Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Hvem og hva er Poecilia Scandinavia ?

Stort sett alle akvarister stifter på et eller annet tidspunkt bekjentskap med de ungefødende akvariefisker. Blant de mest kjente er guppyer, sverddragere og platy, men det finnes mange flere spennende, og til tider, sjeldne arter.

Poecilia Scandinavia er et nordisk selskap, som arbeider for å bevare og utbre ungefødende akvariefisk i naturform.

Formål 
Formålet er å utbre kjennskap til ungefødende akvariefisk, og sikre deres bevarelse. Mange ungefødende akvariefisk finnes i dag stort sett kun som kulturformer, hvor det bevisst er fremavlet bestemte farger, finner eller former. Vi er ikke imot kulturformerne, men hvis vi i hobbyen skal bevare fisk som ser ut som i naturen, er en forening som vår dessverre nødvendig.

Hva er en naturform
En naturform er en art som har registeret fangststed og fangstår, og som ikke avles med hensyn på særlige egenskaper eller utseende.

Ønsket er, hvis mulig, å bevare arten som den ser ut i naturen.

Når vi i selskapet legger vekt på å registrere fangststed, skyldes det at det kan være meget store geografiske variasjoner fra sted til sted, innenfor de fleste arter av ungefødende tannkarper.

Naturformer oppføres i selskapets artsliste med latinsk navn, fangststed og fangstår.

Arts og biotopbevaring
Vi deltar også i egentlige bevarings­prosjekter for ungefødende fisk, som i naturen er truet med utryddelse på grunn av drenering til landbruk, forurensing eller annet.

Vi samarbeider blant annet med universitet i Morelia (Mexico), da bevaring dessverre er mer aktuelt enn noensinne.

Økt industrialisering og befolkningsvekst utgjør en stadig større trussel i de områder, hvor ungefødende akvariefisker finnes.

Historien bak fisken
Når vi registrerer fangststed, og ofte også hvem som opprinnelig fanget arten, og hvordan den havnet i nettopp vårt akvarium, kjenner vi også fiskenes historie.

Historier som vi også gjerne forteller til andre.

Artslisten
Et viktig redskap i selskapets arbeid er artslisten, som er basert på innmeldinger fra medlemmene.

Artslisten er et godt redskap, når man ønsker å utvide sin bestand, eller om man vil forsøke seg på en ny art.

Poecilia ånden
Selskapet er kjent for den meget positive ”Poecilia ånd”, hvor vi gjerne gir og bytter fisk blant medlemmene uten å involvere penger.

Formålet er å spre artene mest mulig.

Natur kontra kultur
Vi er ikke imot kulturformer, selv om vi utelukkende arbeider med naturformer.

Derimot er vi imot kulturformer, når det fører til dårlige svømmeegenskaper (som for eksempel hos Ballong mollyer) og i noen tilfeller evnen til liten eller ingen mulighet for videre forplantning.

Poecilia Bladet
Poecilia Scandinavia utgir fire ganger i året sitt eget blad, Poecilia Bladet.

Poecilia Bladet trykkes i full farge i A5 format, og er alltid på minst 32 sider.

Alle medlemmer har mulighet for å komme til ordet, det gjelder både i form av artikler og ikke minst egne erfaringer.

Ved å videreformidle sine erfaringer til de øvrige medlemmene, hjelper man andre enklere gjennom eventuelle problemer.

Nyhetsbrev
Cirka ti ganger i året sender vi ut et nyhetsbrev via e-post til alle de medlemmer vi har registrert med en gyldig e-post adresse.

Nyhetsbrevet har som oppgave å informere medlemmene om stort og smått, aktuelle arrangementer, etterlysninger og lignende.

 

E-post adresse
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å opplyse deres e-post adresse, så sant du har en. E-post er en enkel, billig og meget hurtig måte og komme i kontakt med hverandre på.

Poecilia Scandinavia er også for deg
Er du blitt interessert i et medlemskap er du selvfølgelig velkommen til å se nærmere på vår hjemmeside, og samtidig fylle ut innmeldingskjemaet her.

Du er også velkommen til å kontakte vår norske kontaktperson:

Poecilia Scandinavia online 

Som den første akvarieforening i Norden, så vi de mulighetene internett har å tilby.

Vi har en flott og meget funksjonell hjemmeside, som har nesten 4.000 besøkende hver eneste måned.

Som medlem får du adgang til en del ekstra service og funksjoner, som for eksempel:

  • Poecilia Bladet: Du kan hente tidligere utgaver som PDF.
  • Artikler: Der kan man lese, og selv laste opp artikler.
  • Leksikon: Vi har to forskjellige leksikon til rådighet.
  • Artsliste: Samlet artsliste med direkte link til medlemmet som holder arten.
  • Medlemsliste: Alltid ajourført medlemsliste, med mulighet til å korrigere egne opplysninger.
  • Online artsliste innmelding: ”Drop Down” menyer sikrer deg hurtig, lett og presis innmelding av dine arter.