Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Ordet er frit

Tilbage til forum

Debat vedr. forslag til ordinær generalforsamling 2009

Denne post er låst og der kan derfor ikke laves flere indlæg.
Forfatter / Dato Emne
Bestyrelsen
Skrevet d. 16/02-2009
kl. 10:44:43

Forslag til ordinær generalforsamling 2009

I forbindelse med den ordinære generalforsamling den 2. maj 2009 ønsker bestyrelsen at stille forslag om ændring af vedtægterne.

Forslaget indeholder flere mindre ændringer, men også to væsentlige ændringer (§ 4 og § 5), og vi ønsker derfor en debat omkring forslaget blandt medlemmerne.

De væsentlige ændringer fremgår herunder:

§ 4, Kontingent.
Som det er nu betales der kontingent i de respektive landes valuta, hvilket med de store kursforskelle landene imellem ikke længere virker rimeligt.
Kontingent foreslås derfor opkrævet på baggrund af Euro og herefter omregnet til national valuta. Det vil betyde stigning i kontingentet specielt for nordmænd og svenskere, men vil til gengæld medføre, at alle er med til at trække læsset ligeligt.
De fleste af selskabets udgifter er i øjeblikket placeret i Danmark, hvilket betyder, vi ikke får fuld valuta for de kontingenter, vi får ind fra Norge og Sverige.

Hvis vi fastholder nuværende niveau, baseret på danske kroner, vil kontingentet blive på 31 Euro. I øjeblikket betyder det ca. DKK 231,00 – SEK 330,00 og NOK 270,00
Hvis dette gennemføres, kan vi denne gang undgå en stigning, hvilket naturligvis er at foretrække.

Desuden er bidrag (i øjeblikket Fish Ark projektet i Mexico med kr. 20,00 pr. medlem) indsat med en procentsats af kontingentet, således bidrag altid følger den aktuelle sats for kontingent.


§ 5, Generalforsamling
Som det er nu holdes der generalforsamling hvert andet år. Det foreslås nu ændret til en årlig generalforsamling.
Det vil blandt andet betyde mulighed for at udskifte bestyrelsesmedlemmer kontinuerligt, så vi ikke står med risikoen for at miste en hel bestyrelse hver gang, der er generalforsamling.
En årlig generalforsamling, gerne på skift i alle tre lande og med mulighed for arrangementer i tilknytning til generalforsamlingen (det er dog ikke direkte en del af vedtægts-forslaget), kan være med til at samle selskabet og måske endda føre til fremmøde fra medlemmer, som normalt ikke vil komme.

Både de nuværende vedtægter og forslaget til de nye, finder du i fuld længde i vores arkiv under overskriften ”Vedtægter og beslutninger”.

Vi håber på en god debat, hvor alle fordele og ulemper vil blive vendt.

Bestyrelsen
Jørn Klinge
Skrevet d. 16/02-2009
kl. 13:47:25
Der er ikke noget "farligt" i dette - kun for vores venner i Sverige og Norge, men som der står, er det mere retfærdigt at lægge kontingentet op ad Euroen.

Generalforsamling hvert år tvivler jeg på kan trække "fulde huse" men er et godt initiativ, vi skal dog nok være forberedte på, at en stor del af afstemningen fx skal ske via hjemmesiden.

OK fra mig :-)
Michael Winther
Skrevet d. 16/02-2009
kl. 20:26:00
Jeg bakker op om forslaget om at fastsætte kontigentet i euro.
At vores bidrag til Fishark er fastsat via en procentsats kan jeg også kun tilslutte mig.

Jeg kan godt være nervøs for fremmødet til årlige generalforsamlinger. Ideen med at de skal gå på skift ml. de tre medlemslande synes jeg, af hensyn til alle medlemmer, er god. Men jeg tror også at det vil begrænse antallet af deltagere (hvis det ikke er i forbindelse med et større arrangement). Omvendt kan man også sige at nordmænd og svenskere har haft langt til generalforsamlinger de seneste år
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 16/02-2009
kl. 21:08:44
Det blir en extremt hög medlemsavgift för de svenska medlemmarna. Den är väl dubbelt så hög som någon jämförbar förening. Jag tror att ni riskerar ett stort tapp då. Jag tror inte att jag blir kvar själv då heller... Allvarligt talat, att betala så mycket för att få vara med i en förening, som man sällan har möjlighet att resa till... njaej ....
Rune Evjeberg
Skrevet d. 16/02-2009
kl. 21:09:38
For min del personlig så betyr det ingen ting hvordan og hvor mye det betales i kontigent, jeg synes allerede kontigenten er lav i PS. Dette i forhold til hva man betaler for andre organisajoner i Norge.

Men og betale i Euro gjør vel bare egentlig at PS får høyere inntekter i de respektives lands valuta, og vil ikke gjøre noe utsalg før pengene blir overført fra henholdsvis de norske og svenske konti til den danske? Og dette er vel noe bestyrelsen kun gjør ved behov eller når det er mest gunstig i forhold til valutakurs. Dette burde man ihvertfall spekuler i.

Om kontigenten fastholdes i den valuta den har i dag, så vil jo beløpet være det samme for alle land i forhold til deres økonomi, og ikke bli forskjellig før som sagt at pengene blir overført til den danske konto.

Klart for E-wire bør det kansje vurderes for her går pengen direkte til den danske konto?

Det andre er hvor lenge vil valutamarkedet være slik som det er i dag? Kan det snu? Hva skjer om de noske kroner blir mindre vert enn de danske, og valutabetlingen i Euro fortsatt er fastsatt i forhold til den danske?

Om det skal betales i Euro så bør den settes i forhold til en middel kurs for alle tre land om det skal bli helt korrekt etter min mening.

Jeg synes heller ikke at det gjør noe at kontigenten settes opp til feks. 35 euro om det skal betales i euro. Og at det heller blir gitt en større del til Aqualab, 20kr er lite pr. medlem pr. år, i den verden vi lever nå.

Mulig at min tankegang er helt feil her men det er ihvartfall slik jeg ser det.

for punktet om årlig generalforasamling, så er vel dette ikke noe problem så lenge det blir satt i sammenheng med et arrangement, om det kun skal være generalforsamling, så vil jeg ikke tro at noen (les: andre enn bestyrelsen) møter opp.

Rune
Torkel Sprove
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 09:30:42
§5 - generalforsamling: Det er vist helt naturligt, at man i en forening - langt de fleste - holder generalforsamling én gang om året. Om der så er tilstrækkelig tilslutning blandt medlemmerne, er måske nok tvivlsomt.

§4 - kontingentbetaling: jeg er ikke tilhænger af Euro'en, og i forbindelse med vort kontingent kunne man jo skæve lidt til, at Poecilia trods alt er centraliseret i og styres fra Danmark (undskyld alle svenskere og nordmænd!)- så hvorfor ikke blot fastsætte kontingentet til DKK 230,00 (kursen på Euro kommer alligevel til at svinge og milimeternøjagtighed kan således ikke nås!).
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 11:45:28
Om man er for eller imod Euro, er ikke noget, Poecilia skal mene noget om. Hvis man fastsætter i DKK i stedet for, vil det have præcis de samme ulemper i forhold til svingninger i valutakurser med mere. Uanset hvad skal det selvfølgelig omregnes til de lokale valutaer - og ved vores tidligere arrangementer har vi uden problemer brugt Euro ved auktionerne (bagefter kunne folk så betale i den valuta, de nu foretrak. Der er i øvrigt ingen lovmæssighed i, at PS skulle være "centraliseret" i Danmark, og der er faktisk i dag også en række funktioner, der udføres i Norge (udlandskontakt, bladlayout fremover med mere)- mens der nok p.t. er mindre i Sverige, hvor aktivitetsniveauet i det hele taget er lavest. Uanset personlige synspunkter om Euro, vil det nok være det mest logiske, når beløbsstørelsen skal fastsættes (men folk kan stadig betale i både DKK, SEK og NOK).
At det i Sverige vil føre til en ret voldsom kontingentsstigning, har Christina ret i - og det er klart en af ulemperne ved en sådan harmonisering af satserne. Måske kunne Runes forslag løse lidt af det (hvis jeg har forstået det rigtigt).

Omkring GF´ere hvert år. Målet må helt klart være, at kæde det sammen med større arrangementer - og på skift i de tre lande. Men det kræver, at det også kan gennemføres i praksis, og derfor skal det nok ikke stå direkte i vedtægterne. Men det bør være målet, og personligt mener jeg, det i foråret 2010 bør være i Sverige (hvor der p.t. sker mindst)- både GF og et arrangement med foredrag, auktion og så videre. Hele det centrale med program, tilmeldinger og så videre kan klares af bestyrelse, styring via hjemmesiden med mere. Lokalt skal vi nok have lidt hjælp - men jeg tror sagtens det kan lade sig gøre, og på det kommende arrangement i maj (i Stoholm, DK) forestiller jeg mig at snakke med de tilstedeværende svenskere om det. Hvis nogle melder (gerne her) til at være med (til at arrangere) er det også fornemt. Vi skal ret hurtigt i gang efter dette års GF :-)
Kåre Hermansen
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 13:21:29
Det der i sidste ende betyder mest i denne forbindelse er vel hvilken valuta Poecilias udgifter afregnes i?

Nu er jeg ikke så gammel i gårde, men jeg går ud fra der er en sammenhæng mellem udgifter og kontingent?

Det jeg mener er, at hvis foreksempel den danske krone (nu antager jeg det er den de fleste udgifter afregnes i) kommer til at stå meget stærkt over for euroen og hvis kontingentet fastsættes i forhold til eurokursen, vil kontingent indtægterne være for lave i forhold til udgifterne?

Nu er jeg ikke bankmand, men det var bare en tanke jeg fik omkring problemstillingen.
David Rabelius
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 15:20:44
Hej,

I SKS (killisällskapet) har vi en liknande konstruktion med avseende på medlemsavgift som föreslås i stadgeändringen. Medlemsavgiften fastställs i Euro och vid ett givet datum sker omräkning till respektive lands valuta. Jag tycker att förslaget är bra, det innebär ju att alla de facto betalar lika mycket för sitt medlemskap i föreningen vilket känns mer rättvist än som vi har det nu.

Däremot är jag mer tveksam till att ha årsmöte varje år istället för vartannat. Har vi ett problem i föreningen idag som förväntas lösas med denna förändring?

Det är en god idé att försöka flytta årsmöte/generalforsamling mellan länderna, men det bygger på att det finns en grupp människor som är intresserade av att engagera sig och sätta upp mötet i respektive land. Det är långt mellan mellan medlemmarna i alla fall i Sverige och kanske svårt att få till.

Mvh.

