Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Ordet er frit

Tilbage til forum

Generalforsamling og ungeføder weekend hvert år?

Følg denne post: Du har her mulighed for at følge denne post. Dvs. at du fremover vil modtage en email hver gang der er nyt i denne post.

Din email:

Forfatter / Dato Emne
Kai Qvist
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 00:18:32

Poecilia Scandinavia har gennem mange år afholdt generalforsamling (GF) hvert andet år, med de fordele og ulemper det har medført. En af de vigtigste grunde har altid været, at medlemmerne ikke ville rejse langt blot for en GF. Ved at lave et weekend arrangement (også kaldet Ungeføder Weekend) i forbindelse med GF, er det nu lykkedes at få flere medlemmer til at komme.

En af de store ulemper ved kun af have GF hvert andet år er, at hele bestyrelsen - som jo kun vælges for to år af gangen - kan gå af på samme tid. Som oftest vil det betyde en besværlig start for en ny bestyrelse, som først skal sætte sig ind i alle tingene før man reelt kan begynde at arbejde fremad.
En mulighed var selvfølgelig at de enkelte bestyrelsesmedlemmer (tre i alt) blev valgt for en periode på fire år, naturligvis forskudt for hinanden, så maksimum to medlemmer kunne gå på samme tid. Problemet med denne løsning er nok, at mange ikke vil lade sig vælge for fire år.

Ulemper ved årlig GF:
- Arbejdet med at arrangere årligt arrangement.
- At "nyhedens" interesse kan gå lidt af, hvis noget finder sted for ofte.
- Om vi har mulige foredragsholdere nok, der skal udskiftning til både person- og emnemæssigt.

Fordele ved årlig GF:
- Fast aktivitet hvert år (ikke nødvendigvis i Danmark, gerne på skift i alle lande).
- Mulighed for kontinuerlig udskiftning i bestyrelsen, så kontinuitet fastholdes.
- Nye medlemmer får hurtigere mulighed for at møde gamle medlemmer.
- Kontakter etableres og vedligeholdes nemmere.

Uanset fordele og ulemper er det i sidste ende medlemmerne der skal afgøre, om de ønsker en årlig GF eller ej. Derfor vil vi gerne at du, som medlem, kommer med dine betragtninger, ideer og forslag, så vi i god tid inden næste GF har et solidt grundlag for at træffe en eventuel beslutning om ændring af vedtægterne.


På bestyrelsens vegne
Kai Qvist
Erik Lind Larsen
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 00:40:08
Jeg sender en mail med noget som det måske ville være værd at kigge på
Rolf Lindström
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 08:50:52
Kolla hur Killisällskapet har det ordnat. Möte vart År skiftar då mellan Sverige,Norge och Danmark det fungerar bra.
Alf Stalsberg
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 12:19:54
Jeg er vel kanskje ikke den rette, men jeg kommer gjerne med noen synspunkter. Årlig arrangement syntes jeg høres flott ut. Kombinert med Generalforsamling og ungeføder weekend samme helg, slik at det blir en del tørt og en del lærerikt og hygge. Det sosoiale er jo ofte det fineste. Blir generalforsamling vært år er det jo lettere å velge folk til styret, på like og ulike år og to år av gangen. Foredragsholdere skulle det vel være greit å få tak på, det må vel ikke nødvendigvis være BARE om levendefødere.
Vel dette var bare en kort kommentar.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 12:38:28
Hej Alf

Du er jo medlem - så hvis du logger dig ind, kan du skrive direkte i forummet - så slipper Kai eller jeg for at godkende dit indlæg :-)

