Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Goodeidae

Tilbage til forum

Nye arter af goodeider.

Følg denne post: Du har her mulighed for at følge denne post. Dvs. at du fremover vil modtage en email hver gang der er nyt i denne post.

Din email:

Forfatter / Dato Emne
Martin Tversted
Skrevet d. 07/12-2007
kl. 23:29:44
Ja, lidt ekstrabladsagtigt, men noget skal jo fange folk. Der er ikke beskrevet nye arter.
Men, jeg har netop modtaget det nyeste nummer af American Currents, bladet for North American Native Fishes Association. Dette er i gang med en gennemgang af alle nordamerikanske fiskearter og deres status i naturen, med tilhørende kommentarer. I nr 4, Vol 33, 2007 gennemgåes de ungefødende, der lever i det geologiske nordamerika og dermed også goodeiderne. Forfatteren har haft en del kontakt med Dr. John Lyons, og mange personlige kommentarer fra denne er med i teksten. Blandt andet om hvor man kan forvente, at der vil blive beskrevet nye arter i fremtiden. Det drejer som om eksisterende arter hvor der er så stor geografisk og genetisk variation mellem de enkelte populationer, at der kan være grundlag for at opstille helt nye arter.
Følgende arter kan forventes at blive opsplittet i flere arter: Allotoca dugesii, Illyodon furcidens, Xenotoca eiseni, Xenotoca variata, Zoogoneticus quitzeoensis.
Egentlig er der ikke så meget nyt for dem, der har beskæftiget sig længe med goodeider, det er alle arter hvor vi har undret os over, at der ikke har været arbejdet mere seriøst med artsbeskrivelserne. I de senere år har vi kun set mere søgte beskrivelser som fx Girardinichthys irenae, der med lidt god vilje blot giver en formel beskrivelse af en naturlig variation hos Hubbsina turneri og dog heller ikke er alment anerkendt.
Det er også spændende om Webbs foreslåede slægtsnavn "Xenotichthys" snart bliver officielt opstillet for arterne X. eiseni og X. melanosoma. Ved en sådan lejlighed kunne man passende opsplitte X. variata i flere arter. Der er selv for en amatør milevidt mellem fiskene fra lokaliteterne Jesus Maria og Zacapu. Både i udseende og tilpasning til deres miljø. Den ene skinnende og varmetolerant, den anden grov, grim og kuldetolerant.

Martin
Guy Eric Palm
Skrevet d. 08/12-2007
kl. 16:42:36
När man läser detta så förstår man varför det är så viktigt att inte blanda olika populationer med varandra. Poecilia borde bli lika nogranna som killifolket som är mycket duktiga på att angiva fångstplats och år. Som det är nu är risken mycket stor att man korsar olika arter,
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 08/12-2007
kl. 19:03:13
Enig.

Det er også derfor, det er vigtig at skelne mellem stammer med fangststed og akvariestammer - og det er de første, der kan anvendes i bevaringsarbejde (også for bevare art og variation i akvarierne).

Men man kan selvfølgelig sagtens have fornøjelse af de andre også :-)

De bedste hilsener

Thue
Henning Vibæk Buus
Skrevet d. 09/12-2007
kl. 02:17:53
artsakvarier er vejen frem ingen problemer med krydsninger. også meget nemmere for en selv.
Martin Tversted
Skrevet d. 09/12-2007
kl. 13:20:51
Det forklarer i alle fald hvorfor vi er nogle der går meget op i lokaliteterne. Dette er ikke snopperi, men simpelthen en nødvendighed. Jeg arbejder endvidere også med bestemte grupper af kaktus og her er artsopdelingerne endnu mere uafklarede. Ofte er den mest sikre information om hvad man har, en lokalitet.
Det er korrekt at der er tradition for hos killifolk at gå mere op i lokaliteterne, men jeg synes at poeciliafolkene er kommet godt med. Ud fra en artsbevaringsmæssigt synsvinkel har ikke lokalitetsfisk ingen værdi. Men derfor kan de jo godt være gode fisk at holde. Jeg har selv nogle pragtfulde orange/grønne Xiphophorus ((helleri x variatus) x nezahualcoyotl)...
Lillian Werliin
Skrevet d. 10/12-2007
kl. 00:58:38
Var der ikke grundlag for en artikel til bladet her Martin?
Lars Vig Jensen
Skrevet d. 10/12-2007
kl. 22:04:12
Martins indlæg viser at det er overordentlig vigtigt at vi, som hobbyfolk, holder styr på vores stammer af fisk. Det gælder både med hensyn til fangstlokaliteten for de enkelte stammer og deres fangstår. F.eks kan en art med to stammer der er fanget det samme sted, men med hvert sit fangstår, i virkeligheden godt være to forskellige arter. En række af goodeidearterne er overordentlige svære at skelne fra hinanden og som ”ikke videnskabsfolk” kan det gå galt når vi selv prøver at artsbestemme de pågældende fisk. Man kan sige at jo flere oplysninger man har om fiskene, desto bedre. Det er meget vigtigt at man giver disse oplysninger videre når andre medlemmer overtager overskudsfisk. Tit sker der det at oplysningerne efterhånden (som løgskaller) falder fra lidt efter lidt for hvert led den pågældende stamme kommer igennem, for til sidst at ende som en ”akvariestamme”. Har vi egentlig for få oplysningr om de enkelte stammer i vores artslister ?

Som Martin skitserer det, vil der sandsynligvis ske en opsplitning af enkeltarter til nye arter i nærmeste fremtid. Tilsvarende ved vi også at der er arter som sandsynligvis vil blive slået sammen til en fællesart i fremtiden. Det er vigtigt at vi, som hobbyfolk, bliver orienteret om denne videnskabelige omrokering af arterne når den er videnskabelig anerkendt, både af hensyn til os selv men også af hensyn til vores artslistefører som kan sætte fiskene ind i de rigtige kasser. Så derfor – meld tilbage hvis du et eller andet sted læser om ændringer af arts opdelingen.

Christina Ghiasvand
Skrevet d. 19/01-2008
kl. 03:14:54
Instämmer helt!