/David Rabelius
Lillian Werliin
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 15:23:13
For mig er det ligegyldigt om danskerne, svenskerne eller nordmændene betaler i euro eller en anden form for mønt. Det det drejer sig om er ikke millimeter demokrati, men at vi har en velfungerende forening til alles bedste. Jeg er af den opfattelse at vi skal vedblive med at have generalforsamling hvert andet år og så på skift i de tre lande. Og selvfølgelig er der ulemper også ved denne model. men min tidligere erfaring siger mig at hvis fremmødet bliver for lavt, så er der en stor risiko for at man på denne måde skyder sig selv i foden og langsomt forbløder.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 15:49:02
Det er fint, der er så mange indlæg i debatten. Det tegner rigtig godt. Det er dejligt, der er reaktioner :-)

Generalforsamling - med et større tilknyttet arrangement - hvert år vil reelt betyde et øget aktivitetsniveau alt andet lige. Til gengæld er det også meget nemmere at styre nu, end det har været før (via tilmeldinger via hjemmesiden og så videre). Hvis det viser sig, at vi har slået for stort et brød op (og det er den vigtigste indvending mod det forslag) - i forhold til, hvad vi kan trække folk til - kan det altid ændres igen. Jeg synes personligt, vi skal prøve - og har svært ved at se, at det kan udvikle sig til nogen "katastrofe" - måske et arrangement eller to med relativt få deltagere, men hvis indholdet ellers er godt (og det spredes med mund til mund), går det nok også. Og det kan jo lige så vel føre til, at der kommer nye deltagere, som ellers ikke var dukket op...:-)

Forslagene skyldes ikke så meget, at noget fungerer dårligt eller, at der er store problemer, som nødvendigvis skal løses...mere at det måske kan gøres (endnu) bedre.


Kai Qvist
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 17:36:45

Man kan naturligvis ikke sige noget til, at nordmænd og især svenskere ikke er helt tilfreds med forslaget omkring kontingent. Købekraft er nu engang købekraft, i det land man bor og tjener sine penge. Men set med selskabets øjne forholder det sig anderledes, da stort set alle vores udgifter, herunder den tungeste - nemlig bladet, er placeret i Danmark.

Hvis vi med dagens kurs laver et lille afrundet regnestykke, viser det meget tydeligt hvorfor en ensretning af betaling seriøst bør overvejes.

DKK 230,00 svare dags dato til SEK 157,00 og NOK 196,00

Poecilia Bladet inkl. porto til Sverige og Norge koster årligt DKK 170,00 pr. medlem, hertil kommer bidrag til Fish Ark med DKK 14,00 for Sverige og DKK 17,00 for Norge som vi skal ligge til.

Svenske medlemmer "koster" dermed selskabet DKK 27,00 om året, og for nordmændene er der et lille overskud på DKK 8,00. På danske medlemmer er der et overskud på DKK 68,00 (porto er lidt billigere).

Hertil kommer omkostninger til domænenavne, hosting og backup af hjemmeside, bankgebyr, kuverter, labels, printertoner og øvrige småting. Alt sammen noget, som i løbet af et år koster en del penge.
Udvikling af hjemmesiden koster også penge. Desuden bør vi altid have en lille reserve på kistebunden til dårligere tider.

Som det er nu, med generalforsamling hvert andet år, så er der længe i mellem vi kan hæve og tilpasse kontingentet til de faktiske udgifter. Hvis vi på den kommende generalforsamling beslutter at hæve kontingentet, får det ikke virkning før år 2010. Seneste stigning havde virkning fra 2002, det vil altså sige otte år med samme kontingent. Det kan vi vist ikke tillade os at klage over.

Ovenstående regnestykke ligger derfor til grund for omregningen til Euro, som p.t. vil være 31 Euro, og som gør vi kan have en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Om vi fastsætter i Euro eller en anden valuta er ikke vigtig, blot der er en sammenhæng mellem indtægter og udgifter.


Ideen med den årlige generalforsamling er blandt andet, at "tvinge" selskabet til at holde mindst et stort årligt arrangement, som på grund af vedtægterne ikke kan aflyses. Der er selvfølgelig ingen der forhindre os i, at holder store møde uden en generalforsamling. En årlig generalforsamling, meget gerne på skift i de tre lande, kombineret med et arrangement, øger aktiviteterne og kan måske tiltrække medlemmer som måske ikke normalt vil komme.

-kq
Torkel Sprove
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 18:04:28
I mit første indlæg omkring betaling af kontingent fik jeg vist mine øren i maskinen, da formand Thue lod forstå, at det ikke var et spørgsmål om for eller imod Euro; det var heller ikke tanken bag mit forslag om at betale i DKK (at jeg så er ret så loren ved tanken om Euro, er en ganske anden sag). Nu er Euroen altså ikke indført (endnu) - så hvorfor ikke afvente, at den (måske) kommer.
Resultatet bliver det samme om vi sætter kontingentprisen til eksempelvis DKK 230 eller modværdien i Euro.

Iøvrigt er jeg meget enig i KQ's betragtninger, og hvis kontingentet skulle blive sat op, er det næppe det helt store problem for medlemmerne. Vi får, som jeg opfatter det, meget for pengene, og iøvrigt har vi kastet os over en hobby, som naturligvis koster penge - men der er adskillige andre hobbies, som er langt dyrere.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 18:29:54
Du har ret i, at fordele og ulemper er stort set de samme uanset hvilken "fælles" valuta, man vælger. Euro har vi brugt til vores internationale arrangementer (hvor man så kunne betale i egen valuta), men lige det spiller ingen større rolle for mig.

At det er billigt sammenlignet med mange andre hobby`s, har du ret i.
Martin Tversted
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 20:20:15
Når jeg betaler mine medlemsskaber af amerikanske og engelske foreninger, så betaler jeg i de respektive landes valuta. I år er billigere for mig end sidste år. Sådan er det. Næste år er det forhåbenligt dyrere. Alt efter hvordan man ser på det. Det er ikke det der afgør om jeg er medlem.

Et årsmøde bør ligge der hvor der er en gruppe mennesker der gider at organisere det. Det er en fordel i at det er de samme mennesker da det giver rutine. Men det gør også et sådan møde sårbar da det så er få mennesker der har erfaringen og man risikere at meget dør ud hvis ikke de af en eller anden grund fortsætter.

Killiforeningen holder årlige møder. De har også en god udstilling. Det har vi ikke tradition for i ungeføderkredse, men det vil kunne være et årligt samlingspunkt. Hvis ikke skal man finde en anden meget god grund til at samles, at man bare skal holde generalforsamling er ikke nok til at trække folk helt fra Norge. I øvrigt ligger Jylland jo færgemæssigt fantastisk centralt i norden!

Martin
Peter Iversen
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 22:17:10
Tja - Jeg fortsætter såmænd nok som medlem ligegyldig hvilken valuta kontingent udregnes eftes - bare det er enkelt for mig at betale - og det genere mig ikke at nogen måske slipper lidt billigere. Jeg synes kontingentspørgsmålet skal afgøres ud fra at det skal let at administrere og let at forstå.

Generalforsamling hvert eller hvert andet år. Måske skulle generalforsamlingen bare foregå løbende over vores forum, når der var noget at tage stilling til - eller behov for at skifte ud i bestyrelsen. Det er i al fald ikke en generalforsamling med kedelige paragraffer, der lokker mig ud af døren. Til gengæld vil jeg meget gerne bytte og kigge på fisk, diskutere, høre foredrag og mødes med andre poeciliafolk. Dog er jeg lettest at lokke ud af døren, når jeg ikke skal rejse for langt.

Jeg synes det er god tradition med Ungeføderweekenden - som vel også kunne foregå i Sverige eller Norge. Man kan mærke der er lagt et stort arbejde i at skabe et indholdsrigt arrangement. Det er for mig mere værd at samle kræfterne om få, store og gode arrangementer end at sprede energien på flere små.

Jeg tror også, det er vigtigt at mødes mere lokalt - jeg synes, vi har haft et par fine mere uformelle sammenkomster i Jylland i 2008. Måske kunne vi skabe en form for lokale erfagrupper.

Min konklusion er nok - lad tålmodige bureukrater finde en fiks model på kontingentet. Prøv med et par generalforsamlinger (de kunne jo være ekstraordinære) via forum. Fastholdt et stort arrangement hver andet år. Spark mere liv i det lokale sammenrend (jeg ved ikke lige hvordan, men det kunne måske diskuteres i en anden tråd).

mvh Peter
Bestyrelsen
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 23:11:00

Der jo en grund til bestyrelsen ønsker at ændre i kontingentet, der skal jo naturligt nok være en sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det er et faktum, som vel er ganske logisk.
At stort set alle udgifter p.t. er placeret i Danmark ændre ikke på det samlede billede, uanset hvor vi får tingene lavet har det en pris. Vi er ikke, og bliver sikkert aldrig, store nok til, at presse priserne så det betyder noget særligt.

Der er selvfølgelig en risiko for at miste medlemmer med det nye forslag, men risikoen for at miste medlemmer med nuværende model, er jo også tilstede. Nogle medlemmer kunne måske fravælge Poecilia, hvis de føler de betaler for meget i forhold til andre.

Som alternativ kunne vi vælge en helt anden model, en model hvor det enkelte medlem selv vælger til eller fra.

En model kunne være to forskellige medlemskaber, begge med de grundlæggende rettigheder som indflydelse, stemmeret og fuld adgang til hjemmesiden, hvor man så kan tilvælger ekstra ydelser.

Online medlem (pris DKK 100,00)
Grundlæggende rettigheder, men Poecilia Bladet, artlister, medlemslister, indkaldelser, referater og lignende fåes kun online via hjemmesiden. Man har selv pligt til at holde sig orienteret via hjemmesiden. 15%, måske endda 20%, af beløbet reserveret til bevarelse.

Standard medlem (pris DKK 230,00)
Som vi kender det nu, man modtager Poecilia Bladet med posten fire gange om året.
15%, måske endda 20%, af beløbet reserveret til bevarelse.

Plus tillæg (pris DKK 100,00)
Tilvalg til enten online eller standard, men beløbet går ubeskåret til bevarelse.

Medlemslisten kunne så opdeles i plus medlemmer og medlemmer. På den måde kan vi vise hvem der bidrager ekstra til bevarelse (som vi gør p.t. ved frivillige bidrag), men samtidig skjule hvem der har fravalgt at modtage Poecilia Bladet med posten.

Der er altså ikke tale om at dele medlemmerne op i A og B hold, alle har jo samme grundlæggende rettigheder, men derimod at tilbyde en reel valgmulighed.

Bestyrelsen

Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 10:11:26
Jeg ser meget gerne nogle reaktioner på ideen om differentieret kontingent (med differentieret "service"). Foreløbig er det en ide til debat.

Hvis stemningen er, at vi "kun" skal holde de store arrangementer hvert andet år, kan vi godt det for min skyld - det vil såmænd kun give mindre arbejde til bestyrelsen. For den lille engagerede gruppe, som Martin omtaler, der står bag "ungeføder-arrangementerne", er og har været lig med den til enhver tid siddende bestyrelse (og det er fint nok) - og arbejdet er i dag så organiseret og ikke mindst digitaliseret, at 90-95 procent af arbejdet kan udføres hjemme fra (bestyrelsens computere), uanset hvor i Skandinavien (og Europa for den sags skyld) mødet faktisk finder sted. At det skal være "lokale folk", er altså ikke længere rigtig - bortset fra i forhold til nogle mindre praktiske ting (og det endda kun i begrænset omfang). Den lokale indsats kan altså være endog meget begrænset (men den kan også være større, alt efter hvad de lokale selv ønsker) - på grund af de muligheder, teknologien giver os i dag.

