Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Vem och vad är Poecilia Scandinavia ?

I stort sett alla akvarister stiftar vid en eller annan tidpunkt bekantskap med ungfödande akvariefisk. Bland de mest kända är guppy, svärdbärare och platy. Men det finns många fler spännande, och nya ovanliga arter.
Poecilia Scandinavia är ett nordiskt sällskap, som arbetar för att bevara och utbreda de ungfödande akvariefiskarna i naturform.

Vision
Visionens mål är att sprida kännedom om de levadefödande akvariefiskarna, och säkra deras överlevnad. Många av de ungfödande akvariefiskarna finns idag i stort sett endast som kulturformer, där man bevisligen har framavlat speciella färger, fenor eller former. Vi är inte emot kulturformerna, men om vi i hobbyn skall bevara fisk, som den ser ut i naturen, är en förening som vår dessvärre en nödvändighet.

Vad är en naturform
En naturform är en art, som har registrerad fågstlokalitet och fångstår, och som inte avlats med avseende på speciella egenskaper eller utseende. Önskemålet är att så långt som möjligt, bevara arten som den ser ut i naturen.

När vi i föreningen lägger tonvikt på att registrera fångstplats, beror detta på att det kan vara mycket stora geografiska variationer från lokalitet till lokalitet, gällande de flesta arter av ungfödande tandkarpar. Naturformer skrivs in i föreningens artlista med latinskt namn, fångstlokalitet och fångstår.

Art- och biotopbevarning
Vi deltar också i indirekta bevaringsprojekt rörande levandefödande fisk, som i naturen är hotade av utbyggnad av bevattningsanlägningar till jordbruk, eller föroreningar av annat slag. Vi samarbetar bland annat med ett universitet i Mexiko, då bevaring desvärre är mer aktuell än någonsin. Ökad industrialisering och befolkningstillväxt utgör ett stadigt växande hot i de områden, som den levandefödande akvariefisken härstammar från.

Historien bakom fisken
När vi registrerat fångstplats, och ofta också vem som infångade arten, samt hur den till sist hamnade i våra akvarier, förstår vi också fiskens historia. Historier, som vi gärna berättar för andra.

Artslistan
Ett viktigt redskap i föreningens arbete är just artlistan, som är baserad på berättelser fråm medlemmarna. Artlistan är ett bra redskap när man vill utvidga sitt bestånd av en art, eller man vill försöka sig på en ny art.

Poecilia-andan
Föreningen är känd för den mycket positiva ”Poecilia-andan”, där vi gärna ger och byter fisk bland medlemmarna, utan att låta oss involveras i pengar.

Inriktningen är att sprida arten så mycket som möjligt.

Natur kontra kultur
Vi är inte emot kulturformer, även om vi uteslutande arbetar med naturformer. Men vi motsätter oss kulturformer när den för med sig dåliga simegenskaper (som exempelvis ballong–molly) som då i vissa fall leder till reducerade eller uteblivna möjligheter till fortplantning.

Poecilia Bladet
Poecilia Scandinavia ger ut sin egen tidning, Poecilia Bladet, fyra gånger per år. Poecilia Bladet trycks helt i färg i A5 format, och inehåller alltid minst 32 sidor.

Alla medlemmar har möjlighet att skriva inlägg, det gäller både artiklar och inte minst egna erfarenheter.

Genom att vidarebefordra sina egna erfarenhetar till övriga medlemmar, kan man hjälpa andra medlemmar lättare med eventuella problem.

Nyhetsbrev
Ca tio gånger om året ger vi ut ett nyhets-brev via e-mail till alla medlemmar som vi har registrerade med giltig e-mailadress. Nyhetsbrevet har till uppgift är att informera medlemmarna om stort och smått, aktuella arrangemang, efterlysningar och liknande.

E-mail adress
Vi uppmanar alla våra medlemmar att uppge sin e-mailadress, om man har någon. E-mail är ett billigt och snabbt sätt att hålla kontakten med varandra på.

Poecilia Scandinavia är också för dig

Har du blivit intresserad av att bli medlem, är du naturligtvis välkommen att kika vidare på vår hemsida, där du samtidigt kan fylla i anmälningsformuläret online här.

Du är också välkommen att kontakta vår svenska kontaktperson (se liste over kontaktpersoner).

Poecilia Scandinavia online
Som den första akvarieföreningen i Norden, såg vi de möjligheter internet har att erbjuda. Vi har en snygg, och mycket funktionell, hemsida med nästan 4000 besökare varje månad.

Som medlem får du tillgång till en del extra service och funktioner. Till exempel:

  • Poecilia Bladet: Du kan hämta tidigare utgåvor som PDF.
  • Artiklar: Du kan läsa, och ladda upp, artiklar.
  • Artslista: Samlad artlista med direkt länk till medlemmen som har arten.
  • Medlemslista: Ständigt uppdaterad medlemslista, med möjlighet att rätta egna uppgifter.
  • Online artlistsuppdatering: ”Drop Down”-menyer visar dig snabb, smidig och precis inläggning av dina arter.