale sit kontigent i DGLZ er der ingen nåde. Der tager man ikke hensyn til om den svenske regering fører en fastkurs politik eller ikke.

For gammel venskabs skyld mener jeg at en max pris for norske og svenske medlemmer kun skal gælde max næste gang (2010). Til 2012 er for langt da ingen kender udviklingen i verdensøkonomien.

Hilsen

Albert Palner
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 07/03-2009
kl. 16:35:44

--------------------------------


For gammel venskabs skyld mener jeg at en max pris for norske og svenske medlemmer kun skal gælde max næste gang (2010). Til 2012 er for langt da ingen kender udviklingen i verdensøkonomien.

Hilsen

Albert Palner

--------------------------------

Sådan vil det altid være i praksis - i hvert fald hvis vi får online-generalfosamlinger hvert år. For der vil GF i 2010 under alle omstændigheder beslutte, hvad der skal ske i 2011 (det kan selvsagt også være IKKE at ændre). Men vi kan altså tage højde for, hvordan det hele ser ud på det tidspunkt :-)

Hvis vi fastholder uændrede generalforsamlinger - hvert andet år - kan vi først ændre fra 2012 alligevel :-)

Christina Ghiasvand
Skrevet d. 08/03-2009
kl. 17:08:59

--------------------------------
Albert Johann Palner skrev:
Hallo,

jeg mener at alle betaler det samme - 33,00 EURO. Samme klub samme kontigent. Det kan ikke være Poecilia´s problem om den svenske, danske eller norske krone går op eller ned.

Når Christina G. skal betale sit kontigent i DGLZ er der ingen nåde. Der tager man ikke hensyn til om den svenske regering fører en fastkurs politik eller ikke.

For gammel venskabs skyld mener jeg at en max pris for norske og svenske medlemmer kun skal gælde max næste gang (2010). Til 2012 er for langt da ingen kender udviklingen i verdensøkonomien.

Hilsen

Albert Palner

--------------------------------

För min personliga del så betalar jag inga medlemsavgifter till tyska föreningar - FRÅN SVERIGE - Jag behöver inte tänka på Eurokurserna. Detta skulle bli alldeles för dyrt och dessutom tillkommer flera hundratals kronor i bankavgifter för överföringarna. Jag räknade ut vad detta skulle bli en gång och man blir riktigt mörkrädd. Bankerna i BÅDA länderna tar ut varsin avgift! Nej, enda möjligheten för mig att vara kvar i dessa Tyska föreningar och ha kvar tidningsprenumerationer mm. är att betala medlemsavgiften från mitt Tyska lönekonto! Blir en enorm skillnad. Några föreningar ger mig även medlemskapet mot att de får artiklar av mig eller av andra skäl. Nåväl, detta var en parentes.

MvH
Christina G
Albert Johann Palner
Skrevet d. 08/03-2009
kl. 22:10:07
Christine G. skrev:

För min personliga del så betalar jag inga medlemsavgifter till tyska föreningar - FRÅN SVERIGE - Jag behöver inte tänka på Eurokurserna. Detta skulle bli alldeles för dyrt och dessutom tillkommer flera hundratals kronor i bankavgifter för överföringarna. Jag räknade ut vad detta skulle bli en gång och man blir riktigt mörkrädd. Bankerna i BÅDA länderna tar ut varsin avgift! Nej, enda möjligheten för mig att vara kvar i dessa Tyska föreningar och ha kvar tidningsprenumerationer mm. är att betala medlemsavgiften från mitt Tyska lönekonto! Blir en enorm skillnad. Några föreningar ger mig även medlemskapet mot att de får artiklar av mig eller av andra skäl. Nåväl, detta var en parentes.

---------------------------

Men kontigentet i DGLZ er stadig x.xx EURO - uden rabat på grund af at ens land har valgt at leve uden en fastkurspolitik til EURO

PS: Du betaler stadig dit mellemskab i Poecilia i SEK i en svensk bank. Grundlaget for din betaling er bare i EURO.

