Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Ordet er frit

Tilbage til forum

truede fisk (i poecilia)

Følg denne post: Du har her mulighed for at følge denne post. Dvs. at du fremover vil modtage en email hver gang der er nyt i denne post.

Din email:

Forfatter / Dato Emne
Gorm Pilgaard Jørgensen
Skrevet d. 14/12-2008
kl. 16:32:23
Hej allesammen.

jeg har hørt at man før i tiden var forpligtet til at holde en bestemt art så den med forholdsvis sikkerhed ikke forsvandt fra poecilia. Så jeg tænkte på om dette evt var en ordning som kunne bruges i poecilia igen på frivillig basis hvis der er opbakning. umiddelbart synes jeg er det er vigtigst med arter eller populationer som er truede i naturen. jeg kan for eksempel se at der er en række characodon stammer som kun findes hos et medlem.

Mvh Gorm
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 14/12-2008
kl. 20:19:52
Bra idé. Ser gärna något slags faddersystem.

MvH
Christina G
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 18/12-2008
kl. 16:28:24
Hvad er det helt præcist, du mener, Gorm. At vi koncentrerer os om en art - sådan som vi engang f.eks. gjorde med Characodon lateralis, Los Berros. Eller at alle medlemmer skal forpligte sig til at holde og opdrætte en art efter eget valg. Det sidste bliver svært - vi har faktisk medlemmer helt uden akvarier og fisk :-)

Det første - hvor man kan sige, at projektet både lykkedes og mislykkedes - er der så vidt jeg kan se gode argumenter både for og imod. Det kræver, at folk er meget dedikerede og tålmodige, hvis det skal være ved meget længe - men mindre kan også gøre det, hvis det handler om at sikre art (og lokation) som akvariefisk. Det må maan jo sige lykkedes med det projekt - selv om det ikke lykkedes at sikre et mere systematisk opdræt i længere tid.

Dit input er under alle omstændigheder godt - for det er en vigtig debat, hvor det også er vigtigt, at vi forholder også til de forskellige metoder og projekter, der kan bruges - men hvor vi nok ikke er i stand til at gøre det hele på én gang :-)
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 19/12-2008
kl. 00:16:28
Nej nej, jag tror inte det var menat på det sättet. Helt på frivillig basis naturligtvis, inget obligatoriskt. Om nu tex odlaren/medlemmen x har en utrotningshotad art y så kan han ges möjlighet till att deltaga i detta faddersystem. Eller vad man nu vill kalla det. Då kan han ha litet extra koll och arten får litet mera uppmärksamhet. Om det ser ut att hända något med x fiskar, så kan detta uppmärksammas extra och åtgärder vidtagas osv. För föreningen blir det ju en fjäder i hatten att vi tar litet extra hand om våra fiskar och inte bara är "vanliga akvarister".

MvH
Christina G
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 19/12-2008
kl. 00:19:07
Jag ser här även utökade möjligheter till samarbete mellan medlemmar ... skall inte vara förpliktelser utan helt frivilligt givetvis.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 19/12-2008
kl. 08:08:52
Sådan et "fadder-system" var vel det, der var for C. lateralis, Los Berros - tror jeg (det var før min tid som aktiv i selskabet). Med de plusser og minusser det projekt havde - set i bakspejlet nok flest positive effekter.
Jeg synes, det vil være fint at gøre noget. Dels vil det kræve nogle overvejelser (hvordan, hvilke arter med lokation med mere) og dels nogle ildsjæle, der vil stå for det :-)
Gorm Pilgaard Jørgensen
Skrevet d. 19/12-2008
kl. 18:33:41
jeg tænker ikke på et nyt los berros projekt men at man forpligter sif til en art på frivillig basis. jeg synes nemlig at vil være meget synd hvis nogle af de arter som er stærkt truedei naturen forsvandt fra poecilia. så mit indlæg var ment som en pejling om hvorvidt der var interesse for sådanen ordning i poecilia :)
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 19/12-2008
kl. 18:36:39
For forståelsens skyld: Altså at den enkelte frivilligt forpligter sig på at holde og opdrætte (forsøge på det i hvert fald) en eller flere bestemte truede arter ?
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 19/12-2008
kl. 20:24:06
Ja, så ungefär. Man kunde där även särskilt uppmärksamma detta genom en liten faktaruta på hemsidan eller något sådant. Puscha litet extra. Kanske artlisteföraren håller extra koll på dessa och ger larm om det verkar bli få ... osv. Så att Poecilia agerar litet beskyddare på så vis. Inte enbart samlar akvarister.

