Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

Hvem og hvad er Poecilia Scandinavia? 

Stort set alle akvarister stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med de ungefødende akvariefisk. Blandt de mest kendte er guppyer, sværddragere og platyer, men der findes mange flere spændende, og til tider, sjældne arter.

Poecilia Scandinavia er et nordisk selskab, som arbejder for at bevare og udbrede de ungefødende akvariefisk i naturform.

Formål
Formålet er at udbrede kendskabet til de ungefødende akvariefisk, og sikre deres bevarelse. Mange af de ungefødende akvariefisk findes i dag stort set kun som kulturformer, hvor der bevist er fremavlet bestemte farver, finner eller former. Vi er ikke imod kulturformerne, men hvis vi i hobbyen skal bevare fisk, der ser ud som i naturen, er en forening som vores desværre nødvendig.

Hvad er en naturform
En naturform er en art, der har registreret fangststed og fangstår, og som ikke avles med henblik på særlige egenskaber eller udseende.

Ønsket er så vidt muligt at bevare arten, som den ser ud i naturen.

Når vi i selskabet lægger vægt på at registrere fangststed, skyldes det, at der kan være meget store geografiske varia­tioner fra sted til sted, indenfor de fleste arter af ungefødende tandkarper.

Naturformer optages i foreningens artsliste med latinsk navn, fangststed og fangstår.

Arts- og biotopbevaring
Vi er også med i egentlige bevarings­projekter for levendefødende fisk, der i naturen er truet med udryddelse på grund af dræning til landbrug, forurening eller andet.

Vi samarbejder blandt andet med et univer­sitet i Mexico, da bevaring desværre er mere aktuel end nogensinde.

Øget industrialisering og befolknings­tilvækst udgør en stadig større trussel i de områder, hvor de ungefødende akvariefisk findes.

Historien bag fisken
Når vi registrer fangststed, og ofte også ved, hvem der oprindelig fangede arten, og måske endda hvordan den havnede i netop vores akvarium, kender vi også fiskenes historie.

Historier, som vi også gerne fortæller til andre.

Artslisten
Et vigtigt redskab i selskabets arbejde er artslisten, som er baseret på indberetninger fra medlemmerne.

Artslisten er et godt redskab, når man ønsker at udvide sin bestand, eller man vil forsøge sig med en ny art.

Poecilia-ånden
Selskabet er kendt for den meget positive "Poecilia-ånd", hvor vi gerne giver og bytter fisk blandt medlemmerne uden at involvere penge.

Formålet er at sprede arterne mest muligt.

Natur kontra kultur
Vi er ikke imod kulturformer, selv om vi udelukkende arbejder med naturformer.

Men vi er imod kulturformer, når det fører til dårlige svømmeegenskaber (som for eksempel hos Ballon-Mollyerne) og i nogle tilfælde endda til lille eller ingen mulighed for videre forplantning.

Poecilia Bladet
Selskabet udgiver sit eget blad, Poecilia Bladet, fire gange om året. Bladet er på 32 sider i A5 format, og trykkes i fuld farve.

Alle medlemmer har i bladet mulighed for at komme til orde, det gælder både artikler og ikke mindst egne erfaringer.

Ved at videreformidle sine erfaringer, hjælper man andre til at undgå fejl.

Nyhedsbrev
Ca. 10 gange om året udsender selskabet et nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet sendes ud via e-mail til alle de medlemmer, vi har registreret med en gyldig adresse.

Nyhedsbrevet har til opgave at informerer medlemmerne om stort og småt, aktuelle arrangementer, efterlysninger og lignende.

E-mail
Vi opfordre alle vores medlemmer til at oplyse deres e-mail adresse, hvis de har en.

E-mail en nem og effektiv måde, at nå hurtigt ud til medlemmerne på.

Poecilia Scandinavia er måske også noget for dig
Er du blevet interesseret i et medlemskab er du velkommen til at kigge mere på vores hjemmeside, og udfylde vores indmeldelsesformular her.

Du er også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen hvis du har spørgsmål.

Poecilia Scandinavia online
Som den første forening i Norden, så vi de muligheder Internettet har at byde på. En stor del af foreningens praktiske opgaver bliver løst på hjemmeside og vi holder også generalforsamling online. 

Som medlem får du adgang til en del ekstra service og funktioner, for eksempel:

  • Poecilia Bladet. Du kan hente tidligere udgaver som PDF.
  • Artikler. Du kan her læse, og selv oploade artikler med billeder.
  • Leksika. Vi har to forskellige leksika til rådighed.
  • Artsliste. Samlet artsliste med direkte link til medlemmet der holder arten.
  • Medlemsliste. Altid ajourført medlemsliste, med mulighed for at rette egne oplysninger. Under hver profil finder du også det pågældende medlems artsliste.
  • Online artsindberetning. ”Drop down” menuer sikre dig hurtig, nem og præcis indberetning af dine arter.