Hilsen

Albert
Mikael Bjuggren
Skrevet d. 10/03-2009
kl. 12:44:51
Jag tycker att det är ett bra förslag att öppna upp för andra typer av medlemskap. Frågan är då, vad kommer det att kosta och vad får man för det? Är enda skillnaden att man får skriva ut Poeciliabladet själv eller läsa direkt på datorn?

I PS kampanj förra året i Sverige med sänkt medlemsavgift fick vi fler nya medlemmar än vad vi har fått de senaste åren vad jag har förstått. Om vi nu kommer att höja medlemsavgiften så pass mycket som det är tänkt tror jag att betalningsviljan för nästa års medlemsavgift kommer att minska drastiskt och året därpå ännu mer, om nuvarande kronkurs håller i sig vill säga. Jag betalar gärna lite mindre för en internetbaserad hämtning av tidningen på datorn, det är dessutom mer miljövänligt, men frågan är om de som är lite äldre gör det. De vill kanske ha sin tidning hem i brevlådan för att kunna läsa den i lugn och ro och om det blir så dyrt som det verkar kan det leda till att vi tappar många äldre medlemmar... och iaf i Sverige är många medlemmar av en lite äldre generation.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 10/03-2009
kl. 14:51:43
Er 280 SEK (overgangsordningen) dyrt ?
Reelt kan vi jo ikke skue meget længere frem end til 2010 i denne omgang - blot få slået fast, at det er en overgangsløsning, hvor det skal ende med, at vi betaler det samme (i Euro). Men også, at der er "rabat" i første omgang netop for at undgå en meget voldsom stigning.
At der så også kommer (lægges op til i hvert fald) en billigere løsning (i både Sverige, Norge og Danmark), hvor bladet ikke sendes ud til folk, er noget andet. Selv vil jeg (i Danmark) klart vælge den dyrere løsning - så gammel er jeg (kan godt lide at få et trykt blad i hånden).Men valgfriheden er vigtig :-)
Jørn Steiness
Skrevet d. 10/03-2009
kl. 16:25:25
Alt den mundhuggeri for at man skal betale 10 kr. mere om måneden. :-) Ja. Ja, der må jo være nogle som har en meget stram økonomi, siden der er så meget snak for 10 kr om måneden. Kunne jeg ikke undvære 10 kr ekstra om måneden, ville jeg finde mig en anden interesse, som passede til min økonomi.
Mikael Bjuggren
Skrevet d. 10/03-2009
kl. 20:32:25

--------------------------------
Thue Grum-Schwensen skrev:
Er 280 SEK (overgangsordningen) dyrt ?
Reelt kan vi jo ikke skue meget længere frem end til 2010 i denne omgang - blot få slået fast, at det er en overgangsløsning, hvor det skal ende med, at vi betaler det samme (i Euro). Men også, at der er "rabat" i første omgang netop for at undgå en meget voldsom stigning.
At der så også kommer (lægges op til i hvert fald) en billigere løsning (i både Sverige, Norge og Danmark), hvor bladet ikke sendes ud til folk, er noget andet. Selv vil jeg (i Danmark) klart vælge den dyrere løsning - så gammel er jeg (kan godt lide at få et trykt blad i hånden).Men valgfriheden er vigtig :-)

--------------------------------
Om man jämför med de 200 SEK de nya medlemmarna betalade förra året är det ju en rätt stor ökning. Man kan ju också jämföra tidningar med NCS, som Kjell Fohrman gjorde i den andra tråden här, och t.ex. GOC har. Där får man betydligt mer för pengarna, speciellt i NCS då, GOC ligger förmodligen kvar på samma prisnivå som vi har i dag. GOC har en tidning i ungefär samma nivå som vår men NCS har en betydligt fylligare tidning vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att de har ett större medlemsunderlag. I det stora hela tycker jag ändå det är en god idé att alla betalar samma summa i euro. Som det är i dag med finanskrisen är det en extraordinär situation... får man hoppas i alla fall :-)
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 10/03-2009
kl. 20:41:00
Men de har jo betalt 230 SEK i år (2009) - dem, der har fornyet, og det er ikke så få.