Eftersom man ger denna/några arter särskild uppmärksamhet, kan man ju även utveckla kontakter med andra, utländska levandefödarföreningar, som går i liknande tankar?

En liknande tanke har aktiverats i Malföreningen GOC, där angriper vi dock frågan från en annan riktning. Där har vi just startat en grupp som skall arbeta med skyddet av biotoperna, snarare än specifika arter. Är med i denna grupp.

Är ett sätt för Poecilia att vakna till litet, att göra en sådan här sak!?

MvH
Christina G
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 19/12-2008
kl. 20:26:37
Thue, du skriver något om plus och minuseffekter. Vilka var dessa? Är det något vi kan lära oss något utav och göra bättre?

MvH
Christina G
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 20/12-2008
kl. 06:43:00
Christina. I Poecilia deltager ALLE medlemmer da også i at bevare både arter og biotoper via Fish Ark projektet i det centrale Mexico, som en del af kontingentet går til - og hvor det også er muligt frivilligt at yde bidrag. Vi bringer i blandt andet Poecilia Bladet løbende artikler og reportager med tilknytning til dette projekt - og Torben og min rejse i foråret til området handlede jo også herom (derfor vi rejste rundt med biologer fra projektet). Projektet går jo på to ben - det handler både om at bevare arterne (Aqua Lab i Morelia) og om at sikre biotoper - i det mindste som refugier (hvor arter kan overleve).

Som jeg forstår Gorm handler det om at bevare arter i Poecilia - men også gerne arter, der er truede i naturen. Når det handler om Goodeider, kan vi - i øvrigt takket være Fish Ark-projektet, som har lavet kortlægningen - ret præcist sige hvilke arter, det handler om (der er truede). Derfor er det muligt at lave en liste, hvor man specielt opfordrer folk til at holde og opdrætte disse arter - og også relativt enkelt at registrere det (evt. via artslisten). Det kan der godt arbejdes videre med. Det er en god ide, og den er realisabel (i et eller andet omfang blandt andet afhængig af, hvor mange der deltager).

Om fordele og ulemper set i bakspejlet om C. lateralis, Los Berros: Fordele: At arten (med den lokation) faktisk blev sikret som akvariefisk (det var måske sket alligevel, men det er ikke sikkert og i hvert fald ikke til at vide). At det var med til at øge opmærksomheden på bevaringsarbejde og vel også på det senere Fish Ark projekt. Ulemper: Ressourcerne kunne måske være brugt bedre og bredere. Målet (mindst 2000 eksemplarer hos Poecilia-medlemmer) blev vist nok ikke nået - i hvert lykkedes det ikke at samarbejde om et systematiseret opdræt, som også var tanken. Og det er problemet ved den slags store forcromede projekter - at det kræver et stort og vedvarende engagement hos flere på samme tid OG i længere tid. Det skal tilføjes, at det her projekt altså var før min tid som medlem og aktiv - og at jeg ikke kender projektet i detaljer.

Men jeg synes, det vil være fint i mere beskeden målestok at gå videre med noget i stil med det, som Gorm foreslår - så der frivilligt kan ydes en indsats i forhold til nogle af de truede arter. Og det vil være ekstra fint, hvis det endda kan kædes sammen med Fish Ark-projektet, hvor Poecilia S. i forvejen er med.