At vi også kan bruge den til for eksempel debatter (og måske afstemninger) er jeg helt enig i. Jeg tror dog stadig ikke, vi helt kan undgå de fysiske generalforsamlinger (og mener heller ikke, at vi skal det). Det er bare vigtigt, der samtidig foregår noget andet og for langt de fleste (inklusive mig selv) mere interessant, for en generalforsamling alene trækker ikke mange af huse (og det forstår jeg godt).Konceptet med "ungeføder-weekender" skal derfor fastholdes - og jeg tror godt, vi kan gøre det hvert år, selv om det nok vil medføre, at deltager-skaren bliver skiftet lidt mere ud fra arrangement til arrangement end i dag - men gør det så meget ?

Til Martin: Vi er en skandinavisk forening. Alle fælles arrangementer skal IKKE finde sted i Jylland. Uanset hvor ofte (hvert eller hvert andet år) skal der skiftes mellem landene. Vi har jo også set, at gode arrangementer i Norge også kan lokke danskere til, så det går jo ikke kun én vej :-)
En af årsagerne til, at vi stadig står svagt i Sverige (selv om det trods alt er bedre, end det har været) er nok, at der ikke rigtig er nogle arrangementer. I Norge er der somnmermøder og Stavangermøder. I Danmark har der været "ungeføderweekenderne" og forskellige hjemmemøder (som dem Peter nævner). Når vi har apparatet og erfaringen i PS, bør vi bruge det til at forsøge at sætte noget i gang i Sverige. Og hellere fejlslagne forsøg end ikke at gøre noget. Det næste "fælles arrangement" bør derfor være i Sverige - og som sagt kan 90-95 procent arrangeres centalt af bestyrelsen (evt. med hjælp fra andre og uanset hvordan den bliver sammensat), hvis man ønsker det.

Under alle omstændigheder er det uhyre vigtigt at undgå at alt centraliseres i Danmark. Her tænker jeg ikke kun (men også) på bestyrelsesarbejde, men også på alle mulige andre funktioner: Layout af bladet (og også gerne af andet materiale), redaktører for fagområder i bladet, administration af hjemmesiden, administration af "interessegrupper" (Goodeider, Xiphophorus med mange flere, udlandskontakt og mange, mange andre ting, der sagtens og nemt kan spredes ud i hele Skandinavien (uden at danskere i øvrigt er udelukket - bestemt ikke *S*) - og det er heller ikke blevet vanskeligere af den digitale tid, vi lever i - og hvorfor ikke bruge de muligheder.

En ting tror jeg er meget op til netop lokalt initiativ - og det er de lokale møder og "erfa-grupper", som Peter omtaler. Dem så jeg meget gerne mange af - men det er netop op til folk lokalt. Hvis man ønsker hjælp til sådan noget, er vi helt klar til at give den (i hvert fald i den bestyrelse, der sidder nu) - og sådan vil det nok også være fremover. Bare spørg (det gælder også i forhold til andre ting). I øvrigt er den slags "uformelle" hjemmemøder, som vi har haft i det jyske, nemme at arrangere.

Uh ha - det blev alt for langt.


Kai Qvist
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 11:05:18

Vi kommer ikke uden om, at Internet spiller en større og større rolle i vores dagligdag. Derfor skal vi også udnytte de muligheder vi kan, i såvel drift af selskabet og tilbud til medlemmerne, så vi kan tilbyde så meget relevant som muligt via den kanal.

Ideen med generalforsamlinger på nettet, som Peter er inde på, finder jeg personligt meget tiltrækkende. Det er en mulighed vi så absolut bør arbejde seriøst videre med, og for min skyld gerne allerede ved den kommende generalforsamling. For vores vedkommende - med så spredt en medlemsskare - er det en enestående mulighed for, at flere kan komme til orde og få indflydelse. Det er ofte ganske få personer, der står bag beslutningerne på en generalforsamling, det kan online generalforsamling virkelig få lavet om på.
Jeg er nok personligt for struktureret til blot at holde generalforsamling efter behov, men et krav om mindst en online årlig generalforsamling skulle jo ikke give problemer.
Teknisk vil det kræve lidt forandringer på hjemmesiden, men det er i småtings afdelingen.

Kun ganske få af vores medlemmer kan vi ikke kontakte via e-mail. Om de ikke har, eller ikke vil oplyse, e-mail adresse er uvist, men erfaringer siger, at den gruppe alligevel ikke deltager meget i hverken generalforsamlinger og debatter.

Administration af forskellige kontingenttyper, online generalforsamling med valg og lignende tiltag er i dag ikke noget tidskrævende problem, da alle disse ting uden problemer kan styres via vores hjemmeside.

Iøvrigt er jeg glad for alle de indlæg der er kommet indtil nu, nye ideer og synsvinkler kommer virkelig til sin ret, og er med til at skabe en fælles platform. Bliv endelig ved med at komme med indspark og nye ideer til denne debat.

-kq
Alf Stalsberg
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 15:55:00


Jeg syntes det er ok at kontigent justeres, vi er jo medlemmer på grunn av våres interesse for fiskene. Og da det er noen som påtar seg verv i styre og er med til å drive klubben frem er bra, men vi kan ikke forvente at de vil betale for utgifyter av sin egen lommebok. Visst kan man være helt fiskeidiot, men ett sted går jo grensen. At noen tar seg tid til å jobbe for foreningen er meget bra. Dessverre ønsker Kai nå å fratre, det er synd, han har gjort en meget god jobb, la oss håpe at kan overtales til å komme igjen. Bare for å ta med en ting siden prisen skal være avgjørende for enkelte. Jeg abboner på et vitenskapelig fiske magasin, enkelte av dere kjenner det kanske. "Icthyological Exploration of Freshwater", det kommer med 4 nummer i året, og koster nå 100 Euro.

Alf
Martin Tversted
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 22:26:30
Thue, jeg sagde ikke at alle arrangementet skulle ligger i Jylland, jeg nævnte blot den fantastiske placering; let ironisk velforstået. Men i øvrigt synes jeg ikke at der har været den store cirkulation af mødet landene mellem de sidste 3 gange?

Jeg synes det er fint at arrangementet i princippet ikke fordre den store fysiske deltagelse i forberedelsesarbejdet. Så bør det ikke være det store problem at ligge det et andet sted i norden. Men her er det så vigtigt at placere det i forhold til flyruter så alle udlændingene kan komme med. Det sætter nemlig PS på verdenskortet som en velfungerende ungeføder foreninger. Men der går inflation i arrangementet hvis det skal både være årligt og af høj kvalitet.
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 22:46:28
Beträffande aktiviteter/bristande aktiviteter i Sverige: Man kanske kan tänka sig samordning med likasinnade föreningar? SGS vet jag helt säkert, skulle kunna tänka sig något sådant. Dessutom råkar en del medlemmar i SGS även vara medlemmar i Poecilia. Som tex undertecknad ;-)

MvH
Christina G
Albert Johann Palner
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 23:29:18
Hvis vi med dagens kurs laver et lille afrundet regnestykke, viser det meget tydeligt hvorfor en ensretning af betaling seriøst bør overvejes.

DKK 230,00 svare dags dato til SEK 157,00 og NOK 196,00

Poecilia Bladet inkl. porto til Sverige og Norge koster årligt DKK 170,00 pr. medlem, hertil kommer bidrag til Fish Ark med DKK 14,00 for Sverige og DKK 17,00 for Norge som vi skal ligge til.

Svenske medlemmer "koster" dermed selskabet DKK 27,00 om året, og for nordmændene er der et lille overskud på DKK 8,00. På danske medlemmer er der et overskud på DKK 68,00 (porto er lidt billigere).

Hej Kai

Din omregning stemmer ikke:

DKK 230,00 svare dags dato til SEK 157,00 og NOK 196,00

Hilsen

Albert
Kai Qvist
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 23:36:19

--------------------------------
Albert Johann Palner skrev:

Hej Kai

Din omregning stemmer ikke:

DKK 230,00 svare dags dato til SEK 157,00 og NOK 196,00

Hilsen

Albert

--------------------------------

Godt nogen er vågen, når jeg nu ikke er det.
Det jeg mente var selvfølgelig, at SEK 230,00 er lig med DKK 157,00 og at NOK 230,00 er lig med DKK 196,00.

Det ændre dog ikke på regnestykket, men ret skal være ret ;-)

-kq
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 19/02-2009
kl. 03:29:17

--------------------------------
Albert Johann Palner skrev:
Hvis vi med dagens kurs laver et lille afrundet regnestykke, viser det meget tydeligt hvorfor en ensretning af betaling seriøst bør overvejes.

DKK 230,00 svare dags dato til SEK 157,00 og NOK 196,00

Poecilia Bladet inkl. porto til Sverige og Norge koster årligt DKK 170,00 pr. medlem, hertil kommer bidrag til Fish Ark med DKK 14,00 for Sverige og DKK 17,00 for Norge som vi skal ligge til.

Svenske medlemmer "koster" dermed selskabet DKK 27,00 om året, og for nordmændene er der et lille overskud på DKK 8,00. På danske medlemmer er der et overskud på DKK 68,00 (porto er lidt billigere).

--------------------------------

Här måste jag be att få protestera! Är vi en SKANDINAVISK FÖRENING ELLER EJ??? Isåfall är det fel synsätt att se vissa länder som "utomlands" och andra som "normalporto". Jag anser att porto skall betalas demokratiskt av alla medlemmar och inte räknas särskilt för vissa medlemmar. Vad händer om vi plötsligt trycker tidningen i ett annat land. Skall vi då ändra portot och medlemsavgifterna? Nej jag tycker inte det. Jag tycker det bör vara lika för alla. Det är alltså en kostnad, som jag anser föreningen skall stå för och budgetera för inom ramen för medlemsavgifter.

Jag är med i flera föreningar som har medlemmar i olika länder. Det enda tillfälle då olika porto på tidningen har prakitserats, är när man ENBART prenumererar på tidningen. Medlemsavgifter är likadana oavsett land, och så tycker jag att det bör vara.

MvH
Christina G
Albert Johann Palner
Skrevet d. 19/02-2009
kl. 07:53:35
Hej

Af Kai regnestykke fremgå det da klart at vi skal gå ud fra en og kun en valuta.

Undskyld Kai !!!!

I andre klubber jeg er medlem af bruger man EURO - men betaler i sit lands mønt
efter en kurs derfastsættes for et år af gangen en måned før man skal betale kontigent f.eks

DGLZ 36,00
SKS(Killi) 25,00 Grunden til at beløbet er så lavt er at der afholdes et stort
show en gang om året hvor medlemmerne sammen med medlemmer fra
udlandske klubber udstiller sine fisk.
Efter udstilingen går alle fisk på aktion og beløbet tilfalder
SKS

Jeg mener vi må blive eninge om et beløb - det kan betyde en stigning for Norge og Sverige
eller en sænkning for Danmark, men der er flere ting vi bliver nød til at tage højde for.

- porto betales demokratisk

- der skal være dækning for omkostningerne inkl hvad vi giver til Arken

( gennemsnitlig omkostnig pr medlem + Arken + div + opsparing = kontigent )

Hilsen

Albert
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 19/02-2009
kl. 08:23:05
Jeg forstår ikke helt, hvad Christina mener. Uanset hvad er udgifterne jo, som de er. Hvis bladet trykkes i DK giver det større portoudgifter til Sverige og Norge. Vi kan for min skyld sagtens trykke det et andet sted og i et andet land, hvis vi få det i samme kvalitetet, billigere og være sikker på levering til tiden - det tvivler jeg dog på. Vi er faktisk meget heldige med det sted, vi har.