Det er altså 50 SEK mere i 2010 - hvis man vil have bladet tilsendt i hvert fald (ellers bliver det måske billigere). Og ALLE kommer til at betale mere i 2010 - på sigt får vi så ens beløb i Euro.
Mikael Bjuggren
Skrevet d. 10/03-2009
kl. 20:41:10

--------------------------------
Jørn Steiness skrev:
Alt den mundhuggeri for at man skal betale 10 kr. mere om måneden. :-) Ja. Ja, der må jo være nogle som har en meget stram økonomi, siden der er så meget snak for 10 kr om måneden. Kunne jeg ikke undvære 10 kr ekstra om måneden, ville jeg finde mig en anden interesse, som passede til min økonomi.
--------------------------------
Kanske inte men jag tycker det är bra att vädra ämnet. Intresset kommer att fortsätta även om jag inte skulle vara medlem här och för övrigt tycker jag inte att det är en kostsam hobby. Jag får väl satsa på att odla mer fisk till den lokala zoo-affären ;-)
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 10/03-2009
kl. 20:49:44
I øvrigt vil PS med det nye forslag fra bestyrelsen stadig være biligere end NCS. Det ville vi ikke med det første, indrømmet. Men med forslaget om en overgangsordning har vi jo reelt halveret kontingentstigningen i Sverige (hvis det altså bliver vedtaget) i 2010 - fra en stigning på over 100 SEK til 50 SEK (fra 230 til 280).
Per Ivar Nyberg
Skrevet d. 12/03-2009
kl. 01:50:31
Jeg vil tro at flere er medlemmer i flere klubber og tar derfor med som eksempel min kontigent for GOC som beundringsverdig fortsatt er lik i alle Scandinaviske land og litt lavere :

Vil med det samme si at det ikke var bra å legge arrangementet på samme tidspunkt som GOC jubileum noe som skaper problemer for bl.a. meg som er medlem av begge deler.(Derfor er vel dere Dansker ganske avslappet angående avstemningen da alt foregår i Danmark og det er mest Danske medlemmer så burde det vel være grei skuring og overkjøre andre forslag? Da kravet er at en må møte personlig for å avgi stemme. Dette burde derfor være endret slik at en kunne avgi stemme via nett når en var innlogget.)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningsinformation

Guardians of Catfish erbjuder dig:
God information om malar
En medlemstidning i världsklass, ges ut 4 nr per år med artiklar, information och bilder helt i färg
Inflytande-din mening räknas-eftersom vi är en aktiv förening och alltid lyssnar till andras meningar och idéer. Om du vill delta i besluten, skall du bara se till att komma till årsmötet. Här finns det en möjlighet att dina idéer kan förverkligas.
Inbjudan till föreningens möten med föredrag, auktion, medlemsmöte och mingel. Detta sker 1 gång per år. Allt detta och mycket mera kan vi erbjuda dig. Har du lust att vara med!?
Medlemsavgift för 2009:
Observera att du betalar medlemskap per år och du får då automatiskt alla tidningar som utges under året.
Sverige 225 SEK.
Norge 225 NOK.
Danmark 225 DKK.
Finland , betalas till svenska Plusgirot 225 SEK.

Nytt under 2009, Familjemedlemskap + 50 KR i respektive lands valuta för 2009.

På din inbetalning anger du Namn och E-postadress och helst medlemsnummer. Gör du din betalning över internet så kan det vara svårt att få med alla uppgifter, skriv då på betalningen istället för ocr nummer ditt namn och din E-postadress och skicka sedan kompletterande uppgifter till nymedlem@goc.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Familjemedlemskap innebär att alla familjemedlemmar i samma familj som fullt betalande medlem åtnjuter samma fördelar som medlem på möten och vår hemsida, undantag är rösträtt vid årsmötet och ej någon extra tidning.
Endast fullt betalande medlemmar kan lösa familjemedlemskap.