Jeg vender - hvis interessen er der - gerne tilbage med en liste over, hvilke arter det kunne handle om :-)
Gorm Pilgaard Jørgensen
Skrevet d. 20/12-2008
kl. 11:13:55
Det kunne være sjovt at lave en liste over hvilke arter/lokationer der kan være tale om. Men skal det være alle arter som er "truede" i poecilia eller i naturen? for jeg kan se på artslisten at specielt hos goodeiderne er der rigtig mange arter/lokationer som kun findes hos et medlem i poecilia.
Men det kunne være spændende og se om der er opbakning til sådan et projekt.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 20/12-2008
kl. 11:19:47
Det, jeg omtaler, er en kortlægning og katagolisering af, hvor truede forskellige arter af goodeider er i naturen (først og fremmest) - og altså ikke i Poecilia. Den er udarbejdet af Omar Dominguez m.fl. fra Aqua Lab m.m.
Hvis vi var mange flere i Pecilia S. kunne vi sagtens have mange flere arter - men jeg tror, vi skal koncentrere os om nogle få arter, der også er truede i naturen, med henblik på mere systematisk bevaring. Det betyder jo ikke, at man ikke også kan holde andre arter hver især - det er alle selvfølgelig altid hjertelig velkomne til.

Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 20/12-2008
kl. 11:21:44
Her er en liste:

Allodontichtys hubbsi - "Endangered" - Prioritering: Høj
------- polylepis "Critically endangered" - Prioritering: Høj
------ tamazulae "Vulnerable" - Prioritering: Lav
Så sprinnger jeg nogle arter over:
Alloophoris robustus "Vulnerable" - Prioritering: Lav
Allotoca catarinae "Vulnerable" - Prioritering: Lav
---- diazi "Endangered" - prioritering: Medium
---- dugesii "Endangered" - Prioritering: Høj
Springer igen - øvrige Allotocca-arter er alle truede og højt prioriterede
Ameca splendenns "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Ataeniobius toweri "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Chapalichtys encaustus "Vulnerable" - Prioritering: Lav
------ pardalis: "Critically endangerede" - Prioritering: Høj
---- peraticus "Critically endangerede" - Prioritering: Høj
Characodon audax "se ovenfor...."
---- garmani "Extinct" - Prioritering: Eksisterer ikke
---- lateralis "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Girardinichthys multiradiatus "Threatened" - Prioritering: Middel
-------- viviparus "Critically endangered" - Prioritering høj
Og så en oplivende:
Goodea atripinnis "Low risk" - Prioritering: Lav
---- gracilis "Vulnerable" - Prioritering: Lav
Hubbsina turneri "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Iloydon cortesae "Threatened" - Prioritering: Medium
---- furcidens: "Low risk" - Prioritering: Lav
----- lennoni "vulnerable" - Prioritering: Lav
----- whitei ----- som ovenfor ---
Neoophorus regalis "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Skiffia bilinneata "Critically endangered" - Prioritering: Høj
---- francesae "Extinct in the wild" - Prioritering: Høj
----- lermae "Endangered" - Prioritering: Høj
--- multipunctata --- som ovenfor ---
Xenoophorus captivus "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Xenotaenia resolanae "Vulnerable" - Prioritering: Lav
Xenotocca eiseni "Endangered" - Prioritering: Høj
---- melanosoma "Threatened" - Prioritering: Medium
--- variata "Low risk" - Prioritering: Lav
Zoogoniticus quitzeoenses "Threatened" - Prioritering: Medium
---- tequila "Critically endangerede" - Prioritering: Høj (det er vist nærmest optimistisk)..men der er fundet en LILLE vild population i 2002, og derfor harr den ikkke fået betegnelsen "Udryddet i naturen".
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 20/12-2008
kl. 11:35:29
Og de mest truede af dem:
Allodontichtys polylepis "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Ameca splendenns "Critically endangered" - Prioritering: Høj (også selv om vi fandt dem i naturen på vores sidste tur i foråret)
Ataeniobius toweri "Critically endangered" - Prioritering: Høj
Chapalichtys pardalis (som ovenfor - og det gælder jo alle på denne liste)
- ------- peraticus
Characodon audax
Characodon lateralis
(Den tredje Characodon-art - garmani - ER uddød både i natur og fangeskab)
Girardinichthys viviparus
Neoophorus regalis
Skiffia bilinneata
Skiffia francesae (udryddet i naturen - måske, men er i hvert fald overordentlig sjælden. Findes i fangeskab)
Xenoophorus captivus
Zoogoniticus tequila - der er fundet en LILLE vild population i 2002, og derfor har den ikkke fået betegnelsen "Udryddet i naturen" - endnu.