En af de ting, du skriver, er jeg nok ikke enig i. Foredragene BØR handle om levendefødende fisk. Der kan så også være tale om mere gennerelle emnner (biotoper, adfærd med mere), hvor hovedvægten lægges på levendefødende. Men levendeføddende fisk skal stå i centrum for det. Det er derfor, vi er her som selskab :-)
Der er også emner nok at tage fat på - og forskere og også mange andre, der kan holde foredrag. Men det skal også være på et niveau, hvor alle kan være med (formidlingen skal altså også være ok, og det kan somme tider og hos nogle knibe lidt).. Jeg tror også, det kan lade sig gøre - men det kan kræve en indsats fra arrangørerne.
Lillian Werliin
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 15:58:19
For mig at se hænger de også sammen med at der er en stor arbejdsbyrde knyttet til disse møder og de involverede er alle travle folk. Ofte er det de samme i foreningen som står for blad, bestyrelse og arrangementer og på et tidspunkt brænder selv den største flamme ud. Især hvis ikke opbakningen er mærkbar.
Det ideele ville selvfølgelig være generalforsamling hvert år og nu bringer jeg sikkert et gammelt tema op, men umiddelbart synes jeg der burde være mindst 4 personer i bestyrelsen og en fra hvert land.
Det er sikkert ikke realistisk, men ja det er min ringe menning.
Lillian Werliin
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 15:59:17
Nå ja min menning er nu heller ikke så ringe;)
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 17:00:46
Nej din mening er bestemt ikke ringe :-)

Jeg er dog ikke enig :-)

Det vigtigste er, at nogle vil stå for arrangementerne og andre aktiviteter - gerne med støtte fra det ikke helt ringe "apperat", PS efterhånden har. Om de så hedder kontaktpersoner, bestyrelssesmedlemmer eller hvad er mindre afgørende. Hvordan det præcist er organiseret, betyder mindre (væsken i flasken er vigtigere end flasken selv *S*).

Det bedste er en lille bestyrelse med klart definerede arbejdsopgaver - og at der er så opgaver, der varetages af andre (kontaktpersoner for landene, udlandskontakt, redaktør osv.). I dag med internet betyder det ikke så meget, hvor bestyrelsesmedlemmerne kommer fra - og det samme gælder de andre opgaver. For mig er det en styrke ved PS i forhold til organisationer med store bestyrelser (hvor nogle af medlemmerne ikke har klart definerede opgaver) - det er i hver fald min erfaring (ikke mindst fra andre foreninger, hvor det virkelig er et problem) :-)
Ole Vandborg
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 17:01:38
Nu har jeg ikke været i poecilia så længe, så har ikke erfaring med hvordan det foregår. Som jeg har forstået det, så afholdes der ungeføderweekend hvert andet år, med international deltagelse og foredrag af stor kvalitet. Hvert andet år, forskudt for ungeføderweekenden, afholdes der så et "midtvejsmøde", denne gang af mere national karakter, men stadig med afholdelse af foredrag af høj kvalitet. Hvis der alligevel afholdes et arrangement hvert år, hvor stor er den ekstra arbejdsbyrde så for at afholde generalforsamling på midtvejsmødet?

Et problem jeg umiddelbart kan se, er at langt fra alle kan/vil rejse udenlands hvert eneste år, "bare" for at deltage i en generalforsamling. Jeg kan, som mit liv er lige nu, i hvert fald ikke rejse udenlands hvert forår.

Nå, er nødt til at stoppe nu - kommer forbi tråden senere :-)

/OIle
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 17:09:20
Midtvejsmødet er en nyskabelse - bortset fra det har du helt ret, Ole :-)

Men der er også Stavangermødet, som er en stor norsk Poecilia-begivenhed. En GF vil være fin, hvis vi kan skifte mellem Sverige, Norge og Dannmark knyttet til lignende internationale arrangementer i de enkelte lande - i sidste ende er det både et spørgsmål om, hvorvidt folk vil rejse hvert år - og om der er nogle til at arrangere møderne og weekenderne...Det kan bestyrelsen/styrelsen jo simpelthen ikke vide - slet ikke det første :-)
Kai Qvist
Skrevet d. 24/03-2008
kl. 19:32:34
Dejligt med lidt forskellig respons fra medlemmerne ;-)

At jeg er fortaler for årlige GF'ere vil jeg ikke ligge skjul på, da jeg personligt ser flere fordele end ulemper.
Foruden de praktiske ting omkring valg og lignende, er der også et meget stor socialt aspekt at tage i betragtning - som også Alf er inde på.