Personligt mener jeg stadig, at det bedste vil være at fastsætte kontingentet i Euro og så regne om fra det. Også fordi så centraliserer vi ikke i et bestemt skandinavisk land (som vi gør ved at bruge DKK i hvert fald symbolsk - det vil nemt kunne opfattes sådan) og fordi, Euroen har været rimelig stabil. Som Albert gør andre "internationale" og "skandinaviske" foreninger det samme.

Hvad siger I til mulighederne for differentieret kontingent (alt efter om bladet bliver tilsendt fysisk). Hvis der bliver det, vil jeg personligt klart vælge den dyre løsning, hvor bladet kommer med posten - for jeg vil gerne have et blad i hånden. Men jeg vil meget gerne høre reaktioner på forslaget (at trykke og sende bladet ud er en af de store omkostninger pr. medlem).
Kai Qvist
Skrevet d. 19/02-2009
kl. 13:29:33

Grunden til jeg lavede regnestykket som jeg gjorde, altså lands opdelt, var for at gøre opmærksom på hvordan udgifterne var fordelt landene i mellem. Det var på ingen måde for at fremhæve, eller nedgøre, et land fremfor et andet.
Kritikken fra Christina er derfor ikke korrekt, vi forsøger ikke på at opkræve ekstra i et land for at dække øget porto eller lignende. Desuden har jeg kendskab til flere foreninger som gør forskel på den måde, i det man har forskellige satser afhængig af om man bor i eller udenfor landet. Det er efter min mening helt OK, men det kommer altså ikke på tale i Poecilia.
Det kraftige kursfald for svenske og norske kroner, i forhold til danske, er det største i mange år, og det er grunden til vi skal have ændret/hævet kontingentet.
Det vil være uansvarligt af bestyrelsen blot at lade stå til, og langsomt - men sikkert - at bruge løs af reserverne. Dem kan vi hurtigt nok få brugt på en anden måde.
Ved at foreslå Euro som den møntfod vi fastsætter kontingent i (naturligvis med omregning til national valuta på et givent tidspunkt), får alle lande del i op- og nedture på grund af national økonomi. Stiger den svenske krone, i forhold til Euro, så kommer det jo svenskerne tilgode, hvor modsat måske den danske krone svækkes.
Euro er den mest stabile valuta vi har på markedet, og selvom ikke alle er tilhængere af Euro, så må vi jo nok forvente at Danmark og Sverige indenfor en kort årrække skifter valuta.

Som også Albert kommer frem til (gennemsnitlig omkostning pr medlem + Arken + div + opsparing = kontigent), så skal der som tidligere skrevet, være sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Uanset hvor vi får bladet trykt og udsendt fra, så vil det stadig være den største udgift i selskabet. Vi har en meget god aftale med et trykkeri, som vi i øvrigt har brugt siden starten af 90'erne, og jeg tvivler på vi kan få samme kvalitet og sikkerhed noget andet sted. Sidst der blev brugt tid på at undersøge sagen, var da vi gik over til tryk i fuld farve. Ingen, og jeg mener ingen, kunne dengang matche prisen fra vores nuværende trykkeri.
Vi afregner pr. blad ved trykkeriet, uden startomkostninger eller lignende, hvorfor vi så præcist kan fortælle hvad blad pr. medlem koster.

-kq
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 21/02-2009
kl. 19:37:07
Aha, då förstår jag. Siffrorna presenterades bara såsom allmän redovisning.

Självfallet skall omkostnaderna täckas, det är inte tal om något annat.

MvH
Christina G
Jørn Steiness
Skrevet d. 21/02-2009
kl. 20:28:21
For mit vedkommende, syntes jeg at kontigentet er meget billigt. Hvad kan man få i dag for 20 kr. pr. måned. Ja nu bor jeg her i det synder Jyske, så jeg er blevet vandt til Euro,en, her handles med Euro og kroner.
Jeg har jo kun 1,5 km. til grænsen.

Venligst Jørn Steiness
Jørgen Hedegaard Andersen
Skrevet d. 22/02-2009
kl. 11:43:22
Jeg går indfor forslaget om euro.
Jeg fortsætter også som medlem ligegyldig hvilken valuta kontingent udregnes efter.
Og jeg går indfor general forsamlingerne på nettet,når det kan lade sig gøre,det vil være så fantastisk og meget demokratisk.
Men jeg vil nok altid være medlem,for jeg syntes at vi får noget for pengene.
MVH.Jørgen
Michael Winther
Skrevet d. 22/02-2009
kl. 14:57:18
Du har ret, Jørgen; generalforsamlinger på nettet vil være meget demokratiske. Det kan jeg også bakke op om.
Kai Qvist
Skrevet d. 22/02-2009
kl. 16:58:07

Det lader til det meste af bestyrelsens forslag står for fald, hvilket jo er positivt, da det er et resultat af en god konstruktiv debat.

Som det ser ud lige nu bør vi fastholde ungeføder weekend hvert andet år, der er positive reaktioner på online generalforsamling (det forhindre jo ikke vi mødes personligt), og det lader også til at kontingentet bør fastsættes i Euro.

Der er ikke nogen som har kommenteret på forskellige muligheder for medlemskab, så det håber jeg I vil gøre.

-kq
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 09:15:54
Hvis ungefødermøderne IKKE er kædet sammen med en generalforsamling, har de ikke længere noget med vedtægterne at gøre og kan i princippet holdes hvor som helst og når som helst.
Jeg er enig med Martins tidligere bemærkninger - både om den internationale værdi af møderne og at der ikke skal gå inflation i "kvalitets-arrangementer". Hvordan man sikrer begge dele må afhænge af konkrete vurderinger og erfaringer - men der skal i hvert fald gå noget tid mellem arrangementerne (maksimalt en gang om året som for eksempel Flamsted-symposiet - og måske skal der være endnu længere mellem).
Hvis generalforsamlingerne UDELUKKENDE er on-line kan de jo sagtens foregå en gang om året - efter hvad vedtægterne siger. Personligt tror jeg aldrig, at generalforsamlinger bliver et kæmpe hit - heller ikke online - men det er afgørende, at alle får mulighed for at komme med deres mening (om de så bruger den, er jo op til dem selv). Det vigtigste med en hvilken som helst struktur er at give så optimale forhold som overhovedet muligt for den hobby, som det hele jo handler om - og at struktur i sig selv egentlig ikke er særlig spændende, er langt hen ad vejen en opfattelse, jeg ikke bare forstår, men også selv har :-)

PS. Pt har jeg ikke net-forbindelse hjemme (privat)og følger derfor kun sporadisk med, men det skulle efter planen komme igen på onsdag.

Kai Qvist
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 11:15:46

--------------------------------
Thue Grum-Schwensen skrev:
Hvis ungefødermøderne IKKE er kædet sammen med en generalforsamling, har de ikke længere noget med vedtægterne at gøre og kan i princippet holdes hvor som helst og når som helst.
--------------------------------

Ungeføder weekend og generalforsamling har aldrig været tænkt som én samlet løsning, der ikke kunne adskilles, og har i øvrigt aldrig været en del af vedtægterne.
Tilbage i 1996 (tror jeg nok det var) havde vi et lignende arrangement i Aalborg, og det var erfaringerne fra det, som dannede baggrund for ideen om en ungeføder weekend. Selve generalforsamlingen på ungeføder weekenden er jo kun en meget lille del, som passende kunne udskiftes med endnu et foredrag. At de to ting har været kædet sammen skyldes udelukkende ideen om, at hvis der var mere end generalforsamling at møde op til, så ville der komme flere deltagere.

Vi kan derfor stadig holde fast i ungeføder weekend hvert andet år, hvis det er det vi vil, og så uafhængig heraf holde en årlig online generalforsamling. Det er da muligt, at "fremmødet" i en online generalforsamling ikke bliver stort, men alene det, at stort set alle har mulighed for at deltage, syntes jeg personligt er et stort plus.

Min tanke omkring online generalforsamling er ikke, at begrænse den til én dag i et bestemt tidsrum. Alle de kedelige tekniske formaliteter (indkaldelse, indsendelse af forslag og så videre)skal overholde de nuværende tidsfrister, og så kunne man afvikle selve generalforsamlingen over en hel kalender uge.

-kq
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 11:25:47
Nej, det står selvfølgelig ikke i vedtægterne. Men nu har man så - tre gange - holdt det sammen, hvad der bestemt også har været fornuftigt - det har i hvert fald ikke givet færre deltagere til generalforsamling(erne) :-)Albert Johann Palner
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 12:36:54
Hej

Hvorfor ikke give de medlemmer der har opdateret deres artsliste - hele året
- en rabat på næste års medlemsskab.

Hilsen

Albert
Jørgen Hedegaard Andersen
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 12:55:29
Man skal ikke nødvendigvis ha fisk for at være med af Poecilia,og man behøver ikke at sende artlisten,man kan/kunne måske også selv vælge om man vil have Poecilia Bladet, det kunne give en kontigent nedsættelse for dem som ønsker det.Jeg selv kan godt lide at stå med Poecilia Bladet i hånden og jeg læser det af flere omgange,men jeg er også gammeldags og synes det at være medlem af Poecilia Scandinavia er en livs stil.Men man skal betale kontigent og man skal betale til og støtte Fiske arken i Mexico det giver nemlig mening udover det selv at ha akvarium, og det giver Poecilia megen Respekt.Og måske også berettiget respekt. ikke kun at høste men også at ...
M.V.H. Jørgen.
Torkel Sprove
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 13:13:49
Euro eller DDK? - jeg skal fortsat have "fuldt medlemskab", vil ikke undvære hverken bladet eller
daglig forbindelse til www.poecilia.dk, hvor der hele tiden er noget at hente.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 13:35:31
Det er rigtig fint at diskutere det med "differentieret kontingent", hvor der nu er kommet et par gode indlæg. En ting er, hvad man selv vil - der har jeg det helt ligesom de to foregående (Jørgen og Torkel) - jeg vil gerne have fuld adgang og et blad i hånden, men hvis andre er tilfredse med selv at kunne hente bladet på PDF (og så betale mindre), så for min skyld ingen alarm...så længe vi ikke opererer med "forskellige slags" medlemmer med forskellige rettigheder. Men man får så selvfølgelig lidt mere, hvad man betaler for (for eksempel blad med mere tilsendt).

En rabat for at indberette artsliste - heller ingen alarm for det. Det kan selvfølgelig også være at indberette, at man ingen arter har p.t. :-)
I hvert fald vil det være fint, hvis medlemmerne faktisk indberetter til artslisten (hvad mange også er flittige til at gøre - ikke mindst efter, at der bliver lukket for adgang til artslisten, hvis man ikke selv indberetter).

Kai Qvist
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 17:21:12

Rent umiddelbart vil jeg tro, at de fleste nuværende medlemmer vil vælge et standard medlemskab, hvis vi indføre forskellige kontingenttyper. Hvor mange der vil vælge et plus tillæg er mere uvist, men få er jo bedre end ingen ;-)
Online muligheden vil måske først og fremmest tiltale helt nye medlemmer, som endnu ikke er sikker på om Poecilia er noget for dem. Der er jo tale om et lille beløb, og det kan måske føre til flere medlemmer.