---
Man kunne så sige, at dem af ovenstående med SAMME lokation (og alle Zoogeniticus tequila, da de kommer samme sted fra) som findes hos mere end tre medlemmer, og hvor mindst to medlemmer har overskud af stammen (og altså kan uddele af dem) er omfattet af bevartingsprojektet - med et mål om at så mange som muligt af ovenstående kommer med selvfølgelig. Det er kun et forslag :-)


Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 20/12-2008
kl. 11:36:53
Der er slåfejl i et par artsnavne - det må I undskylde..

Gorm Pilgaard Jørgensen
Skrevet d. 21/12-2008
kl. 19:25:18
jeg synes at den sidste liste er et ret godt udgangs punkt.. måske med nogle af allotoca arterne men du har nok ret i at vi bliver nødt til at begrænse det til et overskuelig mængde arter. tror også atdet er en god ide at satse på på fisk som er truede i naturen.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 21/12-2008
kl. 19:57:08
Du har ret:
Allotoca goslini, A. maculata, A. meeki og A. zacapuensis er også med på listen fra Omar Dominguez over de kritisk truede arter - det er en fejl fra min side, at de ikke er med her. Og det er jo dén liste, der er brugt i øvrigt.

Er der andre, som har nogle reaktioner/meninger/forslag om dette ?


Michael Winther
Skrevet d. 21/12-2008
kl. 23:09:48
Ideen kan angribes fra flere sider. Fx: Poecilia kan udnævne nogle (få) fokus-arter, hvorefter medlemmer kan byde ind med plads og pleje og visse forpligtelser. Eller medlemmer kan byde ind og sige: jeg har den og den art, som jeg gerne vil forpligte mig til at gøre en ekstra indsats omkring (denne model kan have mange fokus-arter).
Om det kan lade sig gøre over en længere periode ved jeg ikke, men det er da et forsøg værd. Tidsperspektivet er vigtig i denne slags projekter, som kræver et vist engagement over længere tid, men netop fremtiden er jo som bekendt meget svær at spå om...
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 22/12-2008
kl. 05:17:07
Min ude her er, at vi tager udgangspunkt i de faktiske forhold. Hvilke arter er truede i naturen, og hvilke af disse arter har vi i Poecilia S. - i et omfang, så vi kan sige, at vi er med til at bevare den - deraf forslaget om at der skal være mindst tre, der har arten (selvfølgelig med samme lokation) - og mindst to med overskud. I så fald er næste skridt at "sammenkøre" artslisten og listen over de mest truede arter. Men det kræver selvfølgelig, at folk, der har arterne, vil medvirke - ikke mindst til at udbrede dem, når de har etableret en stamme og har overskud.
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 23/12-2008
kl. 02:56:06
Ameca splendens och Xenotoca eiseni börjar synas i varannan akvarieaffär här i Sverige!
Jag har spridit dem sedan 2000 ungefär, men nu finns de "överallt" att köpa. Är situationen annorlunda i övriga norden?

MvH
Christina G
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 23/12-2008
kl. 08:24:31
Ja, de masseopdrættes i Tjekkiet, derfor. Det er selvfølgelig akvariestammer uden lokation - hvilket navnlig for X. eiseni, hvor der måske er flere arter gemt bag lokationsnavnene, er et problem, men omvendt er det udmærket, at de spredes ud også til "almindelige" akvarister.
X. eiseni hører ikke til blandt de mest truede, men det gør A. splendens nu stadig - selv om den altså IKKE er udryddet i naturen.