Svenska Plusgirot: 63 72 91-6
Norska postgirot: 0530-1303973
För Danskt kontonummer kontakta Anders på anders@goc.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Sverige:
Plusgiro: 63 72 91-6
Kontaktman: Madelene Björk och Erlend Bertelsen
Epost: madde@goc.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den erlend@goc.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Norge:
Postgiro 0530-1303973
Kontaktman: Erlend Bertelsen
Epost: erlend@goc.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Danmark:
Kontaktman: Anders Blankenfeldt
Epost: anders@goc.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 12/03-2009
kl. 05:16:34
Japp. Här är en till som är med i båda föreningarna. Det är rätt ofta som arrangemang krockar med varandra, det verkar som om akvarieföreningarna (jag menar alla, inte just de här två) sinsemellan allt mindre kollar av med varandra. Konstigt, jag kan inte minnas, att det var ett sådant problem "förr". Samma sak med vår- och höstauktioner mm.

MvH
Christina G
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 12/03-2009
kl. 07:14:15
Nu er vores arrangeret for meget længe siden - før arrangement i Oslo, NAFs årsmøde, GOC og hvad der ellers NU er i den weekend. Jeg ville bestemt foretrække, at tingene var koordineret bedre med hensyn til arrangementer - som et generelt synspunkt. Et arrrangement som vores skal planlægges i god tid, fordi der skal bookes med mere.

Som tidligere sagt er den sag ikke kun et spørgsmål om nationalitet - i debatten har der været ALLE synspunkter fra alle tre lande. At dømme alene fra debatten (om man så kan det er et godt spørgsmål) er der i Norge og Danmark flertal for Euro (med eller uden overgangsordning) i forbindelse med PS-kontingentberegning - i begge lande har én talt imod og alle andre for i debatten - og i Sverige vist nærmest imod - selv om der i virkeligheden ikke har været meget om overgangsordningen - mere om det forslag, der er trukket (og som specielt i Sverige ville give en langt større stigning i 2010, end der nu er lagt op til). Personligt så jeg gerne en online-afstemning, men det ville stride mod vedtægterne, som de er nu.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 12/03-2009
kl. 09:04:13
I øvrigt tager jeg det helt afslappet - det er rigtigt. For jeg vil også sagtens kunne leve med Pers forslag, selv om jeg synes, at bestyrelsens er bedre og mere fremtidsrettet. Egentlig synes jeg, det er en meget voldsom debat i forhold til de ret få kroner (uanset land), den handler om - i hvert fald nu efter det nye forslag med en "overgrænse" i alle tre valutaer for kontingent-størrelse. I øvrigt uanset hvilket forslag, der bliver gennemført (i hvert fald af de to). Hvad der ville blive svært at leve med ville være et uændret kontinget på samme niveau som i dag (af hensyn til udgifterne, der jo skal dækkes ind).
Kai Qvist
Skrevet d. 12/03-2009
kl. 10:32:20