I øvrigt vil der ikke være tale om forskel i rettigheder, uanset hvilket medlemskab man vælger. Alle har de samme rettigheder, blot til- eller fravælger man fysisk at modtage Poecilia Bladet. Altså er det udelukkende et spørgsmål om omkostninger per medlem for selskabet, og i medlemslisten vil der ikke være forskel på online og standard medlemmer. Plus medlemmer vil dog på en eller anden måde komme til at skille sig ud fra de andre.

Jeg er ikke tilhænger af, at medlemmer som indberetter deres artsliste, skal have en rabat på kontingentet. Det vil jo i praksis betyde, at dem som ikke indberetter skal betale for dem, som af en eller anden grund ikke indberetter.
Som vores system er nu, så er der allerede indbygget en straf til dem som ikke indberetter, i det man så ikke har adgang til at se artslisten. Man skal altså selv aktivt gøre en indsats for at få adgang til artslisten, hvilket må være rabat nok til dem som indberetter.

-kq
Albert Johann Palner
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 19:56:58
Hej Kai

Hvad mener du ?

Det vil jo i praksis betyde, at dem som ikke indberetter skal betale for dem, som af en eller anden grund ikke indberetter.

Hilsen

Albert

PS: Jeg forstår din holdning !!
Kai Qvist
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 21:11:01

--------------------------------
Albert Johann Palner skrev:
Hej Kai

Hvad mener du ?

Det vil jo i praksis betyde, at dem som ikke indberetter skal betale for dem, som af en eller anden grund ikke indberetter.

Hilsen

Albert

PS: Jeg forstår din holdning !!
--------------------------------

Som vedtægterne i øjeblikket er indrettet, er der ikke belæg for at tvinge medlemmer til at indberette til artslisten. Så længe der ikke er tvungen indberetning, skal man ikke begynde økonomisk at straffe dem, som ikke gør sig den "ulejlighed" at indberette.
I øvrigt tror jeg ikke tvungen indberetning er vejen frem, vi skal på en anden måde få det gjort attraktivt at indberette. Men det emne falder lidt uden for tråden her, det må vi eventuelt tagen i en ny tråd.

-kq
Albert Johann Palner
Skrevet d. 23/02-2009
kl. 22:00:44
Hallo

Jeg mente at men en nedsættelse af kontigentet ville det blive attraktivt at indsende sin
artsliste

albert

PS: Jeg er ikke ude for at straffe men belønne !!!!
PSS: Du ved jeg er et godt menneske på bunden, men der er langt derned
Kjell Fohrman
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 16:12:06
Jag har läst diskussionen i denna tråd och har följande åsikt.
Motivet till att höja medlemsavgiften för icke danskar är att det skall bli mer rättvist. Jag förstår argumentet och tycker att det är logiskt, men i så fall skall det ju vara rättvist i alla delar - dvs 1/3 av Poeciliamötena skall vara i Sverige, 1/3 av styrelsen skall bestå av svenskar, 1/3 av artiklarna i Poeciliabladet skall vara på svenska, 1/3 av informationen på denna hemsida skall vara på svenska etc. etc.
Självklart är detta omöjligt av praktiska skäl eftersom vi är få svenska medlemmar och det är oerhört många danska. Så i dessa frågor har vi lämnat "rättvisebegreppet" och istället så följer vi principen att vi gör på det sätt som är bäst för Poecilia Scandinavia. Detta tycker jag är helt riktigt, man jag tycker att det är lite konstigt att då "rättvisa" då är det som skall gälla för medlemsavgiften, men inte i något annat fall.
Istället tycker jag att också principen "vi gör det som är bäst för PS" borde gälla för medlemsavgiften.

Vad skulle det innebära om medlemsavgiften sattes till 31 EUR som är förslaget. I så fall blir den svenska medlemsavgiften ca. 350 svenska kronor och en så hög medlemsavgift finns det inte en enda svensk akvarieförening eller organisation som har. Att vara medlem i Nordiska Ciklidsällskapet kostar 290 svenska kronor och för detta får man en medlemstidning och en kalender i A4-format - totalt under ett år ca. 250 A4 sidor (motsvarar 500 A5 sidor (formatet för Poeciliabladet) med ungefär 600 färgfoton.
Nordiska Ciklidsällskapet är den akvarieförening/organsiation i Sverige som det är dyrast att vara medlem i. Poeciliabladet innehåller totalt under ett år ca. 130 A5-sidor och medlemsavgiften i PS kommer att vara ca. 20% högre än den är i NCS.
Så det praktiska utfallet av denna höjning kommer utan tvekan att innebära att färre svenskar kommer att vara PS-medlemmar i framtiden, vilket i sin tur innebär att PS inte kommer att tjäna några pengar på höjningen, snarare tvärtom och då innebär INTE beslutet att vi gör det som är bäst för PS.

Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 16:42:22
Hej Kjell

Kan forslaget om at differentiere kontingentet gøre det bedre. Det betyder ganske vist, at man ved den billige løsning selv skal hente bladet (som pdf-fil) og evt. printe det ud ?

Kjell Fohrman
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 16:52:22

--------------------------------
Thue Grum-Schwensen skrev:
Hej Kjell

Kan forslaget om at differentiere kontingentet gøre det bedre. Det betyder ganske vist, at man ved den billige løsning selv skal hente bladet (som pdf-fil) og evt. printe det ud ?


--------------------------------

Nej, det TROR jag inte, det man får som medlem i Sverige är ju i huvudsak Poeciliabladet och måste man börja skriva ut tidningen så försvinner nog många.

Ett förslag från min sida är att istället plocka bort bidraget till Fishark från de medlemmar som inte är danskar. Istället så ange ett frivilligt bidrag på 50 kr som man kan betala in samtidigt med medlemsavgiften. Detta tror jag att många kommer att göra eftersom medlemsavgiften då känns mindre och den frivilliga avgiften då känns mer OK.Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 16:57:54
Jeg tror, det er i Sverige, problemet er i øjeblikket (kurserne kan jo over tid ændre sig). Selv om den norske krone er faldet lidt, vil det ikke betyde nogen ekstrem voldsom kontingentforhøjelse i Norge. Men det vil det - indrømmet - gøre i Sverige.

Mvh

Thue
Martin Tversted
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 17:14:55
En pointe er jo også at der er brug for svenske medlemmer til at skabe nogle aktiviteter i Sverige, man får altså mere end bladet hvis man også er aktiv medspiller. Jeg tror bestemt at bestyrelsen vil støtte alt det de kan også selv om de kun består af danskere. Men nu er der vist en sekretær post ledig snart? Det var da oplagt om det blev et svensk eller norsk medlem der tog den. Det meste bestyrelsesarbejde foregår jo over computeren.

Jeg støtter differentieret medlemsskab og et medlemsskab der betales i euro. Jeg er medlem af cirka 8 forskellige foreninger og vil gerne spare lidt penge ved kun at få en pdf fil. Må også indrømme at de 6 meter tidsskrifter jeg har samlet de sidste 5 år fylder en del.

Martin
Kjell Fohrman
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 17:30:25

--------------------------------
Martin Tversted skrev:
En pointe er jo også at der er brug for svenske medlemmer til at skabe nogle aktiviteter i Sverige, man får altså mere end bladet hvis man også er aktiv medspiller. Jeg tror bestemt at bestyrelsen vil støtte alt det de kan også selv om de kun består af danskere. Men nu er der vist en sekretær post ledig snart? Det var da oplagt om det blev et svensk eller norsk medlem der tog den. Det meste bestyrelsesarbejde foregår jo over computeren.
--------------------------------

Du missade helt poängen med det jag skrev.
Jag har inte anklagat danskarna för att de har "snott" åt sig alla styrelseplatser, eller för att lägga mötena i Danmark. Jag är till 100% medveten om detta beror enbart för att det är flest medlemmar i Danmark och att mötena läggs där beror enbart på att detta är det bästa för föreningen.

Vad jag vill ha sagt är att det förslag om den mycket kraftiga höjningen av medlemsavgiften för svenskar som föreslogs inledningsvis i längden kommer att leda till ännu färre svenskar förblir/kommer att bli medlemmar, vilket i sin tur bara leder till att PS kommer att får en sämre ekonomi.
Kai Qvist
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 17:39:51

--------------------------------
Kjell Fohrman skrev:

Att vara medlem i Nordiska Ciklidsällskapet kostar 290 svenska kronor och för detta får man en medlemstidning och en kalender i A4-format - totalt under ett år ca. 250 A4 sidor (motsvarar 500 A5 sidor (formatet för Poeciliabladet) med ungefär 600 färgfoton.
Nordiska Ciklidsällskapet är den akvarieförening/organsiation i Sverige som det är dyrast att vara medlem i. Poeciliabladet innehåller totalt under ett år ca. 130 A5-sidor och medlemsavgiften i PS kommer att vara ca. 20% högre än den är i NCS.
--------------------------------

Jeg mener på ingen måde din sammenligning er reel, da der er stor forskel på foreningerne.

- Hvor mange medlemmer er der ca. i NCS?
- Hvor mange annoncer er der i deres blad?

-kq
Kai Qvist
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 17:47:39

I øvrigt er der heller ikke tale om, at vi skal tjene penge på medlemmerne.
Det drejer sig udelukkende om, at vi får dækket de udgifter vi har.

Forsvinder der, hvis vi ændre kontingentet som forslaget lyder, medlemmer i Sverige eller andre lande, betyder det ikke vi mister penge. Vi tilpasser udgifterne til antallet af medlemmer, hvilket primært vil betyde vi får trykt færre blade end tidligere.

-kq
Kjell Fohrman
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 17:50:46

--------------------------------
Kai Qvist skrev:

--------------------------------
Kjell Fohrman skrev:

Att vara medlem i Nordiska Ciklidsällskapet kostar 290 svenska kronor och för detta får man en medlemstidning och en kalender i A4-format - totalt under ett år ca. 250 A4 sidor (motsvarar 500 A5 sidor (formatet för Poeciliabladet) med ungefär 600 färgfoton.
Nordiska Ciklidsällskapet är den akvarieförening/organsiation i Sverige som det är dyrast att vara medlem i. Poeciliabladet innehåller totalt under ett år ca. 130 A5-sidor och medlemsavgiften i PS kommer att vara ca. 20% högre än den är i NCS.
--------------------------------

Jeg mener på ingen måde din sammenligning er reel, da der er stor forskel på foreningerne.

- Hvor mange medlemmer er der ca. i NCS?
- Hvor mange annoncer er der i deres blad?

-kq

--------------------------------

Fortfarande så har ni uppenbarligen inte fattat poängen med mitt inlägg. Kanske språkprobelm?

1/ I Sverige finns ingen tradition att betala så mycket för en föreningsavgift.
2/ Det förslag som har lagts innebär att det kommer att bli ännu färre svenska medlemmar.
3/ Sannolikt så kommer denna höjning att leda till att det kommer att komma in ännu mindre i medlemsavgifter till PS.