Hvad angår arbejdsbyrden omkring GF'ere (og andre møder), kan den groft opdeles i to faser:
1. Selve planlægningen med finde lokaliteter, foredragsholdere, hjælpere og lignende.
2. Selve afviklingen med deraf følgende koordinering og aktiviteter.

Punkt 1. er for mig den mest udfordrene del, og kan - efter min overbevisning - sagtens laves af en person alene uden man får stress. Når man først kommer til selve punkt 2. kan man ikke rigtig gøre mere, kun se om det man i første omgang havde planlagt virker. Det er dog utroligt vigtigt man lære af de fejl, som alle arrangemeneter trods alle forberedelser og gode intentioner har.
Den tidligere bestyrelse gjorde sig store erfaringer med den første weekend vi lavede, da vi meget groft undervurderede arbejdsbyrden. Det var naturligvis vores egen fejl (vi afviste selv hjælp fra medlemmer som tilbød sig), en fejl vi lærte meget af ;-)

Som vores vedtægter er opbygget i dag, har bestyrelsen rent faktisk meget frie rammer til at uddelegere arbejde/funktioner. Det behøver derfor ikke være bestyrelsen der står for at planlægge og afvikle et arrangement, det kunne uden problemer være en person udvalgt hertil.
Som eksempel kan nævnes Stavangermøtet, som afvikles helt uden indblanding fra bestyrelsen. Det har indtil nu virket fint, og jeg har ingen grund til at frygte for fremtidige møder.

For at undgå for meget arbejde under selve afviklingen, så både bestyrelse og hjælpere også kan få noget ud af et arrangement, kan man så vælge at betale sig fra de fleste opgaver.
Seneste GF havde en deltagerpris på DKK 485,00 pr. person (hvilket er en meget lav pris for en hel weekend - fredag til søndag - med overnatning og bespisning) men for blot DKK 215,00 mere pr. person kan man lave et tilsvarende arrangement hvor alt er inklusiv - endda med bedre indkvarterings forhold. Det er stadigvæk en meget lav deltagerpris pr. person, og da en GF ikke burde komme som en overraskelse er det muligt for de enkelte medlemmer at planlægge i god tid.

Det er selvfølgelig ikke alle der kan/vil rejse til en GF hvert år, men hvis vi på skift holder GF i DK, SE og NO kan det måske betyde, at medlemmer som normalt ikke vil møde op, pludselig ser en mulighed for at deltage. Det vil måske kunne give flere input til selskabet, og ikke mindst måden at drive det på.

At udvide bestyrelsen tror jeg ikke p.t. vil være en god ide, det vil kun betyde flere "problemer" i driften. Vi har gennem mange år haft en lille, men effektiv, bestyrelse, hvor man på grund af antallet hurtigt er kommet overens omkring drift og holdninger.

-kq
Evert Karlsson
Skrevet d. 25/03-2008
kl. 18:11:51
Det vore intressant att åka till Midtvejsmöde i Nr. Broby. Men det ligger för långt bort.
Det tar en dag att åka bil dit. Även Stavangermötet är för långt bort. Det finns ju mer centrala platser för alla tre länderna.
Ole Vandborg
Skrevet d. 26/03-2008
kl. 20:15:33
--------------------------------
Kai Qvist skrev:

Seneste GF havde en deltagerpris på DKK 485,00 pr. person (hvilket er en meget lav pris for en hel weekend - fredag til søndag - med overnatning og bespisning) men for blot DKK 215,00 mere pr. person kan man lave et tilsvarende arrangement hvor alt er inklusiv - endda med bedre indkvarterings forhold.
--------------------------------

Den forstår jeg ikke helt Kai - hvad får man ekstra for de 215,- dkr? Og ja, du har da ret, 500 - 700 dkr for et weekendophold med mad og overnatning er da ekstremt billigt! Man skal dog ikke glemme at det er blevet dyrt i transport, foruden tiden der går med transporten.