--------------------------------
Per Ivar Nyberg skrev:
Vil med det samme si at det ikke var bra å legge arrangementet på samme tidspunkt som GOC jubileum noe som skaper problemer for bl.a. meg som er medlem av begge deler.(Derfor er vel dere Dansker ganske avslappet angående avstemningen da alt foregår i Danmark og det er mest Danske medlemmer så burde det vel være grei skuring og overkjøre andre forslag? Da kravet er at en må møte personlig for å avgi stemme. Dette burde derfor være endret slik at en kunne avgi stemme via nett når en var innlogget.)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Poecilia Scandinavia var ude med datoen for ungeføder weekend længe før andre foreninger, netop af samme grund. Første gang vi direkte nævnte mødet til medlemmerne, var i det nyhedsbrev der blev udsendt 7. juni 2008. Længe før den dato var ungeføder weekenden allerede nævnte i vores kalender på hjemmesiden. Desuden valgte vi bevist at lægge mødet i maj måned, mod normalt i marts, da mange foreninger afholder deres store møder i de første måneder af året. Så lige i dette tilfælde er det altså ikke os, der har valgt en allerede "optaget" weekend at holde møde i.
Generelt er det dog et problem, at der ikke er bedre koordinering foreningerne i mellem. Det burde vi blive bedre til, og en oplagt løsning vil være en nordisk/international kalender hvor alle møder nævnes.


Som dansker tager jeg det meget afslappet med hensyn til afstemningen omkring kontingent, det vil jeg på ingen måde lægge skjul på. At du sammenkæder ungeføder weekend med kontingentstigning, og at vi bevist skulle planlægge efter GOC mødet, finder jeg direkte uden hold i virkeligheden.

Desuden er der også forslag om flere typer af medlemskab, hvilket sikkert vil betyde, at det bliver muligt at være medlem til en lavere pris, end det på 33 Euro der er forslået nu. Som tanken er for nuværende, betyder det man selv skal hente bladet fra hjemmesiden som PDF, og altså ikke får det tilsendt med posten. Altså en form for udgiftsbaseret kontingent, hvor man betaler alt efter serviceniveau.

Mig bekendt findes der ingen nordiske/internationle foreninger indenfor akvariehobbyen, som ikke kræver personligt fremmøde (eller fuldmagt) for at stemme om ændringer i vedtægter og kontingentstørrelse. Sådan forholder det sig også i Poecilia for nuværende, alt andet vil være i strid med vores vedtægter. Hvad andre gør for eventuelt at omgå deres vedtægter ved jeg ikke, men det kommer på ingen måde på tale i Poecilia.
På baggrund af den første debat vi havde omkring samme emne, hvor flere talte for vi indførte en online generalforsamling, har bestyrelsen medtaget det i forslaget til de nye vedtægter.
Hvis online generalforsamling bliver en realitet bliver det til gavn for langt de fleste af vores medlemmer, og kun ganske få vil opleve det modsatte (dem uden forbindelse til internet), men det kræver stadig at forslaget skal vedtages først. Online generalforsamling er en oplagt ide til foreninger, hvor medlemmerne er spredt over flere lande.

-kq
Kai Qvist
Skrevet d. 12/03-2009
kl. 10:59:55

I øvrigt undre det mig meget, at ingen i Sverige eller Norge har gjort modstand mod priserne til ungeføder weekend. Der er kr. 100,00 i forskel mellem medlemspris og ikke medlemspris - vel og mærke danske kroner. Det giver reelt svenskere en rabat på SEK 151,00 og nordmænd en rabat på NOK 119,00 som kursen er i dag.

Når man skal af med penge er der vrøvl, men når man tjener penge siger man ikke noget!

-kq
Kjell Fohrman
Skrevet d. 13/03-2009
kl. 20:24:37

--------------------------------
Kai Qvist skrev:

I øvrigt undre det mig meget, at ingen i Sverige eller Norge har gjort modstand mod priserne til ungeføder weekend. Der er kr. 100,00 i forskel mellem medlemspris og ikke medlemspris - vel og mærke danske kroner. Det giver reelt svenskere en rabat på SEK 151,00 og nordmænd en rabat på NOK 119,00 som kursen er i dag.

Når man skal af med penge er der vrøvl, men når man tjener penge siger man ikke noget!