Detta är det enda relevanta för diskussionen.
Om PS medlemmar på årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag är det helt OK, eftersom det fattas i demokratisk ordning, men ni bör vara medvetna om att det inte kommer att ge mer pengar till PS.
Kai Qvist
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 18:02:40
Jeg vil da ikke afvise, at der kan være sprogproblemer ;-)

Det jeg mente med mit indlæg var såmænd, at jeg ikke tror NCS bruger så stor en del af medlemskontingetet på blad, som vi gør i Poecilia. Det er en bevist strategi fra nuværende bestyrelses side, da vi ikke ønsker et reklameblad men et foreningsblad.

1/ Traditioner er til for at brydes, vi kan ikke blive ved med at leve som for 20 år siden.
2/ Det skal jeg da være den første til at beklage, men det ændre ikke min holdning.
3/ Mindre indbetalinger betyder ikke så meget, vi trykker blot færre blade.

Som skrevet tidligere drejer det sig ikke udelukkende om, at skrabe flere penge ind til kassen. Det drejer sig om, at der efterhånden er så stor forskel på valutaen landende i mellem, at vi er nød til at foretages os noget.

-kq
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 18:04:11
Kai`s pointe er, at færre svenske medlemmer vil give færre indtægter - MEN OGSÅ færre udgifter (det gælder ikke kun i Sverige).
Hvis Kjell`s betragtninger i øvrigt er rigtige, mener jeg nu stadig, det er et problem, hvis Sverige om jeg så må sige bliver endnu svagere i forhold til Danmark og Norge - også selv om foreningen rent økonomisk nok skal klare det. Men jeg har ikke nogen løsning (i hvert fald ikke nu).

Martin Tversted
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 19:17:54
Jeg forsøgte mig på et tidspunkt med et abonnement på det amerikanske blad for ungefødere da jeg ved at amerikanske blade omkring de emner der interesserer mig er gode. Det var ikke tilfældet. Jeg vil tro at PS bladet har en af de højeste standarder blandt ungeføder blade i verden og selvom man som svensk medlem måske kun får bladet, så er det dog en høj standard man får ind af døren, og man kan altid vælge det til spotpris hvis abonnemenetet differentieres og man vælger pdf-versionen. Samtidigt har man adgang til en hel del andre blade på hjemmesidens fil-bibliotek.
Når udgifterne ligger i et land og man har forskellig valuta, så må udgifterne også regnes i forhold til dette land. Euro vil være en god mellemvej. Går ud fra at den svenske krone ikke er bundet op på euroen som den danske sådan at kursen altid er den samme?

Martin

Kjell Fohrman
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 19:43:07

--------------------------------
Kai Qvist skrev:
Jeg vil da ikke afvise, at der kan være sprogproblemer ;-)

Det jeg mente med mit indlæg var såmænd, at jeg ikke tror NCS bruger så stor en del af medlemskontingetet på blad, som vi gør i Poecilia. Det er en bevist strategi fra nuværende bestyrelses side, da vi ikke ønsker et reklameblad men et foreningsblad.

1/ Traditioner er til for at brydes, vi kan ikke blive ved med at leve som for 20 år siden.
2/ Det skal jeg da være den første til at beklage, men det ændre ikke min holdning.
3/ Mindre indbetalinger betyder ikke så meget, vi trykker blot færre blade.

Som skrevet tidligere drejer det sig ikke udelukkende om, at skrabe flere penge ind til kassen. Det drejer sig om, at der efterhånden er så stor forskel på valutaen landende i mellem, at vi er nød til at foretages os noget.

-kq

--------------------------------

NCS hade under 2008 ca. 1.000 nedlemmar (vet inte exakt) och dessa betalade 250 kr var i medlemsavgift (har höjts i år). Totalt alltså ca. 250.000. Annonsinkomsten vet jag inte riktigt, men det brukar ligga på ca. 30.000/år.
Kostnaden för Ciklidbladet inkl.kalendern var under 2008 232.000 (detta vet jag). Kostnaden för utskicket av tidningen til medlemmarna vet jag inte riktigt heller, men den brukar ligga på ca. 30.000 per år. Så nog kan man säga att det mesta av medlemsavgiften går till Ciklidbladet.

1/ Absolut - visst är det helt OK att bryta en tradition, men jag förstår liksom inte syftet med att höja medlemsavgiften om det inte leder till att det kommer in mer pengar. Det enda konkreta resultatet blir färre medlemmar.
3/ Normalt sett så brukar man inte tjäna så mycket på att trycka färre tidningar - de sista tidningarna brukar normalt sett ha en väldigt låg tryckostnad.


Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 19:48:33
Vedrørende 3 - vores udgift er den samme pr. blad. Uanset om vi trykker lidt flere eller lidt færre. Hvis vi havde et oplag på 1000, kunne det ikke svare sig på den måde. Men så længe vores oplag er så lille, som det er, vil det være langt det billigste !

Rent faktisk er vi meget heldige - også økonomisk - med det trykkeri, vi har. Ikke mindst med det ret beskedne oplag, der er tale om.

Mvh

Thue
Kai Qvist
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 19:50:49

3/ Nedenstående har jeg skrevet længere oppe i tråden:

"Uanset hvor vi får bladet trykt og udsendt fra, så vil det stadig være den største udgift i selskabet. Vi har en meget god aftale med et trykkeri, som vi i øvrigt har brugt siden starten af 90'erne, og jeg tvivler på vi kan få samme kvalitet og sikkerhed noget andet sted. Sidst der blev brugt tid på at undersøge sagen, var da vi gik over til tryk i fuld farve. Ingen, og jeg mener ingen, kunne dengang matche prisen fra vores nuværende trykkeri.
Vi afregner pr. blad ved trykkeriet, uden startomkostninger eller lignende, hvorfor vi så præcist kan fortælle hvad blad pr. medlem koster."


De sidste blade er altså ikke billigere end de første, vi betaler pr. blad.
Vores samlede oplag er ikke stort nok til at ændre på måden hvorpå bladet trykkes, alene det faktum gør, at vi betaler lidt mere pr. blad end hvis vi skulle trykke 1.000 stk. pr. gang.

Store oplag = mindre stykpris
Små oplag = højere stykpris

-kq
Kjell Fohrman
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 20:07:02
OK, jag förstår - och kontentan är väl då uppenbarligen att det helt enkelt lönar sig att göra sig av med dom svenska medlemmarna - vilkert blir det praktiska resulatet (well några stycken entusiaster blir säkert kvar ;)).
Då är det väl inte så mycket att diskutera då.
Kai Qvist
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 22:00:54

Underforstået, så er det altså medlemmerne i Danmark, der har skylden for den lave svenske kurs?

Jeg er åben for andre måder at gøre det på, men der er endnu ikke kommet ideer der kan bruges til noget. Vi kan selvfølgelig også give rabat til alle svenske medlemmer, på bekostning af medlemmer i Norge og Danmark, som så skal betale en højere pris.
Et kontingent på SEK 350,00 kan ikke være så slemt, jeres priser på øl og tobak taget i betragtning, at det alene skulle være grund til at fravælge et medlemskab i Poecilia. Der er tale om en stigning på ca. SEK 10,00 pr. månede (første gang i 8 år kontingentet eventuelt stiger), hvor meget er lønnen steget i samme periode?

-kq
Johnny Christensen
Skrevet d. 27/02-2009
kl. 22:19:23
Hej
Jeg forstår ikke denne store diskussion at vi skulle tabe masser af medlemmer,hvad jeg har set er der kun 2-3 pers. der har protesteret mod betalning i euro,Og de taler for resten af medlemmerne i sverige,hvem siger at vi vil tabe så mange medlemmer ?.

Hvor mange penge drejer det sig om ? lige under 100 kr mere for sverige ? og 50-60 kr for norge ? Helt ærligt hvad får man for de penge idag, syntes det er helt ok at betale i euro det bliver fair for alle medlemmer uanset vilket land man nu må komme fra, og der er ikke nogen der kan sige at de betaler for nogle lande der er uheldige med at deres lands valuta er mindre værd.

Jeg har været medlem af og til sidste gang i 1997,og har ikke haft muligheden at komme til nogen af møderne pga jeg mangler kørekort,men har glædeligt betalt kontigentet de gange jeg har været medlem man får utroligt meget for de penge, en af tingene man sparer penge på er poecilia ånden hvor man får nogen gratis fisk af andre medlemmer det her er ju en unik ting i modsat andre foreninger.

Må ærligt sige at jeg har følt mig taget ved næsen at vi danskere har betalt for de svenske medlemmer,kald mig egoistisk eller nærig men jeg har set det som en princip sag,men det har været en af grundene til at jeg har ventet til idag med at betale kontigent, jeg håber på at det bliver et ja for euron.


Kjell Fohrman
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 00:16:04

--------------------------------
Kai Qvist skrev:

Underforstået, så er det altså medlemmerne i Danmark, der har skylden for den lave svenske kurs?


--------------------------------
Du är opförskämd.
Jag har inte beskyllt danskarna för något.
Ni frågade vad medlemmarna tyckte och då har jag redogjort för vad som händer om den föreslagna höjningen genomförs - inget annat.
Kjell Fohrman
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 00:45:24

--------------------------------
Johnny Christensen skrev:
Hej
Jeg forstår ikke denne store diskussion at vi skulle tabe masser af medlemmer,hvad jeg har set er der kun 2-3 pers. der har protesteret mod betalning i euro,Og de taler for resten af medlemmerne i sverige,hvem siger at vi vil tabe så mange medlemmer ?.

Hvor mange penge drejer det sig om ? lige under 100 kr mere for sverige ? og 50-60 kr for norge ? Helt ærligt hvad får man for de penge idag, syntes det er helt ok at betale i euro det bliver fair for alle medlemmer uanset vilket land man nu må komme fra, og der er ikke nogen der kan sige at de betaler for nogle lande der er uheldige med at deres lands valuta er mindre værd.

Jeg har været medlem af og til sidste gang i 1997,og har ikke haft muligheden at komme til nogen af møderne pga jeg mangler kørekort,men har glædeligt betalt kontigentet de gange jeg har været medlem man får utroligt meget for de penge, en af tingene man sparer penge på er poecilia ånden hvor man får nogen gratis fisk af andre medlemmer det her er ju en unik ting i modsat andre foreninger.

Må ærligt sige at jeg har følt mig taget ved næsen at vi danskere har betalt for de svenske medlemmer,kald mig egoistisk eller nærig men jeg har set det som en princip sag,men det har været en af grundene til at jeg har ventet til idag med at betale kontigent, jeg håber på at det bliver et ja for euron.

--------------------------------

Man kan bevisa vad som helst med statistik - bara för att enbart 2-3 har varit negativa till förslaget i denna tråd så behöver det ju inte innebära att alla samtycker - då kan man ju lika gärna vända på det och påstå att alla som är emot inte har skrivit något.
Tror snarast att det är som så att de flesta inte har läst det. Vem som får rätt - får framtiden utvisa (hoppas förövrigt att jag har fel).

Jag har i alla fall arbetat aktivt med föreningsverksamhet i Sverige i mer än 30 år och gjorde min bedömning utifrån detta.

Jag skrev detta inlägg enbart för att jag menar att förslaget är dåligt för Poecilia Scandinavia, eftersom det kommer att innebära att svenskar lämnar föreningen och det blir färre medlemmar i föreningen.
Ni anser inte detta, utan menar att icke danskarna är en förlustaffär och då är förslaget fullt förståeligt.