Johnny Christensen
Skrevet d. 28/01-2009
kl. 09:31:28
Hej Christina
Tycker att svenska affærer handlar mera med den vilda formen av ungfødare motsatt till dom danska,i danmark verkar det som att det bara ær ett fåtal som handlar med dom,och før det mesta ær det endlers.
næstan alla mina fiskar kommer från svenska affærer,då det næstan ær omøjligt att uppspåra några i danska affærer,om man inte vill ha endlers såklart.såvitt jag vet ær den enda affæren som alltid har vilda former av ungfødare,ligger vid den tyska grænsen,så før mig som bor i frederikshamn,ær det lættare att ta færgan till gøteborg æn att køra ner till tyska grænsen.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 28/01-2009
kl. 09:42:15
Hvad med forslaget om at sammenkøre artslisten med listen over de mest truede arter - og så finde de arter, hvor mindst tre har dem - og mindst to med overskud. Selvfølgelig art med lokation ?
Hvis man er med på det, vil jeg spørge artslisteføreren, om han vil det - ellers vil jeg selv gøre det (hvis ikke en anden melder sig - man er velkommen..). Så har vi jo et udgangspunkt.
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 31/01-2009
kl. 22:40:48
Bra idé!
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 02/02-2009
kl. 13:06:44
Vores artslistefører Thomas Aarud har nu gået artslisten igennem. Med kravet om at tre medlemmer skal have arten - og mindst to have overskud - kvalificerer kun to af de truede arter (med lokation) sig, nemlig Characodon lateralis, Los Berros, Durango (13 registrerede og fem med overskud) og Zoogoniticus tequila, Rio Teuchitlan, Ameca Bassin, Jalisco (Ni registrerede og tre med overskud) - begge naturligvis fra Mexico :-)
Hvis vi udvider lidt, så kravet er, at mindst tre holder arten, og at der er overskud (altså hos mindst en) kommer lidt flere arter (med lokation) til: Ameca splendens, Balneario El Rincon, Teuchitlan, Jalisco (Tre registrerede, én med overskud), samt Characodon audax, El Toboso, El Ojo de Agua de les Mujeres, Durango (tre registrerede, en med overskud) og endelig Xenoophorus captivus, Illescas, San Luis Potosi (fire registrerede, en med overskud). Altså fem arter ved det "lille" krav til overskud af arten. Chapalichtys paradalis, El Aqua de Zapote de Tocumbo, Michoacan, er ret tæt på at kvalificere sig ved det "lille" krav om, at der bare skal være overskud i selskabet.

Under alle omstændigheder - som jeg også havde regnet med - ret få arter, men hvor man kan sige, at her er vi med til at gøre en forskel.

Thue
Rune Evjeberg
Skrevet d. 03/02-2009
kl. 20:04:58
Vi har også 3 Xiphophorus arter som er veldig truet i naturen, hvorav en finnes i poecilia.

Xiph. meyeri
Xiph. gordoni
Xiph. couchianus (finnes i poecilia.)

Ellers så var Xiph. clemenciae også betegnet som sjelden i 1994 i naturen, men iflg. IUCN så trenger den en oppdatering på tilstanden i naturen.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 04/02-2009
kl. 15:00:59
Problemet med Poeciliiderne (inklusive Xiphophorus-slægten) er, at der ikke på samme måde som med Goodeiderne er lavet oversigter over de forskellige arters status i naturen. Der er IUCNs "røde liste", men den er ikke altid akkurat. Det er ikke kritik af nogle, snarere en ros til gutterne og gutinderne i Aqua Lab på Michoacans nationale Universitet i Morelia - for det er biologerne der, som har været i stand til at kortlægge arterne og deres udbredelse (eller mangel på samme) i naturen for Goodeidernes vedkommende. Det er et stort og flot arbejde.
Det ville være meget værdifuldt, hvis der blev gjort noget tilsvarende for Poeciliiderne. Men det vil være et endnu større arbejde. Der er mange flere arter - og udbredelsesområdet er meget større (vel nærmest fra varmt tempereret klima i det sydlige Argentina og Uraguay til det samme et godt stykke nordpå i USA - gennem tusinder af kilometer og både subtropiske og tropiske klimabælter og på kryds og tværs af et utal af landegrænser - hvorimod alle de levendefødende Goodeider befinder sig i Mexico). Jeg ved, der er videnskabsfolk, der også arbejder målrettet i forhold til Poeciliidae-familien, men det kommer til at tage tid.
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 16/02-2009
kl. 19:28:24

--------------------------------
Thue Grum-Schwensen skrev:
Vores artslistefører Thomas Aarud har nu gået artslisten igennem. Med kravet om at tre medlemmer skal have arten - og mindst to have overskud - kvalificerer kun ..........Thue
--------------------------------
Det här tycker jag är helt bakvänt. Det borde vara tvärt om - man borde istället utgå från vilka arter som behöver vårt besydd och inte från vilka arter som redan finns inom Poecilia.