Men i sidste ende er det vel de folk der ender med at sidde med den "store opgave", at arrangere en GF, der skal bestemme om det er muligt. Hvis de ikke mener at de har overskud til at arrangere det hvert år, så skulle man måske lade være. Er der omvendt en eller to personer pr. medlemsland, der frivilligt melder sig til at forestå planlægningen af GF i det år det skal holdes i deres hjemland, så kan jeg ikke se det store problem i at afholde GF hvert år. Og dog, bestyrelsen skal selvfølgelig acceptere at de er tvunget med til GF hvert år, selvom det medfører en længere....

/Ole
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 26/03-2008
kl. 20:26:55
I stedet for, at bestyrelsens "koner" eller anndre står en hel weekend i køkkenet, sørger stedet blandt andet for maden. Der er ikke nogen rengøring for bestyrelsen (eller andre) bagefter.
Et kursuscenter eller et vandrerhjem i stedet for en "spejderhytte". Det er det, man får.

Konceptet bruges i mindre format her ved midtvejsmødet - og også ved den næste GF, kan jeg godt røbe...og det vil altså stadig være både billigt og godt !

Du har ret i, at transporten koster for os alle - også når vi herfra tager f.eks. til Stavanger. Og den overvejelse, vi hver især må gøre handler selvfølgelig om tidsforbrug og penge: Skandinavien er stort.

Personligt hælder jeg mest til, at vi prøver med årlige GFere, hvor vi tilstræber, det bliver på skift i alle tre lande - men det kommer også til at afhænge af, om der er nogle til at stå for det lokalt i alle tre lande (ellers bliver det måske i en periode kun i to, men det skal vi prøve at undgå) - det skal altså virkelig tilstræbes.

Hvis det viser sig ikke at fungere med årlige GFere, kan man jo altid ændre det igen :-)
Kai Qvist
Skrevet d. 26/03-2008
kl. 22:56:57

--------------------------------
Ole Vandborg skrev:
--------------------------------
Kai Qvist skrev:

Seneste GF havde en deltagerpris på DKK 485,00 pr. person (hvilket er en meget lav pris for en hel weekend - fredag til søndag - med overnatning og bespisning) men for blot DKK 215,00 mere pr. person kan man lave et tilsvarende arrangement hvor alt er inklusiv - endda med bedre indkvarterings forhold.
--------------------------------

Den forstår jeg ikke helt Kai - hvad får man ekstra for de 215,- dkr? Og ja, du har da ret, 500 - 700 dkr for et weekendophold med mad og overnatning er da ekstremt billigt! Man skal dog ikke glemme at det er blevet dyrt i transport, foruden tiden der går med transporten.

Men i sidste ende er det vel de folk der ender med at sidde med den "store opgave", at arrangere en GF, der skal bestemme om det er muligt. Hvis de ikke mener at de har overskud til at arrangere det hvert år, så skulle man måske lade være. Er der omvendt en eller to personer pr. medlemsland, der frivilligt melder sig til at forestå planlægningen af GF i det år det skal holdes i deres hjemland, så kan jeg ikke se det store problem i at afholde GF hvert år. Og dog, bestyrelsen skal selvfølgelig acceptere at de er tvunget med til GF hvert år, selvom det medfører en længere....

/Ole
--------------------------------

Jeg kan se Thue allerede har været så venlig at uddybe hvad jeg mente, selvom jeg her efterfølgende godt kan se, at jeg ikke havde udtrykt mig klart nok - beklager.