Några fiskar har jag aldrig fått (och aldrig heller begärt) - på det poeciliamöte jag var på så betalade jag i alla fall en himla massa pengar (vilket var helt frivilligt från min sida, så jag beklagar mig absolut inte) för de fiskarna som fanns där.
Själv åker jag i en bil ner till mötet och betalar bilkostnad och brokostnad själv, samt för hela paketet och ställer även upp gratis som föredragshållare. Så för mig kostar detta möte mig mer än 3.000 kronor. Jag gnäller inte över detta - men vore det någon "rättvisa" vad gäller vad man betalar, så borde ju i så fall alla danskar betala lika mycket för att få delta på mötet, kalla mig gärna egoistisk eller närig, men jag ser det som en principsak att det skall gälla lika för alla ;)
Observera att detta sista var ironi om nu någon missade detta (du använde själv samma ord).
johnny christensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 01:02:21
Kjell
har læst vad du har skrevet,for mig lyder det som du taler for alle svensker der er medlemmer,jeg ønsker ikke nogen skal hoppe af fra poecilia,men kan du ikke se at det er fair at alle betaler det samme ?. eller er det stadigvæk fair at alle fra danmark mere i kont.?

Nu talte jeg heller ikke på vegne af andre medlemmer,men hvad mit synspunkt var på kontigentet, er mit synspunkt og det står jeg fast ved.

Ved ikke om poecilia ånden lever i sverige,men det gør den i DK hvad jeg har kunne læst mig til,og hvad man betaler ved auktioner det ved jeg heller ikke,Da jeg aldrig har deltaget i en ved poecilias regi.

Hvad og hvordan man stiller op for sin forening har ju intet med kont. at gøre,Vores (Din og min) Bestyrelse gør ju heller ikke op i hvor meget tid og ekonomi de har lagt ned i poecilia,Jeg er slet ikke i tvivl om at du har lagt ned tid og sjæl i foreningen,Men det er ju os der bestemmer (poecilias medlemmer) hvordan vi skal gøre med kont. det er ju ikke en kommunistisk for. jeg håber bare der kommer en løsning på det som alle kan leve med.

Kai Qvist
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 09:18:04

--------------------------------
Kjell Fohrman skrev:

--------------------------------
Kai Qvist skrev:

Underforstået, så er det altså medlemmerne i Danmark, der har skylden for den lave svenske kurs?


--------------------------------
Du är opförskämd.
Jag har inte beskyllt danskarna för något.
Ni frågade vad medlemmarna tyckte och då har jag redogjort för vad som händer om den föreslagna höjningen genomförs - inget annat.
--------------------------------

Ovenstående er skrevet som provokation, og var ment som ironi. Jeg ønsker på ingen måde at fornærme medlemmer, hverken i Sverige, Norge eller Danmark. Jeg beklager naturligvis hvis mit indlæg er blevet opfattet anderledes.

Jeg mener selv jeg har kæmpet en kamp for at forene selskabet på tværs af landene, at det så i Sverige altid har været op ad bakke, står jeg til stadighed uvidende overfor. Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at øge såvel interesse og opbakning i Sverige, men intet har endnu båret frugt. Jeg ser gerne der holdes arrangementer i Sverige, vil også gerne selv deltage, men for at kunne gennemføre det, så kræver det en aktiv indsats af medlemmerne i Sverige.
Senest har der fra selskabets været brugt mange penge på PR i Sverige, men det har ikke givet noget, omkostninger og arbejde taget i betragtning.

Vi skal også huske Norge i hele denne sammenhæng. Medlemmer i Norge vil også blive ramt, hvis vi ændre på kontingentet. Det skal ikke være en kamp landene i mellem, hvis det bliver resultatet kan vi lige så godt gå tilbage til gamle dage, hvor selskabet var opdelt i nationale enheder. Det vil for alvor øge afstanden landene i mellem, hvilket ikke kan være i nogens interesse.

-kq
Kjell Fohrman
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 10:11:07

--------------------------------
johnny christensen skrev:
Kjell
har læst vad du har skrevet,for mig lyder det som du taler for alle svensker der er medlemmer,jeg ønsker ikke nogen skal hoppe af fra poecilia,men kan du ikke se at det er fair at alle betaler det samme ?. eller er det stadigvæk fair at alle fra danmark mere i kont.?

Nu talte jeg heller ikke på vegne af andre medlemmer,men hvad mit synspunkt var på kontigentet, er mit synspunkt og det står jeg fast ved.

Ved ikke om poecilia ånden lever i sverige,men det gør den i DK hvad jeg har kunne læst mig til,og hvad man betaler ved auktioner det ved jeg heller ikke,Da jeg aldrig har deltaget i en ved poecilias regi.

Hvad og hvordan man stiller op for sin forening har ju intet med kont. at gøre,Vores (Din og min) Bestyrelse gør ju heller ikke op i hvor meget tid og ekonomi de har lagt ned i poecilia,Jeg er slet ikke i tvivl om at du har lagt ned tid og sjæl i foreningen,Men det er ju os der bestemmer (poecilias medlemmer) hvordan vi skal gøre med kont. det er ju ikke en kommunistisk for. jeg håber bare der kommer en løsning på det som alle kan leve med.


--------------------------------

Jag tar upp det ovan - vad är rättvisa? För dig finns bara en slags rättvisa alla skall betala lika mycket. Du bryr dig inte om att allt annat inte är rättvist, som att inga möten äger rum i Sverige etc. etc.
Nej, för min del så struntar jag i rättvisan både vad gäller medlemsavgiften och tycker istället att det beslut som skall fattas skall grundas på vad som är bäst för Poecilia Scandinavia.
Att höja medlemsavgiften är inte bra för PS eftersom det innebär färre medlemmar.
Att lägga 1/3 av alla möten i Sverige vore antagligen inte heller bra för PS.
Jørn Steiness
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 10:14:57
Jeg forstår ikke al denne diskotion. En interesse / hobby koster penge, og en kontigent på 20-30 kr. pr. måned i Svenske, Norske og Danske kr. er ikke meget. Jeg er invalide pensionost, så pengene er ikke store, men jeg betaler mer glæde 1600 kr om året i kontigent til de foreninger jeg er medlem af, for det er min interesse og hobby.
Kjell Fohrman
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 10:32:26

--------------------------------
Kai Qvist skrev:

--------------------------------
Kjell Fohrman skrev:

--------------------------------
Kai Qvist skrev:

Underforstået, så er det altså medlemmerne i Danmark, der har skylden for den lave svenske kurs?


--------------------------------
Du är opförskämd.
Jag har inte beskyllt danskarna för något.
Ni frågade vad medlemmarna tyckte och då har jag redogjort för vad som händer om den föreslagna höjningen genomförs - inget annat.
--------------------------------

Ovenstående er skrevet som provokation, og var ment som ironi. Jeg ønsker på ingen måde at fornærme medlemmer, hverken i Sverige, Norge eller Danmark. Jeg beklager naturligvis hvis mit indlæg er blevet opfattet anderledes.

Jeg mener selv jeg har kæmpet en kamp for at forene selskabet på tværs af landene, at det så i Sverige altid har været op ad bakke, står jeg til stadighed uvidende overfor. Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at øge såvel interesse og opbakning i Sverige, men intet har endnu båret frugt. Jeg ser gerne der holdes arrangementer i Sverige, vil også gerne selv deltage, men for at kunne gennemføre det, så kræver det en aktiv indsats af medlemmerne i Sverige.
Senest har der fra selskabets været brugt mange penge på PR i Sverige, men det har ikke givet noget, omkostninger og arbejde taget i betragtning.

Vi skal også huske Norge i hele denne sammenhæng. Medlemmer i Norge vil også blive ramt, hvis vi ændre på kontingentet. Det skal ikke være en kamp landene i mellem, hvis det bliver resultatet kan vi lige så godt gå tilbage til gamle dage, hvor selskabet var opdelt i nationale enheder. Det vil for alvor øge afstanden landene i mellem, hvilket ikke kan være i nogens interesse.

-kq

--------------------------------

Jag har inte på något sätt anklagat styrelsen för PS för att strunta i svenskarna - ni har säkert gjort ett bra jobb.
Trots allt tycker jag inte heller att det är så himla dåligt med medlemmar i Sverige, jämfört med Danmark - 26 resp. 55 enligt medlemslistan. Det är trots allt bara ungefär dubbelt så många medlemmar i Danmark, trots att Poecilia bladet nästan enbart är på danska, trots att inga möten sker i Sverige, trots att vi pga av avstånden i landet inte har samma möjlighet att träffas etc. etc. Utgår man från detta, så är det väl i så fall mer förvånande att inte skillnaden i medlemsantal är mycket större.
Jag återupprepar också att jag inte på något sätt anklagar PS styrelse för att det skulle vara deras fel att svenskarna får betydligt mindre i utbyte för sitt medlemskap än danskarna.

Jag tror dock fortfarande inte att lösningen är en kraftig höjning av medlemsavgiften för svenskarna eftersom det sannolikt bara kommer att leda till att ännu färre svenskar blir medlemmar.
Jag la ett förslag om medlemsavgift ovan som ingen ens har kommenterat.
Kjell Fohrman
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 10:35:50

--------------------------------
Jørn Steiness skrev:
Jeg forstår ikke al denne diskotion. En interesse / hobby koster penge, og en kontigent på 20-30 kr. pr. måned i Svenske, Norske og Danske kr. er ikke meget. Jeg er invalide pensionost, så pengene er ikke store, men jeg betaler mer glæde 1600 kr om året i kontigent til de foreninger jeg er medlem af, for det er min interesse og hobby.
--------------------------------

Det är tyvärr väldigt få som resonerar som du och det blir allt färre. För att en förening/organsiation skall överleva så krävs det också att många fler än sådana som du och jag som är "superentusiaster" är medlemmar.
Kjell Fohrman
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 10:38:41
Uppriktigt sagt så tycker jag att det vore bättre att istället diskutera hur vi skall bli fler medlemmar, än att hålla på att tjata om medlemsavgiften.
Det är ju faktiskt inte bara få medlemmar i Sverige utän även i såväl Norge som Danmark.
johnny christensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 11:28:39

--------------------------------
Kjell Fohrman skrev:
Uppriktigt sagt så tycker jag att det vore bättre att istället diskutera hur vi skall bli fler medlemmar, än att hålla på att tjata om medlemsavgiften.
Det är ju faktiskt inte bara få medlemmar i Sverige utän även i såväl Norge som Danmark.
--------------------------------
Ett förslag från min sida är att istället plocka bort bidraget till Fishark från de medlemmar som inte är danskar. Istället så ange ett frivilligt bidrag på 50 kr som man kan betala in samtidigt med medlemsavgiften. Detta tror jag att många kommer att göra eftersom medlemsavgiften då känns mindre och den frivilliga avgiften då känns mer OK.

Så bliver vi i danmark pålagt noget som er en naturlig del af poecilia,Bevarelse af vilde ungefødende tandkarper,for det er vel det poecilia vil i første hånd ? eller har jeg sovet i timmen.

Hvor mange vil betale det frivillige beløb kjell ? iden er god,men tror ikke det kommer at fung.