MvH
Christina G
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 16/02-2009
kl. 19:37:59
Men det gør vi jo netop. Det er vel mest en opsumering. Hvilke arter er truede - og har vi samtidig i et omfang, hvor vi medvirker til at bevare dem. Forudsætningen er jo netop, at det er arter, som er truede.
Martin Tversted
Skrevet d. 17/02-2009
kl. 20:11:05
Akvarister holder kun de fisk der interesserer dem. Ellers viser erfaringerne at de ikke holder dem længe. Der findes mig bekendt ikke noget organiseret artsbevaringsprojekt i hobby kredse, der virker særligt længe. Nogle akvarister holder så goodeider fordi de synes det er det mest interessante i denne verden og de er naturligvis med til at bevare dem. Problemer i forhold til en forening som PS er dog i den forbindelse at ungerne ikke kan afsættes, eller rettere, der er ikke nødvendigvis folk der er nok interesseret i at overtage ungerne og som forventningsvis kan holde fiskene under de krav som de stiller da de ikke er traditionelle akvariefisk. Derfor er fx goodeide opdrættere organiseret i et netværk på verdensplan hvor 95% af alle arterne findes og opdrættes og hvor de udveksles. et slag på tasken vil være at der i hobbykredse findes et sted mellem 100 og 120 populationer af goodeider og at kun N regalis ikke findes i hobbyen, og Hubbsina er stort set uddød. Der er altså ikke nødvendigvis en opgave for PS at deltage med et officielt projekt med goodeider med henblik på opdræt.
Jeg vil tro at de fleste virkeligt Xiphophorus interesserede også ved hvor stort set alle arterne findes og opdrættes. Jeg er ikke selv specielt interesseret i Xiph men har vel indenfor de sidste 10 år fået tilbudt stort set alle arter på et eller andet tidspunkt.
Søg og man skal finde!

Der hvor vi virkeligt kan gøre en forskel er ved oplysning, vise de fisk vi nu engang har, og så støtte in situ projekter økonomisk.
Martin
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 09:34:30
Jeg kan ikke se, at nogle har skrevet andet, end at folk selvfølgelig skal holde de fisk, der interesserer dem !

Jeg har meget svært ved at se, at der skulle være noget galt i at registrere, hvilke af de truede arter, vi holder og opdrætter i PS - og hvor vi derfor gør en (indrømmet meget lille) forskel. Det er jo ikke noget stort forcromet projekt - mere en registrering af de faktiske forhold. Egentlig så jeg meget gerne også større projekt end det, men det kræver en indsats. Og jeg er enig i, at meget store projekter ofte ender med at blive til ikke ret meget - og så det ofte bedre at lade være. Alligevel tror jeg, at nogle af projekterne faktisk har haft en vis positiv effekt - og så har de jo alligevel gjort nytte. Jeg er altså ikke afvisende, men mener, det er vigtigt, det er realistiske projekter, som kan gennemføres - og hvor det hele ikke falder til jorden, fordi for eksempel en enkelt, meget engageret person, ikke længere har tid og overskud.
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 18/02-2009
kl. 22:39:35
Så sant. Men då tycker jag att vi kan börja med att registrera de hotade arterna på något särskilt sätt. En stjärna i kanten ... Jag tänker inte bara på oss medlemmar, som förhoppningsvis känner till de arter som vi håller, utan även för icke-medlemmar som tar en titt på vad vi håller på med. Det får gärna synas utåt, att här håller vi aktivt på med bevarandet av hotade arter... av ideellt intresse... osv. Det tål att påpekas på mer än ett sätt.

MvH
Christina G
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 19/02-2009
kl. 08:25:10
Jeg er meget enig Christina. Formålet med at lave sådan en registrering er selvfølgelig også at markere det (uden at jeg helt vil lægge mig fast på, hvordan vi gør det. Men det kunne godt være med en stjerne).
Johnny Christensen
Skrevet d. 26/10-2009
kl. 18:26:27
Hvordan gik det med det her forslag ?