-kq

--------------------------------

Åker man till ett stort evenemang så är man nog beredd på att det kostar. Dessutom har vi som kommer från Sverige och Norge långt att resa så själva priset för evenemanget är ändå betydligt mindre än själva reskostnaden. Fick just ett reklammail från en resebyrå och konstaterade att det hade varit billigare för mig att boka en vecka på Cypern eller Mallorca (all inclusive) än vad det kostar mig att vara på ungfödarweeekenden. Så nu kräver jag åtmintsone att ni under den Poecilia-weekenden har lika fint väder som det då är på Mallorca ;)

Att jag drog igång en diskussion om medlemsavgiften handlade ENBART om att jag var tämligen säker på att det förslag som då låg hade lett till att det blivit färre medlemmar i Poecilia Scandinvaia.
Det handlade inte om att jag var snål och sur över att jag skulle få betala 150 kr mer i medlemsavgift.

Nu har styrelsen lagt ett nytt förslag och då tycker jag att vi följer det förslaget och sedan får man väl göra en utvärdering igen efter 1-2 år och se resultatet.
Kai Qvist
Skrevet d. 13/03-2009
kl. 21:13:54

--------------------------------
Kjell Fohrman skrev:

Fick just ett reklammail från en resebyrå och konstaterade att det hade varit billigare för mig att boka en vecka på Cypern eller Mallorca (all inclusive) än vad det kostar mig att vara på ungfödarweeekenden. Så nu kräver jag åtmintsone att ni under den Poecilia-weekenden har lika fint väder som det då är på Mallorca ;)
--------------------------------

Det er jo i maj måned, så chancen er da tilstede. Men jeg tør dog ikke love noget med 100% sikkerhed ;-)

-kq
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 13/03-2009
kl. 21:38:56

--------------------------------
Kjell Fohrman skrev:

--------------------------------

Åker man till ett stort evenemang så är man nog beredd på att det kostar. Dessutom har vi som kommer från Sverige och Norge långt att resa så själva priset för evenemanget är ändå betydligt mindre än själva reskostnaden.

* Precis! Själva evenemangen är ju ofta så välplanerade och intressanta, att man vill vara med på allt oavsett vad det kostar. Det som tär på budgeten är resor och hotellrum mm.

Att jag drog igång en diskussion om medlemsavgiften handlade ENBART om att jag var tämligen säker på att det förslag som då låg hade lett till att det blivit färre medlemmar i Poecilia Scandinvaia.
Det handlade inte om att jag var snål och sur över att jag skulle få betala 150 kr mer i medlemsavgift.

* Nä precis. En berättigad fråga. Men jag tror inte årsavgifter är hela förklaringen.

Nu har styrelsen lagt ett nytt förslag och då tycker jag att vi följer det förslaget och sedan får man väl göra en utvärdering igen efter 1-2 år och se resultatet.

* Tycker jag med. DVS Årsmötet får bestämma och sen får vi se om det gör någon skillnad.
--------------------------------

MvH
Christina G
Kai Qvist
Skrevet d. 13/03-2009
kl. 21:58:28

Selvfølgelig skal vi følge med i udviklingen og indrette os herefter, men jeg håber ikke en stigning i kontingent vil få så negative konsekvenser, som nogen har været inde på.

Personligt tror jeg ikke på, at Poecilia nogensinde bliver en meget stor forening med mange medlemmer. Dertil er vores fisk nok for kedelige og farveløse, set med de fleste akvaristers øjne. Vores styrke skal findes i vores holdninger, etik og moral, men det koster desværre mere at drive en lille forening, end det koster at drive en stor.

Men det lader da heldigvis til, at vi i fællesskab har fundet et kompromis de fleste kan leve med indtil videre.

-kq
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 14/03-2009
kl. 14:16:09
Jeg er meget glad for tilkendegivelserne fra både Kjell og Christina - og deres tilslutning til vores kompromis-forslag. Jeg håber, at vi kommer videre med aktiviterer etc. - i alle tre lande :-)

Bestyrelsen
Skrevet d. 22/03-2009
kl. 12:09:39

Tråden er blevet låst, da det ikke længere er muligt at ændre i det indsendte forslag.

Bestyrelsen