Som du forøvrigt selv siger har du mere end 30 års erfarenhed af foreningslivet,jeg har ikke svaret på hvordan man lokker flere medlemmer til poecilia i sverige,Nu har jeg boet det halve af mit liv i sverige og afstandene er noget større derovre det kan have en betydelse (hvilket det har),Og som du siger det kjell,er der ingen traditioner i sverige for store medlemsavgifter,hvilket kan lyde dumt i DK,men sådan er det nu.
Jeg blev første gang medlem i 1997,da jeg flyttede hjem fra sverige,pga afstandene ikke var så store medlemmer/møder imellem,som de nu var i sverige derfor valgte jeg først et medlemskab da jeg flyttede hjem.
En mulighed der er nævnt her i tråden er et fælles møde/udstilling med SGS,For et møde i sverige eller en generalforsamling er vel et naturligt valg snart da vi ellers vil tabe mere og mere til sverige,Der er der mulighed for evt. nye medlemmer at se hvad poecilia er.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 11:31:47
Det er jo også lidt en diskussion om, hvilken slags organisation, vi skal være. En med masse uengagerede medlemmer - eller en mindre med ret få medlemmer, der er engagerede, og hvor der er en klar profil om f.eks. bevaring.

Jeg ved godt, at virkeligheden ikke er helt så firkantet. Jeg vil også synes, det er meget kedeligt at skulle tage afsked med mange svenske medlemmer (hvis det ender sådan - det ved vi jo ikke med sikkerhed) lige efter, at vi i løbet af 2008 faktisk har fordoblet medlemstallet i Sverige - tildels nok på grund af vores kampagne, som jo også indbefattede en rabat på kontingentet - men også efter kontingentfornyelsen er der klart flere medlemmer i Sverige nu end før. Men stadig langt færre end både i Sverige og Norge.

Men: En mindre organisation (med færre medlemmer) end en meget, hvor den mindre til gengæld har en klar profil om bevaring, miljø, etik, samarbejde mellem hobby og videnskab etc. vil jeg i hvert fald foretrække fremfor den store organisation. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke gerne ser flere medlemmer i både Sverige, Norge og Danmark - men det har betydning for prioriteringerne.

Omkring kontingentet. Jeg personligt er helt ligeglad om jeg betaler 230 eller 460 DKR. Jeg skulle nok være medlem alligevel. Sammenlignet med andre hobbyer er det billigt. Det vil jeg tro er tilfældet i alle tre lande - og nu tænker jeg ikke på andre akvarieorganisationer: Men det er vel heller ikke helt helt billigt at spille eksempelvis golf elller dyrke hestesport i Sverige ?

Jeg har - rent personligt - heller intet imod, at nogle grupper af medlemmer får en rabat, jeg ikkew får. Hvad enten det er svenskere - eller medlemmer, der vælger ikke at få bladet tilsendt. De sidste vil bare også kosste mindre. Og problemet er, at vi - blandt andet på grund af kursernes udvikling - faktisk har ekstra pr. svensk medlem. Hvert nyt medlem i Sverige koster penge, fordi udgifterne (først og fremmest til bladet) er større end indtægterne. I Norge er der et beskedent overskud pr. medlem - og i DK et større. Sådan kan vi godt have det - et stykke tid. Men i længden er den situation uholdbar, det vil "spise" vores kapital op med tiden, og derfor skal der gøres noget. Fremfor bare at hæve med 20, 30 eller 50 i hvert lands valuta, bør der findes en mere langsigtet løsning. Det kan så godt være, at der kan laves overgangsløsninger eller andet, så vi undgår en meget stor stigning - for det vil indrømmet være voldsomt også sammenlignet med Norge, hvor stignin gen trods alt vil være mere begrænset - hvis vi fastsætter det til eksempelvis 31 Euro. Men at vi skal hen imod et ens kontingent (fastsat i Euro), er jeg ikke i tvivl om. Samtidig erkender jeg gerne, at det specielt i Sverige vil være en meget stor stigning på én gang. Om man overhovedet kan lave overgangsordninger eller lignende, ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, om det egentlig er en god ide på den måde at fordele stigningen over et par år - og det vil ikke ændre på, at vi kommer til at gå den vej. Som sagt: Det generer mig på ingen personligt, at jeg i øjeblikket er med til at betale for, at svenskerne (og i mindre omfang nordmændene) får medlemsskabet lidt billigere - det er OK med mig. Men det går ikke, at vi har underskud på nogle medlemmer.

Til sidst: Jeg er faktisk meget glasd for Jørns indlæg. Dels er det meget jordbundet - og det er her med kontingentet er altså ikke noget, hvor vi hver især går på røven af at betale kontingent til PS. Faktisk er det billigt - prøv at regn ud, hvor meget (rettere: lidt) det er om måneden !
Johnny Christensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 12:02:18
Hvad er den nøjagtige højelse af kontigentet i euro,hvis det bliver gennemført via generalforsamlingen ?
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 12:06:19
31 Euro = Cirka (og det kan ændre sig): DKK 231,00 – SEK 330,00 og NOK 270,00
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 12:07:10
Og i dag er det - som jeg forudsætter bekendt - 230 kroner i hvert lands valuta.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 12:08:15
Generalforsamlingen kan også fastsætte andre beløb. Ovenstående er kun et forslag :-)
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/02-2009
kl. 12:10:57
Ovenfor har jeg skrevet, at selv om medlemstallet i Sverige er fordoblet (og det er små tal, indrømmet), er der stadig langt færre end i "Sverige og Norge" - der skal selvfølgelig stå end i både Danmark og Norge :-)
Johnny Christensen
Skrevet d. 01/03-2009
kl. 16:39:55
Thue
Bliver der mulighed for at stemme via online eller er det deltagelse ved generalforsamlingen som kræves.

For mig er der 2 viktige punkter som alle medlemmer burde kunne stemme om, 1. Forhøjelse af kontigent mv. 2. Generalforsamling hvert år, eller som det ær nu.


Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 01/03-2009
kl. 17:00:48
Ja, i år bliver det nok deltagelse - fordi vi nok skal have ændret vedtægterne for at kunne gøre det online. Sådan et forslag kommer (fra bestyrelsen), men det bliver så fra næste år (hvor tingene selvsagt kan ændres, hvis man vil). I princippet kan gf også vedtage at lave en online afstemning om et emne - eller vi kan gøre det på forhånd, men det vil i princippet ikke kunne forpligtye selve generalforsamlingen (der - i hvert fald teoretisk - kan vedtage noget andet).

Hvis vi gør det online, er det jo ikke noget problem at holde selve generalforsamlingen hvert år - de store arrangementer, ungeføder-weekenderne, derimod vil nok blive lidt sjældnere - sådan virker stemningen til at være, og det vil selvfølgelig være lydhøre overfor under alle omstændigheder.

Men det vil så ikke være et vedtægtsspørgsmål, hvis vi laver online generalforsamlinfer hvert år. I stedet får vi måske plads til en foredragsholder ved de store arrangementer, Ungeføder-weekenderne :-)

Det vil være en vurdering af, hvor ofte, vi kan gøre det uden at devaluere arrangementet - som et kvalitetsarrangement med gode foredragsholdere, auktion med et stort og kvalitativt godt udbud og så videre. Der tror jeg ikke, at vi skal lægge os 100 procent fast på (og slet ikke i al fremtid), for det kan godt svinge, og det kommer også lidt an på, hvad andre specielt i Europa arrangerer.

Derimod tror jeg, det er vigtigt, at vi i fremtiden ikke kun holder disse arrangementer i Jylland i Danmark - men at de går på skift mellem landene, og at det næste bliver i Sverige. Om det så bliver i 2010 eller 2011, ved jeg ikke - sandsynligheden taler nok først for 2011 også at dømme ud fra debatten her, men hvis der er et svensk ønske om et tidligere arrangement, er det bestemt ikke umuligt. Når det holdes for "sig selv" - altså uden GF - kan det såmænd også være både forår og efterår, og for eksempel kan de traditionsrige norske Stavangermøder også indgå i "rækken" af store arrangementer - internationale ungeføderweekender, hvis nordmændene ønsker det. Det giver altså også nogle nye og andre muligheder, men jeg tror, det vigtigste er, at vi i Skandinavien holder sådan nogle større arrangementer med jævne mellemrum.

Kjell Fohrman
Skrevet d. 03/03-2009
kl. 16:10:51
__________
johnny christensen skrev:

Så bliver vi i danmark pålagt noget som er en naturlig del af poecilia,Bevarelse af vilde ungefødende tandkarper,for det er vel det poecilia vil i første hånd ? eller har jeg sovet i timmen.

Hvor mange vil betale det frivillige beløb kjell ? iden er god,men tror ikke det kommer at fung.

Som du forøvrigt selv siger har du mere end 30 års erfarenhed af foreningslivet,jeg har ikke svaret på hvordan man lokker flere medlemmer til poecilia i sverige,Nu har jeg boet det halve af mit liv i
sverige og afstandene er noget større derovre det kan have en betydelse (hvilket det har),Og som du siger det kjell,er der ingen traditioner i sverige for store medlemsavgifter,hvilket kan lyde dumt i DK,men sådan er det nu.
Jeg blev første gang medlem i 1997,da jeg flyttede hjem fra sverige,pga afstandene ikke var så store medlemmer/møder imellem,som de nu var i sverige derfor valgte jeg først et medlemskab da jeg flyttede hjem.
--------------------------------

Tack för att du kommenterade mitt förslag.
Hur många som kommer att nappa på mitt förslag vet jag självklart inte, men jag tror nog att det blir en hel del. Oavsett vilket - med mitt förslag lär det i alla fall komma in betydligt mer pengar till fishark än med styrelsens förslag.
Kjell Fohrman
Skrevet d. 03/03-2009
kl. 16:15:19

--------------------------------
Thue Grum-Schwensen skrev:
Det er jo også lidt en diskussion om, hvilken slags organisation, vi skal være. En med masse uengagerede medlemmer - eller en mindre med ret få medlemmer, der er engagerede, og hvor der er en klar profil om f.eks. bevaring.

Men: En mindre organisation (med færre medlemmer) end en meget, hvor den mindre til gengæld har en klar profil om bevaring, miljø, etik, samarbejde mellem hobby og videnskab etc. vil jeg i hvert fald foretrække fremfor den store organisation. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke gerne ser flere medlemmer i både Sverige, Norge og Danmark - men det har betydning for prioriteringerne.
--------------------------------

Jag har faktiskt lite svårt att förstå varför det automatiskt skulle vara en motsättning mellan många medlemmar och engagemang.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 03/03-2009
kl. 16:40:33
Det er der heller ikke, selv om der KAN være det :-)

Netop fordi der KAN være det, betyder det selvfølgelig noget for, hvordan man vælger (prioritererer). Men det bedste er selvfølgelig at have både mange OG engagerede medlemmer :-)

Mvh

Thue
Bestyrelsen
Skrevet d. 04/03-2009
kl. 01:36:28

Da bestyrelsen har trukket det forslag tilbage, som danner baggrund for denne debat, har vi valgt at låse tråden.

Der er fremsat nyt forslag fra bestyrelsen, debatten om det nye forslag findes på linket herunder:
https://poecilia.org/webforum/post.asp?id=3192

Bestyrelsen