Hvad angår priser, transport og lignende er det jo altid en individuel afgørelse, om det er "for meget" at ofre på sin hobby på et givent tidspunkt. Livet er nu engang et spørgsmål om tilvalg og fravalg ;-)

-kq
Lillian Werliin
Skrevet d. 27/03-2008
kl. 08:59:15
Søren Kirkegaard har ikke levet forgæves KQ;)
Jeg mener stadig at man skal tilstræbe eller direkte lovgiv om at bestyrelsen ikke udelukkende å komme fra et land, på den måde undgår man at selskabet bliver et "dansk" eller "norsk" foretagende i medlemmernes øjne.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 27/03-2008
kl. 09:20:03
Det afgørende er, at organisationen fungerer - ikke hvor bestyrelsesmedlemmerne kommer fra.
Jeg tror, det er vigtigere, at der foregår noget i hvert land - at kontaktpersonerne og andre aktive i de enkelte lande fungerer og sikrer, at der sker noget - fremfor formelle krav til bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen skal først og fremmest koordinere. Kun hvis noget IKKE fungerer, er der reelt tale om at gribe ind og "styre".
Vi kan sagtens have en effektiv bestyrelse med medlemmer fra flere lande, fordi den vigtigste kommunikationslinie er nettet (og tildels telefon) - men det bør ikke være et formelt krav. I værste fald vil det ødelægge mere, end det gavner. Igen: Det er indholdet i flasken mere end flasken selv, der er vigtig :-)
Hvor vi overhovedet kan, skal vi undgå formelle og bureaukratiske krav.
Kai Qvist
Skrevet d. 27/03-2008
kl. 13:29:07

--------------------------------
Lillian Werliin skrev:
Søren Kirkegaard har ikke levet forgæves KQ;)
Jeg mener stadig at man skal tilstræbe eller direkte lovgiv om at bestyrelsen ikke udelukkende å komme fra et land, på den måde undgår man at selskabet bliver et "dansk" eller "norsk" foretagende i medlemmernes øjne.
--------------------------------

Hvis man i vedtægterne har krav om at bestyrelsen skal bestå af mindst et medlem fra hvert land, kan vi hurtig komme i problemer. Hvad skal der så ske, hvis der i et givent land ikke er nogen der ønsker at stille op?
I øvrigt enig med Thue, indholdet er vigtigere end flasken.

-kq
Henning Vibæk Buus
Skrevet d. 28/03-2008
kl. 21:36:30
tidligere var der et julemøde i Norge transport udgiften herfra hvor jeg bor (Aalborg) var omkring 1600-1800DKr det betalte jeg gerne for det var noget som jeg ville deltage i og hvis det var muligt var vi flere i hver bil og delte udgiften på den måde blev det billigere i kunne jo gøre det samme i Sverige og Norge.
Christina Ghiasvand
Skrevet d. 29/03-2008
kl. 00:58:54
I början av tråden så diskuterades det om det var bra eller ej med en generalförsamlign varje eller vartannat år. Sedan så diskuterades det om det var bra eller ej om styrelsen böts ut helt vid dessa tillfällen.

Jag ser det som två helt fristående frågeställningar. Styrelsesammansättningen kan ju bestämmas så att vissa poster väljs för två år. Dessa skulle kunna vara strategiska som tex ordförande, vice ordf och kassör. Andra poster kan väljas för ett år i taget. Därmed är ju inte sagt att turnusen utfaller precis så, utan helt enkelt att möjligheten finnes att begränsa turnusen och fördela den mellan de olika posterna.

Vad det gäller mötena så kan de aldrig bli för många ;-)

Tyvärr så är den privata penningpungen ofta den begränsande faktorn, så är det nog för oss alla.

