Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

VI International Livebearer Weekend

Internationally known speakers

Scandinavias biggest auction of livebearing fishes

May 2nd-4th 2014, Holbæk, Denmark

Se program - Læs om foredragsholderne  - Deltagere - Auktionsliste

Program - About the Speakers - Registration - Participants - Auction-list

 • Foredrag
 • Tilmelding
 • Auktionsliste
 • Priser

Hvert andet år holder Poecilia Scandinavia en international ungeføderweekend om ungefødende fisk. Men med Poecilias 40 års jubilæum er der også ungeføderweekend i 2014.

Det er den sjette ungeføderweekend

Arrangementet er den 2.-4. maj 2014 i Holbæk.  

Foredrag mm. foregår i "Kuben" et auditorium knyttet til Holbæk Seminarium".

Overnatning sker på det nærliggende vandrehjem. Holbæk Vandrerhjem, Sidesporet.Har du ideer til indholdet, så giv et prej til arrangementsgruppen, der indtil videre består af:

 • Malin Lindqvist,
 • Jørn Klinge,
 • Kim Walther
 • Thue Grum-Schwensen 

Foredrag:

Gil Rosenthal, professor og forsker i sværddragere, University of Texas, Austin, USA. Han driver også en forskningsstation i Mexico og er specialist i sværddragere i det nordlige Mexico samt hybrider (krydsninger), der foregår mellem arter i naturen.

Michael Kempkes, Tyskland. Han har skrevet eller været medforfatter til flere bøger, blandt andet Aqualogs "All livebearers and halfbeaks", flere bøger om guppyer og senest den nye bog om goodeider. Han taler om levendefødende fisk i Florida, USA - blandt andet på baggrund af flere rejser.

Kees de Jong, tidligere formand for Poecilia Netherland. Med i internationalt samarbejde omkring ungefødende fisk på flere planer. Både i Europa og udenfor. Har desuden rejst meget i blandt andet Mexico.

Festtale lørdag aften:
Poecilia Scandinavia fylder fyrre i 2014, og derfor bliver der ved middagen lørdag en festtale om Poecilia Scandinavia i 40 år.

Æresmedlem Erik Lind Larsen, der var med til at stifte Poecilia Scandinavia i 1974, holder festtalen.

Læs mere om foredragsholderne

Se programmet

Priser
Grundpakke - lørdag uden måltider: 25 DKK for medlemmer, 50 DKK for ikke medlemmer inklusive kaffe, te, men ingen måltider.
 
Tillæg:
 • Frokost lørdag (3 halve sandwich): 60 DKK for alle
 • Festmiddag lørdag, hvor 40 års jubilæum også fejres: 300 DKK for medlemmer, 350 DKK for ikke-medlemmer. Forret, buffet og kaffe/te med kage bagefter.
Lørdag inklusive både frokost og middag kommer for medlemmer til at koste 385 DKK og for ikke-medlemmer 460 DKK.
 
Lørdag kun med frokost 85 DKK for medlemmer og 110 DKK for ikke-medlemmer.
 
Lørdag uden måltider 25 kroner for medlemmer og 50 DKK for ikke-medlemmer. 
  
Ellers kan man selv regne sig frem til de øvrige priser.
 
Tilmelding
Tilmelding er lukket. Der er dog enkelte ledige pladser også med overnatning. Kontakt 2014@poecilia.org hvis du er interesseret.


Auktionsliste
Send venligst en liste til: artsliste@poecilia.org med de fisk, du forventer at tage med til auktionen på VI International Livebearer Weekend så hurtigt som muligt.

Det betyder, at folk kan være lidt forberedt på auktionen og drømme om, hvad de kan at få med hjem.

Listen vil være foreløbig og med forbehold for alle uventede hændelser.

Udflugter
Udflugt søndag til "Den Blå Planet" , København, for dem, der ønsker at deltage. Vi kan have to former for udflugter - den ene med en guide på "Den Blå Planet", og den anden uden. Den første vil koste højst fra 550 kr. (ca. 74 euro) og ned i entré (inklusive guiden) - afhængig af antallet af deltagere. Uden en guide vil entreen koste fra 160 kr. (ca. 22 euro) og ned - afhængig af antallet af deltagere.

