Skandinavisk selskab for folk
der holder og holder af
ungefødende akvariefisk i naturform
Autologin:
Glemt login?

V International Livebearer Weekend

Hvert andet år holder Poecilia Scandinavia en international ungeføderweekend om ungefødende fisk. Dette er den femte i rækken:

 • Skandinavien største auktion med ungefødende fisk
 • Gode foredrag

3.-5. maj 2013 på Preikestolen Fjellstue, i nærheden af Stavanger, Norge. Lufthavn, færgehavn og togstation i Stavanger

Mere information:
Gå til tilmelding
Program
Foredrag og foredragsholdere
Deltagerliste (foreløbig)
Se billeder fra IV International Livebearer Weekend 2011 
Kig efter kørelejlighed i forum
Fisk tilmeldt auktionen

Priser og andet:

Grundpakker:


Hele lørdagen med kaffe, te, forfriskninger,foredrag og auktion med mere, men uden måltider: 200 NOK for alle

Hele lørdagen med frokost (lunsh), kaffe, te med mere samt foredragene og auktion:
Medlemmer: 500 NOK.  Ikke-medlemmer: 550 NOK

Hele lørdagen samt både frokost (lunch) og festmiddag lørdag aften. Medlemmer: 950 NOK, ikke medlemmer 1000 NOK


Tilvalgsmuligheder, der ikke koster noget - skriv det på din tilmelding:

 • Udflugt fredag aften til Preikestolen
 • Udflugt lørdag morgen til Preikestolen
 • Udflugt søndag til Stavanger
 • Vegetarisk mad


Hvis man ønsker at overnatte på anden vis og selv bestiller/booker en hytte eller andet, og kun bestiller deltagelse i ungeføderweekend for eksempel lørdag (med eller uden måltider), er man meget velkommen til det. For f.eks. familier, hvor kun en eller to deltager i selve arrangementet, kan det være en god mulighed – men andre må selvfølgelig også meget gerne gøre det.
Eventuelt kan muligheder i nærheden af Preikestolen tjekkes her: http://www.regionstavanger.com/

Der er plads til 52 deltagere i selve mødet – i mødelokalet. Der er et større mødelokale i nærheden, som vi måske kan få lov at bruge i stedet, hvis vi bliver flere. Foreløbig er der altså en grænse på lige lidt flere end 50. Sengepladser skulle der være nok af.

Transport
Transportmuligheder med egen bil, tog eller fly. Fly-billetter kan faktisk være den billigste transportmuligheder både i og udenfor Skandinavien. Tjek evt. det norske lavprisselskab: www.norwegian.com


Andre flyselskaber kan også sagtens have billige billetter.
I den udstrækning, der er behov, vil vi forsøge at arrangere transport mellem lufthavnen og Preikestolen Fjellstue, hvor arrangementet finder sted.
Every second year Poecilia Scandinavia have a international livebearerweekend about livebearing fishes. This is the 5th one:

 • Scandinavias biggest auction of livebearing fishes
 • Internationallly known speakers

May 3rd-5th 2013 At Preikestolen Fjellstue, near Stavanger, Norway. Nearest Airport: Stavanger 


For more information:

Please, go to registration
Schedule
Speakers and presentations
List of participants (preliminary)  
See pictures from IV International Livebearer Weekend 2011 
Fish signed up for the auction


Prices and other information:
 
Basic Packages:

The entire saturday with coffee, tea, refreshments as well as lectures and auction, but no meals: 200 NOK for all

The entire Saturday including lunch, coffee, tea and more, as well as lectures and auction: Members: 500 NOK (norwegian "kroner"). Non-members: 550 NOK

The entire Saturday with lunch, cofffe, tea and dinner saturday evening; 950 NOK for members and 1000 NOK for non-members.

If you are a member of one of our sisterorganisations, you`ll pay the same as a member of Poecilia Scandinavia.
 
Extra options that do not cost anything - please note it when you book:
 • Trip to Preikestolen (Pulpit Rock) Friday evening
 • Trip to Preikestolen (Pulpit Rock) Saturday morning
 • Trip to Stavanger Sunday
 • Vegetarian food

 
You are very welcome to stay somewhere else by for example booking a cottage or a room by yourself and then only participate in the livebearer weekend Saturday (with or without dinner). This might be a good option for families where only one or two people plan to participate in the event itself - but others are of course also very welcome to do this.
For more opportunities near Preikestolen (Pulpit Rock), please check here: http://www.regionstavanger.com/en/
 
There is room for 52 participants at the meeting – in the meeting room. There is a larger meeting room nearby that we might be allowed to use instead, if more people participate. So far, there is therefore a limit of just slightly more than 50.

Transportation
Transportation by car, train or plane. Flight tickets might actually be the cheapest transportation options both inside and outside Scandinavia. Check for instance the Norwegian low-cost airline: www.norwegian.com

Other airlines could also easily have cheap tickets.
To the extent that there is a need, we will try to arrange transport between the airport and Preikestolen Fjellstue/Pulpit Rock, where the event takes place.