MvH
Christina G
Kjell Fohrman
Skrevet d. 29/03-2008
kl. 12:42:21
1/ Tror det är bra med ett årsmöte varje år
2/ Det låter ju bra att alla skall väljas för 2 år och att halva styrelsen avgår vid varje årsmöte för kontinuitetens skull. I praktiken så tror jag att det inte spelar någon roll.
Jag tycker att det är bättre att välja alla poster på ett år istället för 2 eftersom det är lättare att få nya att gå med på att ställa upp i 1 år (2 år känns väldigt långt om man inte är riktigt säker) och att det också är lättare att få de som sitter i styrelsen att ställa upp på omval på 1 år än i hela 2 år ytterligare.
Visst finns det då en risk att många väljer att avgå ett år, men OM den situationen skulle uppstå (jag har under årens lopp deltagit i runt 300-400 årsmöten i olika organisationer och aldrig varit med om detta) så beror det i så fall snarare på att styrelsen fungerar så uselt att den borde bytas ut ;)
3/ Var styrelsen skall befinna sig är också en ekonomisk fråga - om alla är väldigt utspridda så blir det väldigt dyrt att samla alla till möten.
Jag tycker därför att det är bättre att styrelsen är geografiskt relativt samlad. Däremot så kan jag tycka att de kontaktpersonerna i de övriga länderna åtminstone en gång om året kallades till ett styrelsemöte där en av frågorna på dagordningen var hur man skulle kunna aktivera intresset ytterligare i dessa länder.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 29/03-2008
kl. 12:57:01
Det er også en model, som minder noget om den, vi har nu - og som måske heller ikke er så ringe.

Omkring styrelsens sammensætning skal det siges, at de fleste afgørelser i dag tages pr. email - og at egentlige bestyrelsesmøder ikke finder sted ofte. Før internettets tid var betragtningen om geografi aldeles korrekt og noget, der spillede ind.

Jeg tror heller ikke (sådan opfatter jeg også Kjells indlæg), at modellen i sig selv spiller nogen større rolle. Det afgørende er, hvad der foregår indenfor rammerne af den :-)
Kjell Fohrman
Skrevet d. 29/03-2008
kl. 13:05:17

--------------------------------
Thue Grum-Schwensen skrev:

Jeg tror heller ikke (sådan opfatter jeg også Kjells indlæg), at modellen i sig selv spiller nogen større rolle. Det afgørende er, hvad der foregår indenfor rammerne af den :-)

--------------------------------
Nej då fungerar allt bra - inga problem att få folk att ställa upp i styrelsen, medlemstillströmningen är OK etc. så finns det väl ingen större anledning till att ändra alls.
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 29/03-2008
kl. 13:33:08
Det er jo et dejligt idealbillede :-)

Selv er der om ikke problemer, så er der udfordringer. En af PS´s store udfordringer er at få flere medlemmer i Sverige, så medlemstallet ikke er så skævt som i dag (med ganske mange i både Norge og Danmark, men kun få i Sverige). Og der har Christina helt ret - at det at vi i Sverige ikke har kunnet holde møder på samme måde som i Norge og Danmark kan være en af forklaringerne.

En af ideerne med det her at at forsøge at få arrangeret disse møder i forbindelse med GFerne på skift i alle tre lande - det kan også opfattes som en opfølgning i forhold til den kampagne overfor foreninger, vi netop har haft i Sverige - som har givet et par nye medlemmer og positiv respons fra flere.

Noget andet handler selvfølgelig om at sikre både kontinuitet og fornyelse i forhold til bestyrelsen. Sidste år var der én udskiftning - og det er vist første gang i mange år, der har været det.

Generelt har PS det i øvrigt ikke så skidt, så det er bestemt ikke udgangspunktet for, at vi i bestyrelsen har lagt op til denne debat. Det skal understreges !

Men når jeg skriver, at indholdet er vigtigere end rammerne, mener jeg det faktisk. Vi kan IKKE strukturere os ud af problemer/udfordringer. Men vi kan måske arbejde os ud af dem - hvis vi for eksempel får jævnlige, gode og indholdsrige (også socialt) arrangementer i alle tre lande, tror jeg for eksempel, at det er langt vigtigere end hvor mange, der sidder i bestyrelsen, og hvor ofte de vælges :-) At vi har nogle personer både i og udenfor bestyrelsen, der vil med til at sørge for, at vi kan få det, er selvfølgelig ikke bare vigtigt, men afgørende - men det har heller ikke i sig selv noget med strukturen at gøre....;-)

Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 29/03-2008
kl. 13:37:17
Ja, undskyld - det var i enm anden tråd, Christina gav udtryk for det synspunkt. Men det ændrer ikke ved, at hun bestemt kan have en pointe der (for ikke at sige, at hun kan have ret) :-)