Du skal selv betale entré og transport. Det er ikke medtaget i priserne for Ungeføderweekenden. Bemærk: Når du booker, skal du notere, hvis du ønsker at deltage og i så fald, hvilken af de to mulige udflugter, du ønsker at deltage i. Vi bliver nødt til at vide det senest den 23 . marts 2014. Vi har den samme frist for booking af overnatning(er).  Du kan notere det, når du bestiller weekenden. Udflugt(er) gennemføres, hvis tilslutning er stor nok.


About
 • Lectures
 • Registration
 • Auction-list
 • Prices
Every two years Poecilia Scandinavia hosts an international livebearer weekend on livebearing fish. However Poecilias 40th anniversary means, that they will also host a livebearer weekend in 2014. This will be the 6th livebearer weekend. The 7th will be in 2016.
 
The event takes place from May the 2nd to May the 4th 2014 in Holbæk, Denmark, approximately 40 minutes by train from Copenhagens international airport, Kastrup.
 
Lectures etc. will take place at “Kuben” which is an auditorium connected to “Holbæk Seminarium” – a teacher academy.
 
Participants can sleep at the hostel “Holbæk Vandrerhjem, Sidesporet”, which is located nearby.

The event committee consists of Malin Lindqvist, Jørn Klinge, Kim Walther and Thue Grum-Schwensen.

 
Lectures:
Gil Rosenthal, professor and scholar, Swordtails, University of Texas, Austin, USA. He also runs a research station in Mexico and is a specialist concerning Swordtails in Northern Mexico as well as hybrids which take place in nature.

Michael Kempkes, Germany, author and co-author of several books including Aqualogs "All livebearers and halfbeaks", several books on guppies and most recently a book on goodeids. He will talk about livebearing fish in Florida, USA – based among other things upon his travels.

Kees de Jong. Former president of Poecilia Netherland. He have worked with international cooperation in the hobby as well as outside the hobby, but always with livebearing fishes. He have travelled a lot in Mexico and other places.

Anniversary speech Saturday evening
:  Poecilia Scandinavia will turn 40 years in 2014. At the dinner Saturday Evening there will be an anniversary speech about Poecilia Scandinavia’s 40 years.

Honorary member Erik Lind Larsen, who helped found Poecilia Scandinavia in 1974, will give the anniversary speech.

Read more about the Speakers

Read the Program

Prices
Basic Package, only saturday: 25 DKK (app. 3,5 Euro) for members (including members of all sisterorganisations in Europe and USA) , 50 DKK (app. 7 Euro) for non-members, including coffe, tea, but no meals at all.

Additions:

 • Lunch saturday (3 half sandwiches): 60 DKK (app. 8 Euro) for all
 • Celebration dinner saturday – with celebration of Poecilia Scandinavias 40 years anniversary: 300 DKK (app. 41 Euro) for members, 350 DKK (app. 47 Euro) for non-members. Starters, buffet and coffee/tea with cake afterwoods.

Registration
Registration are closed, but contact  2014@poecilia.org if you still want to participate.

Auction-list
Send a list to: artsliste@poecilia.org with the fish you expect to bring to the auction at the VI International Livebearer Weekend.

This means that people can be a little prepared for the auction and dream about what they can get home.

The list will be provisional.

Excursions
Excursion sunday to ”The Blue Planet”, Copenhagen, for those who will leave later in the day and for those who want to attend. We can have two kinds of excursions – one with a guide at ”The Blue Planet” and one without. First one will cost at most from 550 DKK (app. 74 Euro) and down in entrance-fee (including the guide) - depending on the number of participants. Without a guide the entrance-fee will be at most from 160 DKK (app. 22 Euro) and down - depending on the number of participants.
 
You will have to pay the entrance fee and transport yourself. It is not included in the prices of the livebearer weekend. Please note when you book if you want to go and in that case which of the excursions you want to participate in. We will have to know on 23. march 2014 at the latest – We have the same deadline for booking with accommodation. You can note it when you book!
Excursion(s) will be implemented if enough sign up.