Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Forum: Ordet er frit

Tilbage til forum

min tanke

Følg denne post: Du har her mulighed for at følge denne post. Dvs. at du fremover vil modtage en email hver gang der er nyt i denne post.

Din email:

Forfatter / Dato Emne
Nils Johansson
Skrevet d. 29/10-2007
kl. 23:04:12
Hej!
Min tanke är så här
( rätta mig gärna där jag tänker fel )
1 Fiskar mår bäst i sin närmiljö.
2 Ska vi rädda fiskar gör vi det därför det bäst i deras närmiljö, bl a med hänsyn till vattenkemi etc.
3 Risk finns för fisk i fångenskap med hänsyn till parning/förändras och inte längre är den art, som ursprungligen fångades.
4 Kan vi räkna med att fisk från Skandinavien transporteras till t ex Mexiko för att utsättas i det vilda?
5 Finns någon risk med den inavel det ofelbart blir i ett akvarium?
6 Har föreningen enbart vetenskapligt intresse, eller också til lyst?
7 Är vetenskap fint och til lyst fult?
8 Vad är P S avsett för?
9 Har vi gräsrötter någon plats här eller är vi bara till besvär?
10 Jag skriver gärna fler frågor, om någon undrar

Hälsn Nils
Thue Grum-Schwensen
Skrevet d. 30/10-2007
kl. 09:12:16
At du gerne skriver flere spørgsmål, er jeg ikke i tvivl om. Det er også nemmere at spørge end at svare :-)
Jeg vil ikke svare på dem alle sammen. Bare komme med nogle få betragtninger.
I Poecilia Scandinavia har vi hverken lønnede eller proffessionelle. Vi er alle "græsrødder". Derfor har græsrødderne bestemt også en plads. Alle, der vil, kan yde en positiv indats i forhold til vores arbejde, arrangementer og udvikling. Og det er der også mange, der gør (den nye store udvidede redaktion på Poecilia Bladet er bare ét eksempel).
Nils stiller så en række relevante spørgsmål omkring bevaring af fisk.
1. Det vil kun være undtagelsesvist, at vi transporterer fisk herfra til Mexico - og det vil nok aldrig være direkte til udsættelse i naturen. De har også deres eget opdrætscenter i Morelia - Aqua Lab. I ét tilfælde er der sendt fisk fra Europa (England) til Aqua Lab for at sikre en stamme. Det vil aldrig blive det normale. Bevaring handler i øvrigt også om at bevare arterne i hobbyen og i vores akvarier.
2. Indavl er ikke noget stort problem i virkelighedens verden. Mange af de arter, vi her snakker om, indavler også voldsomt i naturen, da stammerne ofte lever relativt isolerede fra hinanden. Derimod kan der være et problem med genetisk forskellighed - hvor fiskene efterhånden bliver mere "ens" i fangeskab. I England er der lavet forsøg med genetisk forskellighed, som viser, at en art, der kun holdes i én gruppe i fangeskab, hurtigt mister genetisk diversitet, mens man i MEGET højere grad kan fastholde diversiteten, hvis man opdrætter i flere grupper og jævnligt skifter fisk mellem grupperne - også selv om udgangspunktet er det samme antal. Det gør vi jo faktisk lidt i Poecilia, når vi udbreder og bytter fisk, men indrømmet ganske og aldeles uorganiseret og usystematisk. I eksempelvis Aqua Lab (og også en række andre steder) arbejder man blandt andet mere systematisk med denne metode.
Til sidst. Lige som alle andre i selskabet, er jeg en glad amatør og en græsrod, der har et lønnet arbejde og et liv at passe ved siden af Poecilia Scandinavia. Derfor er der grænser for, hvor længe jeg vil have tid og kræfter til at blive ved med at svare på hele byger af spørgsmål - også fordi de kræfter, der lægges i og for selskabet måske også kan bruges bedre (og det er på ingen måde personlig ment).

De bedste hilsener

Thue

Martin Tversted
Skrevet d. 30/10-2007
kl. 16:53:13
Rolig Thue
der er ingen der siger at det kun er dig der skal svare på spørgsmålene i dette forum. Selvom du nu går det rimeligt godt...
1. fisk trives oftest bedre i det miljø de er skabt i. Men som med alt andet på denne jord så er naturen foranderlig, og af forskellige årsager vil et miljø altid på et eller andet tidspunkt ændre sig, det kan være tørkeår eller parkeringspladser der får et habitat til at ændre sig. Mange af de arter vi arbejder med og killifisk af fx slægterne Valencia, Aphanius og Cyprinodon lever i habitater der langsomt er ved at tørre ud, eller hvor der sker en udvikling i befolkningen der går at det bliver nødvendigt at ændre deres habitat i negativ retning. Fisk trives ikke altid bedst i naturen.
2. Nej - desværre.
3. Nej, arter ændre sig. Specielt i fangenskab, nogle hurtigt som guppy, andre stort set ikke målelig som fx goodeider hvor vi har stammer der er 50 år gamle og stadigt trods indavl, fungerer som vildfisk og som vil kunne klare en udsætning.
4. Det er der ikke rigtigt nogen grund til, hvis habitatet er ødelagt eller hvis de selv har fisk behøver de ingen. Medmindre man naturligvis ønsker at supplere genetikken hos den lokale stamme.
5. Ike hos ungefødende. Alle såkaldte 'indavlsproblemer' hos ungefødende eller killifisk skyldes forkert fodring, forkert årstidsvariation, forkert udvælgelse af avlsfiskene.
6. Begge dele.
7. Med hensyn til græsrødder så findes der en række arter og lokaliteter af ungefødende og killifisk der KUN eksisterer i dag pga hobbyfolk! Naturligvis har vi en berettigelse. Zoologiske haver etc har simpelhen ikke en kapacitet til at køre med alt for mange ikker-kommercielt interessante arter.

Martin


------------------------------
Nils Johansson skrev:
Hej!
Min tanke är så här
( rätta mig gärna där jag tänker fel )
1 Fiskar mår bäst i sin närmiljö.
2 Ska vi rädda fiskar gör vi det därför det bäst i deras närmiljö, bl a med hänsyn till vattenkemi etc.
3 Risk finns för fisk i fångenskap med hänsyn till parning/förändras och inte längre är den art, som ursprungligen fångades.
4 Kan vi räkna med att fisk från Skandinavien transporteras till t ex Mexiko för att utsättas i det vilda?
5 Finns någon risk med den inavel det ofelbart blir i ett akvarium?
6 Har föreningen enbart vetenskapligt intresse, eller också til lyst?
7 Är vetenskap fint och til lyst fult?
8 Vad är P S avsett för?
9 Har vi gräsrötter någon plats här eller är vi bara till besvär?
10 Jag skriver gärna fler frågor, om någon undrar

Hälsn Nils
--------------------------------